"Sihtfinantseerimine" projekt SF0180040s08
SF0180040s08 "Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17. saj. -20. saj. algus) (1.01.2008−31.12.2013)", Pärtel Piirimäe, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu.
SF0180040s08
Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17. saj. -20. saj. algus)
The diffusion and reception of ideas and theories in the Baltic provinces of Swedish and Russian empires (17th c. - early 20th c.)
1.01.2008
31.12.2013
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH260 Teaduse ajalugu 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)25,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH240 Tänapäeva ajalugu (umbes 1800 kuni 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)25,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogukoordinaator01.01.2008−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.20081 296 000,00 EEK (82 829,50 EUR)
01.01.2009−31.12.20091 213 056,00 EEK (77 528,41 EUR)
01.01.2010−31.12.20101 144 500,00 EEK (73 146,88 EUR)
01.01.2011−31.12.201175 960,00 EUR
01.01.2012−31.12.201276 740,00 EUR
01.01.2013−31.12.201376 740,00 EUR
462 944,79 EUR

Projekti laiemaks eesmärgiks on ideede ajaloo suuna arendamine Eestis. Selleks ühendatakse üheks uurimisgrupiks eri valdkondade teadlased, kes on seni oma uurimissuuna kitsamas raamistikus tegelenud teaduslike, teoloogiliste, õiguslike, poliitiliste ja historiograafiliste ideede ja teooriate ajalooga. Et saavutada suurem üldistusaste kui senistes üksikuurimustes ning vastata olulistele üldajaloolistele küsimustele ideede leviku ja vastuvõtu mehhanismide kohta, lähtub grupp ühtsetest metodoloogilistest ja teoreetilistest lähtearusaamadest. Esialgsed uurimishüpoteesid puudutavad ideede levikut keskuste ja perifeeriate vahel, pingevälja pealinnade ja provintside vahel, ideede muundumist vastuvõtu käigus ja nende kohandamist vastavalt kohalikele ideoloogilistele, poliitilistele ja sotsiaalsetele oludele. Uuringu käigus tuuakse teaduskäibesse mitmeid seni tähelepanu alt välja jäänud allikaliike, väärtustades eriti Tartu Ülikooli raamatukogu unikaalseid kogusid.
The broader aim of the project is to develop the discipline of intellectual history in Estonia. It consolidates the scholars who have previously worked on the history of scientific, theological, legal and political ideas and theories into a single research group. The group will develop systematic theoretical and methodological foundations for further research, which will enable them to generalize the results of specific studies and offer answers to several highly pertinent questions on the mechanisms of the diffusion and reception of ideas in early modern and modern Europe. The project outline sketches a number of general hypotheses, which concern the spread of ideas from centres to peripheries, the tension between imperial centres and the provinces, the transformation of ideas in the course of the reception, and their assimilation according to local ideological, political and social contexts. The research will evaluate unique and little used sources held at Tartu University Library.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Pärtel PiirimäedoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Põhitäitjad (9)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jürgen BeyerdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Ljudmila DubjevadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Meelis FriedenthaldoktorikraadEST / ENG01.06.2008−31.12.2013
Lea LeppikdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Liina LukasdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2010
Hain TanklerdoktorikraadTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (0,70) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (1,00) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (0,90) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (0,70) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (1,00) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, vanemteadur (0,90)EST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Arvo TeringdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Ivo VoltdoktorikraadEST / ENG01.03.2008−31.12.2012
Aira VõsadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Täitjad (7)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Vahur Aabramsmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2009
Toomas HiioEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kairit KaurdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Margo RoastomagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Algo RämmerdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Geiu Rämmermagistrikraad (teaduskraad)01.01.2008−31.12.2013
Kersti Taalmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Piirimäe, P. (2010). Alberico Gentili’s Doctrine of Defensive War and its Impact on Seventeenth-Century Normative Views. In: Kingsbury, Benedict; Straumann, Benjamin (Ed.). The Roman Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire (187−209).. Oxford: Oxford University Press.
Piirimäe, P. (2010). The Westphalian Myth and the Idea of External Sovereignty. In: Kalmo, H.; Skinner, Q. (Ed.). Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept (64−80).. Cambridge: Cambridge University Press.
