"Muu" projekt G4293
G4293 "Toote konkurentsivõimelise usaldusväärsuse tagamise metoodika mehhatroonikasüsteemide tootearendusel (1.01.2000−31.12.2001)", Vello Reedik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootearenduse õppetool.
ETF4293
G4293
Toote konkurentsivõimelise usaldusväärsuse tagamise metoodika mehhatroonikasüsteemide tootearendusel
Methodology of Assurance the Competitive Dependability in Product Development of Mechatronic Systems
Toote konkurentsivõimelise usaldusväärsuse tagamise metoodika mehhatroonikasüsteemide tootearendusel
1.01.2000
31.12.2001
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT210 Masinaehitus, hüdraulika, vaakumtehnoloogia, vibratsioonakustiline tehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2000−31.12.200155 000,00 EEK (3 515,14 EUR)
3 515,14 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Uurimistöö eesmärgiks on kavandada metoodika ohutuse seisukohalt mittekriitiliste mehhatroonikasüsteemide tootearenduseks, mis voimaldab ette määrata nende usaldusväärsuse näitajad kogu elueaks juba toodete projekteerimise algetappidel. Kuigi toodete ja süsteemide töökindluskeskse projekteerimise metoodikad on maailmas arendatud väga korgele tasemele on seda tinginud lennunduse, tuumaenergeetika, kosmose ja sojatehnika vajadused. Nendes nn ohutuse seisukohalt kriitilistes süsteemides on vajalik erakordne töökindlus ja selle saavutamise maksumus on teisejärguline. Üldises masina- ja aparaadiehituses, kus on valdavalt tegemist ohutuse seisukohalt mittekriitiliste süsteemidega, tostab vääramatu töökindluse taotlemine toodete hinna nii korgeks, et neid pole enam voimalik müüa. Esiteks tuleb leida voimalus tarbija poolt toote kvaliteedile esitatavate nouete muundamiseks toote usaldusväärsuse kvantitatiivseteks näitajateks. Teiseks tuleb arendada välja modelleerimis- ja simulatsioonitehnika, mis voimaldaks ette määrata toote usaldusväärsuse ja hooldusvajaduse näitajad juba tootearenduse protsessis. Pakutav metoodika loob eeldused eelpoolkirjeldatud probleemide lahendamiseks.
The aim of the present research is to elaborate a methodology for envisaging the whole life-cycle dependability characteristics of non-safety-critical mechatronic products at early stages of their development. Although in the world the methodologies of design for reliability of products and systems are developed on the very high level it is due to the needs of aviation, nuclear technology, cosmic and military techniques. In these so-called safety-critical systems it is necessary to grant extraordinary reliability and the cost is the second-rate matter. In general machinery mainly non-safety-critical systems are dominating and vouch for unshakeable reliability rises the product price so high that it is impossible to sell it. At first it is necessary to find a way how to transfer the quality requirements that customer expects product to meet into quantitative dependability characteristics. On the second stage of the research it is necessary to propose the modelling and simulation tecnique for predicting the dependability and maintainability characteristics of the product in its development process. Proposed methodology creates presumptions for solving the described above problems.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring50,0
Katse- ja arendustöö50,0