See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0141756s01
SF0141756s01 "Eesti taastuvenergia ressursid ja nende kasutamise laiendamine energeetikas (1.01.2001−31.12.2005)", Aadu Paist, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond.
SF0141756s01
Eesti taastuvenergia ressursid ja nende kasutamise laiendamine energeetikas
Renewable Energy Resources of Estonia and Enlargement their use in Energy
1.01.2001
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17. Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskondkoordinaator01.01.2001−31.12.2005
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003496 000,00 EEK (31 700,18 EUR)
01.01.2004−31.12.2004557 000,00 EEK (35 598,79 EUR)
01.01.2001−31.12.2001500 000,00 EEK (31 955,82 EUR)
01.01.2002−31.12.2002500 000,00 EEK (31 955,82 EUR)
01.01.2005−31.12.2005557 000,00 EEK (35 598,79 EUR)
166 809,40 EUR

Teema täitmisel käsitleti teoreetilisi ja tehnilisi bioenergia ressursse, uute biokütuste omadusi ja nende kasutusele võtmise võimalusi soojuse ja elektri tootmiseks. Viidi läbi tuuleuuringud seoses Pakri aga ka teiste tuuleparkide rajamisega. Biokütuste tuha paakumise ja sulamise problemaatikat uuriti koostöös Taani Tehnikaülikooliga ja Åbo Akademi Ülikooliga. Määrati erinevate kohalike biokütuste omadused STI akrediteeritud kütuste laboris ja viidi läbi nende segude põletuskatsed TTÜ STI katlalaboris. Tööde tulemusena selgitati välja põlemist iseloomustavate parameetrite vahelised optimaalsed seosed ja küttepindade saastumist mõjutavad tegurid ning soojusülekande intensiivistamise võimalused erikonstruktsiooniga (patenteeritud) turbulaatorite abil. Viidi läbi mitmeid suuremate biokütuse katelde soojustehnilisi teste ja õhuheitmete mõõtmisi, mille käigus määrati biokütustele iseloomulikud heitfaktorid. Koostati piirkondlikke ja üleriigilisi energiamajanduse arengukavasid, kus käsitleti kohalike biokütuse ressursside optimaalset kasutamist energia tootmisel. Teemaga seonduvalt täideti 21 lepingulist teadus-arendustööd ja projekti, mida finantseeriti riiklike ja kohalike omavalitsuste vahendistest, ettevõtete tellimusel ja EL programmide (INTERREG, ALTENER, CORDIS, EUBIONET, OPET jne) raames. Teema täitmisega seonduvalt kaitsti 12 magistritööd ja 1 doktoritöö. Teema täitmisel saadud tulemusi on kajastatud 47 publikatsioonis, sealhulgas kaks Eesti kasuliku mudeli tunnistust, esinetud on ettekannetega rohkem kui 20 rahvusvahelisel konverentsil. Biokütuste teemal on koostatud ja välja antud kolmekeelne kogumik Biokütuse kasutaja käsiraamat.
Theoretical and technical potentials of bio energy resources by types, characteristics of new local bio fuels and their utilization for the production of heat and power were handled. Wind resource studies in the frames of Pakri Wind Park (~20 MW) and other ones construction were provided. Bio fuel ash melting and sintering problems in cooperation with Danish Technical University and Abo Akademi University were investigated. Characterization of different local bio fuels at the department accredited fuel lab and the firing tests of the fuel mixtures at the boiler lab were provided. As a result of the investigations optimum relations between of combustion process parameters, heating surfaces deposit formation factors and possibilities for intensification of heat transfer by turbulators of specific design (patented) were found out. Heat balance tests and emission measurements of larger bio fuel boilers were provided and different bio fuels emission factors were determined. National and regional energy management development plans including optimum utilization of local bio fuel resources at energy production were compiled. In the frames of the theme 21 contract based R&D projects, financed from the budget of national and regional governments, EU research programs (INTERREG, ALTENER, CORDIS, EUBIONET, OPET etc.) and ordered by enterprises were executed. The results of the investigation were published in 47 papers, including two Estonian Utility Models and presented at international conferences and seminars (over 20 presentations). Bio fuels utilization targeted handbook Manual for Biomass Users in three languages was prepared and published.