Piirimäe, P. (2010). War and Polemics in Early Modern Europe. In: Melissa Calaresu, Filippo de Vivo, Joan-Pau Rubies (Ed.). Exploring Cultural History. Essays in Honour of Peter Burke (xx−xx).. Aldershot: Ashgate Publishing [ilmumas].
Piirimäe, P. (2009). Margus Laidre, Dorpat 1558-1708. Linn väe ja vaenu vahel [arvustus]. Forschungen zur baltischen Geschichte, 4, 305−309.
Piirimäe, P. (2009). Hans Sloane, Johann Amman ja Peterburi Teaduste Akadeemia. Akadeemia, 4, 765−773.
Piirimäe, P. (2009). Johann Reinhold von Patkuli poleemilised kirjutised. Küng, E. (Toim.). Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil (155−187).. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. Acta et commentationes archivi historici estoniae; 17 (24)).
Piirimäe, P. (2008). William Urban, Medieval Mercenaries. The Business of War; Bayonets for Hire. Mercenaries at War, 1550-1789. Journal of Baltic Studies, 39 (1), 83−85.
Piirimäe, P. (2008). Liivimaa maapäev Wolter von Plettenbergi ajal (1494-1535). Ajalooline Ajakiri, 45−88.
Piirimäe, P. (2008). Iseseisvusmanifestist Eesti alusväärtuste peeglina. Sutrop, M.; Pisuke, T. (Toim.). Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides (33−40).. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus .
Piirimäe, P. (2008). Politics and history: an unholy alliance? Samuel Pufendorf as official historiographer. In: Engelbrecht, M.; Hanssen-Decker, U.; Höffker, D. (Ed.). Rund um die Meere des Nordens. Festschrift für Hain Rebas (237−252).. Heyde: Boyens Buchverlag.
Beyer, Jürgen (2011). Was macht Estland für eine Kulturgeschichte des Luthertums interessant? Forschungen zur baltischen Geschichte, 6, x−x [ilmumas].
Tering, Arvo; Beyer, Jürgen (2017). Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561-1800 von Arvo Tering unter Mitarbeit von Jürgen Beyer. Köln: Böhlau [ilmumas].
Beyer, J. (2017). Lay Prophets in Lutheran Europe (c. 1550–1700). Leiden: BRILL Academic Publishers.9789004318168.
Beyer, J. (2011). Are Folklorists Studying the Tales of the Folk? Folklore, 122 (1), 35−54.10.1080/0015587X.2011.537132.
Beyer, Jürgen (2011). Ukrainian church history (=Harvard Ukrainian studies, Bd. 26), Cambridge: Ukrainian Research Institute, Harvard University 2007. Revue d'histoire ecclésiastique, 106, 877−877.
Beyer, Jürgen (2010). Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721, Teil 1 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 69). Hrsg. von Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling unter Mitarbeit von Magnus von Hirschheydt, Münster: Aschendorff 2009. Forschungen zur baltischen Geschichte, 5, 307−315.
Beyer, J. (2010). Dr. Speners Fingernagel. Zum Umgang mit Pflichtlektüre auf Reisen. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 35, x−x [ilmumas].
Beyer, Jürgen (2010). Sønderborg-skipperes donationer til kirker på Gotland i første halvdel af 1700-årene. Sønderjyske årbøger, x−x [ilmumas].
Beyer, J. (2010). Zu Schulbesuch und Studium des späteren Apenrader Propstes Troels Arnkiel (1638-1712), besonders in Reval und Kiel. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 135, x−x [ilmumas].
Beyer, J. (2011). Kas folkloristid uurivad rahva jutte? Vikerkaar, 26, 52−65.
Beyer, Jürgen; Penman, Leigh T. I. (2010). The petitions of 'a supposed prophetesse'. The Lübeck letters of Anna Walker and their significance for the Synod of Dort. A linguistic and contextual analysis. In: Lieburg Fred van; Goudriaan, Aza (Ed.). Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) (x−x).. Leiden, Boston: BRILL Academic Publishers. (Brill's series in church history; 49) [ilmumas].
Beyer, J. (2010). Gaver fra Sønderborg-skippere til kirkerne i Hellvi og Rute. Stobaeus, Per. Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser (365−386).. Visby: Landsarkivet i Visby & Gotlands kommunarkiv. (Arkiv på Gotland; 7).
