See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF9405
ETF9405 "Esimesed 300 aastat: kaupmeeste asulast hansalinnani. Tallinna vanema asustusloo aspekte arheoloogiliste allikate valguses (1.01.2012−31.12.2015)", Erki Russow, Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut.
ETF9405
Esimesed 300 aastat: kaupmeeste asulast hansalinnani. Tallinna vanema asustusloo aspekte arheoloogiliste allikate valguses
First 300 years: from the merchant settlement to the hanseatic town. The aspects of early settlement activities of Tallinn in the light of the archaeological sources
1.01.2012
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH340 Arheoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituutkoordinaator01.01.2012−31.12.2015
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201212 000,00 EUR
01.01.2013−31.12.201312 000,00 EUR
01.01.2014−31.12.201412 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.201512 000,00 EUR
48 000,00 EUR

Teadusprojektis keskendutakse Tallinna vanema asustusloo aspektidele, kasutades selleks viimase 30-40 aasta jooksul toimunud, kuid tänaseni valdavalt teaduslikult analüüsimata arheoloogiliste päästekaevamiste ainestikku. Koos esemeleidudega võetakse kokku vanimate hoonete ehitusarheoloogiline materjal ning vaadatakse üle senine interpretatsioon. Teema aktuaalsust rõhutab asjaolu, et meie linnaehituslikus ja -ajaloolises erialakirjanduses on vanema ehitusloo küsimustes jäädud valdavalt 1970.-1980. aastate uurimistulemuste teoreetiliste seisukohtade juurde. Teemapüstitus - Tallinna tekkimise problemaatika ning keskaegse linnalise asustuse kujunemine Soome lahe lõunakaldal - on põhjendatud nii eeldatava suhteliselt suure avaliku huviga (2019. aastal möödub 800 aastat Tallinna mainimisest ajalooallikais) kui ka sooviga ajaloolaste ja ehitusloolaste poolt linnageneesi kohta avaldatud hüpoteese verifitseerida või pakkuda nende asemele uusi, seni läbi töötamata allikmaterjalidel tuginevaid seletusi. Selleks pööratakse tähelepanu kahele peamisele uurimissuunale, mida on võimalik analüüsida esmajoones arheoloogiliste allikate kaudu: 1) hoonestuse ja linnatopograafia areng ning 2) kohaliku linnakäsitöö kujunemise jooned tärkavas linnas. Ajaliselt on projekt piiritletud umbes kolme aastasaja pikkuse ajavahemikuga (tinglikult 12. sajandi lõpp kuni 15. sajandi lõpp) ehk suures osas perioodiga, mille kohta puudub ulatuslik allikaline kate nii säilinud kirjasõna kui ka linnaruumis tuvastatavate ehituselementide näol. Projekti eesmärgiks on Tallinna näitel osutada, et linnaehituse ja -ühiskonna kujunemine oli oluliselt mitmekülgsem, kui me seda seni oleme ette kujutanud. Seni ajalooliselt ja poliitiliselt põhjendatud vastandumise - oma maarahva ja võõras linnaline kultuur - asemel näitab arheoloogiliste allikate esialgne analüüs, et linna algussajanditel puutusid omavahel tihedalt kokku väga erineva etnilise ja kultuurilise taustaga elanikerühmad ning nende vastastikusel toimel tekkis hiliskeskajaks hansalinn Tallinnale ainuomane materiaalne kultuur, mis sidus edukalt nii kohaliku, Lääne-Euroopa kui ka Ida-Euroopa resp. Loode-Vene taustaga elemente. Uurimistulemused võetakse kokku rahvusvaheliste kogumike artiklite ning temaatilise kogumiku koostamisega, tulemusi tutvustatakse ka rahvusvahelistel konverentsidel ning teema aktuaalsust arvestades ka laiemale avalikkusele.
