See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6617
ETF6617 "Hüdraulilise arhitektuuri, lehtede fotosünteesivõime ja veekasutuse efektiivsuse vahelised seosed metsapuudel (1.01.2006−31.12.2009)", Arne Sellin, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6617
Hüdraulilise arhitektuuri, lehtede fotosünteesivõime ja veekasutuse efektiivsuse vahelised seosed metsapuudel
Relationships between hydraulic architecture, leaf photosynthetic capacity and water-use efficiency in forest trees
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia601 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2007−31.12.2007246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2008−31.12.2008246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2009−31.12.2009236 160,00 EEK (15 093,37 EUR)
61 876,71 EUR

Käesoleva projekti raames uuritakse puittaimede veevahetuse, gaasivahetuse ja hüdrauliliste omaduste vahelisi seoseid looduslikes ja laboratoorsetes (lõigatud võrsetel) tingimustes sõltuvalt valguse kättesaadavusest, temperatuurist ja veevarustusest. Projekti fokusseerime hüdraulilise juhtivuse regulatsioonile lehe tasemel, teostades eksperimente nii varjutaluvartel (Tilia cordata Mill. või Picea abies (L.) Karst.) kui ka valgusnõudlikel puuliikidel (Betula pendula Roth või Populus tremula L.). Kavatseme kontrollida hüpoteesi, et kogu-puu hüdraulilise juhtivuse (GT) lühiajaline dünaamika on määratud eelkõige lehe hüdraulilisele juhtivusega (GL), ning et GL regulatsioon piisava veevarustuse tingimustes (s.t. ilma ksüleemielementide olulise kavitatsioonita) on määratud muude faktorite poolt kui lehe veestaatus. Lõpuks tõstatame me küsimuse hüdrauliliste piirangute rollist lehe fotosünteesi omaduste varieerumises võra piires. Täitmaks püstitatud ülesandeid, otsime me vastuseid järgmistele küsimustele: a) mis on peamisteks keskkonnafaktoriteks, mis kontrollivad lehe ekstravaskulaarse kompartmendi vedela faasi juhtivust? b) kui suur on sümplastse versus apoplastse transporditee osa lehe hüdraulilises juhtivuses? c) kas taime sisemised hüdraulilised piirangud limiteerivad netofotosünteesi (s.o. fotosünteesi stomataarne limitatsioon tänu hüdraulilisele takistusele) võrastiku alumistes osades ja kas neil on mingit mõju lehe veekasutuse efektiivsusele?
Relationships between plant water relations, gas exchange and hydraulic characteristics of forest trees will be examined under natural and laboratory (on detached shoots) conditions depending on light availability, temperature and water supply. We shall focus the study on regulation of hydraulic conductance at the leaf level, sampling both shade tolerant (Tilia cordata Mill. or Picea abies (L.) Karst.) and intolerant tree species (Betula pendula Roth or Populus tremula L.). We are going to test the hypothesis that short-term dynamics of whole-tree hydraulic conductance (GT) is determined mainly by leaf hydraulic conductance (GL), and regulation of GL under non-droughty conditions (i.e. without significant cavitation of xylem conduits) is governed by other factors than leaf water status. Ultimately, we address the question about the role of hydraulic constraints in variation of leaf photosynthetic traits within a crown. To realize the tasks set up, we seek answers to the following questions: a) What are main environmental factors controlling liquid phase conductance of the extra-vascular compartment of leaf? b) How big is the contribution of symplastic vs. apoplastic compartment to leaf hydraulic conductance? c) Do plant inner hydraulic constraints limit net photosynthesis (i.e. stomatal limitation of photosynthesis due to hydraulic constraints) in lower-canopy foliage, and whether they have any effect on leaf water-use efficiency?