Beyer, J.; Chesnutt, M. (2009). Some theoretical statements by Isidor Levin. Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, 50, 205−207.
Beyer, J. (2009). Mis teeb Eesti luterluse kultuuriloole huvitavaks? Vikerkaar, 24, 79−90.
Beyer, J. (2009). Der Beginn Dorpater Gelegenheitsdichtung in Volkssprachen. Mit einer Edition dreier niederdeutscher Gelegenheitsgedichte von Adrian Verginius aus dem Jahr 1638. Schmelz, C.; Zimdars, J.. Innovationen im Schwedischen Großreich. Eine Darstellung anhand von Fallstudien (181−207).. Hamburg: Kovač. (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft; 3).
Beyer, J. (2009). Vagaduse edendamise strateegiad Eesti- ja Liivimaal (1621-1710). Konfessionaliseerimine ja pietism. Küng, E. (Toim.). Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil (80−95).. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised / Acta et commentationes Archivi historici Estoniae; 17 (24)).
Beyer, J. (2009). Herrnhutische Lebensläufe aus Est- und Livland (ca. 1730-1850). Eine Erzähltradition. Alter Adam und Neue Kreatur. Pietismus und Anthropologie. Beiträge zum II. Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2005, 1. Toim. Udo Sträter et al. Tübingen: Max Niemeyer, 337−344. (Hallesche Forschungen; 28, 1).
Beyer, J. (2008). Kersti Reppo, Malle Rebane: Saksa-eesti ajaloosõnaraamat, Tallinn 2008. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 57, 530−533.
Maier, I.; Beyer, J. (2008). Zwei russische Gelegenheitsgedichte aus Dorpat (1642) und ihr schwedischer Verfasser Johan Roslin. Scando-Slavica, 54, 102−134.
Beyer, J. (2008). Geir Kamsvaag Berntsen, Karin Felderman, Anders R Johanson (toim.): Kalendernotiser. Dagbok för olika år 1644-1657 av Lauritz Christensson Bachér, Lärbro 2005. Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, 158−159.
Beyer, J. (2008). Jürgen und der Ewige Jude. Ein lebender Heiliger wird unsterblich. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 64, 125−140.
Beyer, J. (2008). Europas Mitte liegt am Rande des Abendlandes. Estland im Zentrum europäischer Kultureinflüsse. Pöge-Alder, K.; Köhle-Hezinger, C.. Europas Mitte - Mitte Europas. Europa als kulturelle Konstruktion (111−134).. Jena: Collegium Europaeum Jenense. (Schriftenreihe des Collegium Europaeum Jenense; 36).
Beyer, Jürgen (2008). H as in Jerne. In: Stig Örjan Ohlsson, Siiri Tomingas-Joandi (Ed.). Den otidsenlige Urban Hiärne (15−24).. Tartu: Nordistica Tartuensia. (Nordistica Tartuensia; 17).
Põldvee, A.; Beyer, J. (2008). Johann Wolfgang Boecleri bibliograafia. Lotman, P. (Toim.). Ajalookirjutaja aeg (221−225).. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 11).
Jonuks, Tõnno; Friedenthal, Meelis; Haak, Arvi (2010). Värtnakeder, talisman või nõiaese – märkidega kiviketas Viljandimaalt Rattama talust. Ülle Tamla (Toim.). Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest. (269−286).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut. (Muinasaja Teadus; 21).
Haak, Arvi; Jonuks, Tõnno; Friedenthal, Meelis (2009). Märkidega kiviketas Rattama talust. Vislapuu, Ain (Toim.). Viljandi muuseumi aastaraamat 2008 (47−61).. Viljandi: Viljandi Muuseum.
Karo, R.; Friedenthal, M. (2008). Kenōsis, anamnēsis, and our place in history: A neurophenomenological account. Zygon, 43 (4), 823−836.
Newhauser, R.; Kala, T.; Friedenthal, M. (2008). The Work of an English Scribe in a Manuscript in Estonia. Scriptorium, 62 (1), 139−148.