The research grant will focus on the aspects of the early settlement activities of Tallinn during the formation period of the medieval town. The main information source for this project will be the extensive set of data, collected during archaeological rescue excavations within the last 30-40 years but still not yet analyzed, synthesized and contextualized. The research topic - foundation of Tallinn and the genesis of the urban settlement on the southern shore of the Gulf of Finland - will be reasoned both with the possible large public interest (in 2019, Tallinn will celebrate its first confirmed historical mentioning (1219), connected with the celebration of the birth of the Danish flag - Dannebrog) but also with the wish to verify/reject old hypotheses of historians and building historians and offer new insights into the town genesis based on unused source material. For that purpose, two distinctive research topics have been selected, mostly possible to analyze only by using archaeological source material: 1) development of early housing culture and town topography; 2) formation of local crafts in recently established town. Historically the project will be limited to the first three centuries of the medieval hanseatic town of Tallinn (provisionally from the end of 12th century up to the end of 15th century), as there are no extensive written and still standing building historical sources covering most of this time period. The aim of the project is to show on the example of Tallinn that the formation of the town was both physically as well as mentally more complex than we have so far envisioned it. Sometimes, up to now both historically and nationally founded antagonism - local rural and alien urban culture - can be shown as disproved with the help of archaeological sources. Quite the contrary, analyzing of the archaeological information will confirm that during the town formation period different ethnic and cultural groups interacted actively and within this communication a material culture, distinctive to the hanseatic town of Tallinn was formed - binding effectively together the elements borrowed from native, western European and eastern European resp. NW-Russian communities. Research results will be published in international journals and compendiums, also special volume on archaeology of Tallinn will be published in the joint publication of the Tallinn and Tartu University.Results will be presented also at foreign conferences and for broader public.
Projekt keskendus Tallinna vanema asustusloo aspektidele, võttes aluseks eelkõige alates 1970. aastatest kogutud, kuid seni valdavalt analüüsimata ja üldistamata arheoloogilise ainestiku. Nelja aastaga kaardistati Toompeal, vanalinnas ja eeslinnades 19.-21. sajandil kogutud arheoloogiline info, publitsistikast kaevamisaruanneteni. Kokku registreeriti ca. 900 leiuteadet, eeluuringut ja erineva mahuga kaevamist, millest üle 300 on toimunud viimase 15 aasta jooksul. Läbi töötati avalikes arhiivides olemasolev teaduslik dokumentatsioon ning muuseumide (Tallinna Linnamuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahva Muuseum) ja arheoloogia teaduskogudes säilitatavad esemeleiud - kokku üle 200 arheoloogilise kaevamise ja järelevalve kollektsiooni. Projektil on kaks peamist tulemust: Esiteks on esmakordselt süstemaatiliselt üle vaadatud kogu Tallinna vanemat ajalugu puudutav arheoloogiline info, mis osutus seniarvatust märkimisväärselt mitmekülgsemaks (see esitatakse kompaktselt 2016. a lõpus valmivas monograafias). Teaduskäibesse tuuakse olulist teavet, millele seni pole osatud tähelepanu pöörata, kuid mis lisab linna asustusloole uusi aspekte. Eelkõige on selleks ehitusajaloolaste poolt 1950.-1980. aastate restaureerimis- ja kaevetöödel tehtud arvukad vaatlused, kuid seni on puudunud ka tervikülevaade, kus ja kui palju on linna arheoloogiliselt uuritud. Seega on projekti üheks resultaadiks praktiline, muinsuskaitses ja sellega seotud eraettevõtluses, aga ka mujal kasutatava teadmuse loomine. Teiseks on projekti käigus avaldatud (ja on avaldamisel) publikatsioone, kus esitatakse linna varasema asustusloo kohta nii üksikküsimustele pühendatud analüüse kui ka esitatakse arheoloogilisel materjalil tuginev süntees hansalinna vanemast kujunemisloost. Esmakordselt on kogu arheoloogilise alusmaterjali (ja mitte ainult varem avaldatu) põhjal kriitiliselt hinnatud linna asutamisega seotud problemaatikat, seda nii linnaruumi arengut kui ka igapäevaelu puudutavates aspektides.