Friedenthal, M. (2008). Millisest kontekstist pärineb Tallinna Linnaarhiivi käsikiri Cm3? Ajalooline Ajakiri, 5−28.
Friedenthal, M. (2008). Miks keelata “Viimne kiusatus”? Vikerkaar, 165−168.
Friedenthal, M. (2008). Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo. (Doktoritöö, Tartu Ülikool; Usuteaduskond). Tartu: Tartu University Press.
Andresen, Andres; Jansen, Ea; Karjahärm, Toomas; Laar, Mart; Laur, Mati; Leppik, Lea; Must, Aadu, Rosenberg, Tiit; Tannberg, Tõnu; Vahtre, Sulev (2010). Eesti ajalugu. 5. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu: Ilmamaa.
Leppik, L. (2009). Konverents "Nõukogude teadus - sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik?". Ajalooline Ajakiri, 127/128, 327−330.
Leppik, L.; Mägi, R. (2009). Ülikoolimuuseumid - kellele ja milleks? Akadeemia, 4, 809−827.
Leppik, L. (2009). Mida me teame Rootsi-aegse Tartu ülikooli teadusest täna rohkem kui 25 aastat tagasi? Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi (20−38).. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, L. (2008). Social Mobility and Career Patterns of Estonian Intellectuals in the Russian Empire. Historical Social Research, 33 (2), 42−62.
Leppik, L. (2008). Balti maailmaelamus. Krahvide Aleksander, Eduard ja Hermann Keyserlingi kultuuriloolisest tähendusest. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 3, 133−137.
Leppik, L. (2008). Keiss ja Laagus - kaks idealistist majandusmeest 20. sajandi alguse Tartus. Tuna, 2, 21−31.
Leppik, Lea (2008). Teadusasutused Eesti Vabariigis 1918-1940. Ajalooline Ajakiri, 333−361.
Leppik, L. (2008). Thomas Hiärne und seine Chronik. Ohlsson, S.; Tomingas-Joandi, S.. Den Otidsenlige Urban Hiärne (51−64).. Tartu: Författarna. (Nordistica Tartuensia; 17).
Дубьева, Людмила (2010). П. Н. Ардашев – профессор всеобщей истории Юрьевского университета в 1901-1903 гг. Issakov, S.. Труды русского исследовательского центра в Эстонии (69−80).. Tartu, Tallinn: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Дубьева, Людмила (2010). Становление ученого: М. В. Бречкевич. Issakov, S.. Труды русского исследовательского центра в Эстонии (81−93).. Tartu, Tallinn: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Dubjeva, L. (2009). Research and teaching of history at the University of Tartu at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 13 (2), 153−172.
Dubjeva, L. (2008). Ajalooteadus Tartu ülikoolis19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat (115−139).. Tartu: Õpetatud Eesti Selts.
Дубьева, Л. (2008). Документы по истории староверов Эстонии в XIX веке. Подготовка текста и комментарии Л. В. Дубьевой (Тарту, Эстония). Касаткин, Л. Л.. Русские старообрядцы. Язык, культура, история: Сборник статей к XIV Международному съезду славистов. Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. (542−572).. Москва: Языки славянских культур.
Lukas, Liina (2009). Estnische Ortssagenmotive in deutschbaltischen Balladen. Interlitteraria, 14, 104−128.
Lukas, Liina; Kreem, Juhan (2008). "Romeo ja Julia" Liivimaa moodi? Barbara von Tiesenhauseni legend: ajalooline tagapõhi ja kirjanduslikud variatsioonid. Keel ja Kirjandus, 3, 156−177.
Lukas, Liina (2008). Saksa kirjandus Noor-Eesti ajal. Methis. Studia humaniora Estonica, 1/2, 186−198.
Lukas, Liina (2008). Estnische Literaturgeschichte wird auch auf Deutsch geschrieben! Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, 40, 204−208.
Lukas, Liina (2008). Baltic-German literature and Estonian literary studies. In: Kristiina Ross, Peteris Vanags (Ed.). Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages (165−171).. Peter Lang Verlag.
Lukas, Liina (2008). Balti kirjakultuuri mitmekeelsest loomust. Undusk, R. (Toim.). Rahvuskultuur ja tema teised (23−33).. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. (Collegium Litterarum; 22).
Tering, A. (2011). Zur akademischen Ausbildung der Mediziner Est-, Liv- und Kurlands im 18. Jahrhundert. Forschungen zur baltischen Geschichte, 6, 215−224.
Tering, A. (2009). Baltimaade õpetatud arste koolitanud ülikoolid 17. sajandil ja 18. sajandi algul. Küng, E. (Toim.). Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil (280−314).. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised; 17 (24)).
Tering, A. (2008). Die Seereisen baltischer Studenten in der Universitätsstädte Nord- und Westeuropas im 17. und 18. Jahrhundert. Forschungen zur baltischen Geschichte, 3, 103−131.
Tering, A. (2008). Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798. Tartu: Eesti Ajalooarhiivi Kirjastus.
Võsa, A. (2010). Johann Georg Gichtels Verhältnis zum anderen Geschlecht in Leben und Lehre. Der radikale Pietismus. Perspektiven der Forschung: „Der radikale Pietismus“ Bilanz und Perspektiven der Forschung; Marburg; 28.-31. märts 2007. Toim. Breul, W.; Vogel, L.; Meier, M. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 361−368. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus; 55).
Võsa, A. (2009). Julie Hausmann - lauluteksti "Oh võta mind, mu Jumal" (KLPL 344) autor. Usuteaduslik Ajakiri, 59, 3−18.
Võsa, A. (2009). Von der Tugend der Ehelosigkeit. Johann Georg Gichtels Einfluss auf August Gottlieb Spangenberg. Unitas Fratrum : Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine, 9−21.
Võsa, A. (2009). Die Lehre von dem dreifachen Menschen. Johann Georg Gichtel als Interpret der theologischen Anthropologie Jakob Böhmes. Alter Adam und Neue Kreatur. Pietismus und Anthropologie. Beiträge zum II. Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2005, 1: Die "Neue Kreatur". Erinnerung – Erneuerung – Erwartung, Halle a.d. Saale 28.08.2005-01.09.2005. Toim. Udo Sträter, Hartmut Lehmann, Thomas Müller-Bahlke, Christian Soboth, Johannes Wallmann. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 127−135. (Hallesche Forschungen ; 28).
Petti, U.; Võsa, A. (2008). "Der Christ in der Tiefe". Fromme Geschichten aus den "Evangelischen Blättern", erschienen in Tartu und Riga von 1832 bis 1842. Manfried L.G. D.; Kulmar, T.. Body and Soul in the Conceptions of the Religions. Leib und Seele in der Konzeption der Religionen. Ihu ja hing erinevates religioonides (157−166).. Münster: Ugarit Verlag. (Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte).
Volt, Ivo; Roos, Paavo (2010). Ervin Roos (1908-1962). Klassikaline filoloog Eestis ja Rootsis. Akadeemia, 22 (9), 1672−1692.
Volt, I. (2010). Not valuing others: social cohesion in the Characters of Theophrastus. In: Rosen, Ralph M.; Sluiter, Ineke (Ed.). Valuing Others in Classical Antiquity (303−322).. Leiden; Boston: BRILL Academic Publishers. (Mnemosyne Supplements; 323).
Volt, Ivo (2011). Identity and ethnic friction in Greek papyrus letters from Egypt. In: Kämmerer, Thomas Richard (Ed.). Identities and Societies in the Ancient East-Mediterranean Regions: Comparative Approaches. Henning Graf Reventlow Memorial Volume (333−340).. Münster: Ugarit Verlag. (Alter Orient und Altes Testament; 390/1).
Volt, I. (2009). The comic in the characters of Theophrastos: what's so funny? In: Rūmniece, I.; Lāms, O.; Aleksejeva, B. (Ed.). Antiquitas viva 3: studia classica (60−72).. Riga: LU Akadēmiskais apgāds.
Beyer, Jürgen (2011). Den så kallade stenmästargravstenen från 1570-talet i Vamlingbo kyrka på Gotland. Text, tolkning och bakgrund. Fornvännen. Journal of Swedish antiquarian research, 106, 113−126.
Beyer, Jürgen (2011). How complete are the German national bibliographies for the sixteenth and seventeenth centuries (VD16 and VD17)? In: Walsby, Malcolm; Kemp, Graeme (Ed.). Print in transition in the sixteenth and seventeenth centuries (x−x).. Leiden, Boston: BRILL Academic Publishers. (Library of the written word; 15) [ilmumas].
Beyer, J. (2011). Wahrheit. Brednich, Rolf Wilhelm et al.. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung (x−x).. Berlin, New York: Walter de Gruyter & Co [ilmumas].
Beyer, J. (2011). Zwei kaum bekannte Lübecker Buchdrucker aus den Jahren um 1600: Hermann Wegener und Gall Hoffman. Zeitschrift für Lübeckische Geschichte, 91, x−x [ilmumas].
Beyer, Jürgen (2010). A Lübeck prophet in local and Lutheran context. In: Koepping, Elizabeth (Ed.). World christianity. Critical concepts in religious studies (166−177).. London, New York: Routledge.
Piirimäe, Pärtel (2011). University of Tartu and early modern intellectual history. Ajalooline Ajakiri, 133-134, xx−xx [ilmumas].
Beyer, J. (2009). Jürgen ja „igavene juut”. Elav pühak saab surematuks. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 12 (2), 28−38.
Friedenthal, M. (2011). Senses and perception in the disputations of Academia Gustaviana and Gustavo-Carolina. Ajalooline Ajakiri, 133/134, 3−24 [ilmumas].
Tering, Arvo (2011). The Dissertations of Doctors of Medicine Active in Estonia, Livonia and Courland, Defended at European Universities in the Eighteenth Century. Ajalooline Ajakiri, 133-134, xx−xx [ilmumas].
Leppik, Lea (2013). Jaama pudrett ehk Miks Tartu sai veevärgi nii hilja. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 41, 181−203.
Piirimäe, Pärtel (2013). Staatenbund oder Ständestaat? Der livländische Landtag im Zeitalter Wolters von Plettenberg. Forschungen zur baltischen Geschichte, 8, 40−80.
Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (2014). Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext - Wirkungen - Interpretationen. Köln, Wien: Böhlau.
Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (2014). Einleitung. Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel. Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext - Wirkungen - Interpretationen (1−16).. Köln, Wien: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte).
Piirimäe, Pärtel (2014). The Capitulations of 1710 in the Context of Peter the Great’s Foreign Propaganda. In: Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (Ed.). Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext - Wirkungen - Interpretationen (65−86).. Köln, Wien: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; 23).
Piirimäe, Pärtel (2014). Sweden. In: Olaf Asbach; Peter Schröder (Ed.). The Ashgate Research Companion to the Thirty Years' War (77−86).. Aldershot: Ashgate Publishing.
Võsa, A. (2014). Valgustusteoloogia piirjooni Läänemere provintside luterlike literaatide kirjutistes 18. sajandi viimasel veerandi. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 21 (28), 114−137.
Tering, Arvo; Beyer, Jürgen (2014). Lexikon estländischer, livländischer und kurländischer Studenten an europäischen Universitäten 1561-1800, von Arvo Tering, herausgegeben von Jürgen Beyer. Köln: Böhlau [ilmumas].
Beyer, J. (2014). Lutheran Lay Prophets (c. 1550-1700). Leiden: BRILL Academic Publishers [ilmumas].
Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (2014). 1710 – Die Kapitulationen der baltischen Ritterschaften im Nordischen Krieg. Köln, Wien: Böhlau [ilmumas].
Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (2014). Einleitung. Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel. 1710 – Die Kapitulationen der baltischen Ritterschaften im Nordischen Krieg (x).. Köln, Wien: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte) [ilmumas].
Piirimäe, Pärtel (2014). The Capitulations of 1710 in the Context of Peter the Great’s Foreign Propaganda. In: Brüggemann, Karsten; Laur, Mati; Piirimäe, Pärtel (Ed.). 1710 – Die Kapitulationen der baltischen Ritterschaften im Nordischen Krieg (65−86).. Köln, Wien: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; 23) [ilmumas].
Piirimäe, Pärtel; Andresen, Andres (2012). Ideas and institutions as formative forces of regional identity. Ajalooline Ajakiri, 3−11.
Piirimäe, P. (2012). Swedish or Livonian patria? On the identities of Livonian nobility in the seventeenth century. Ajalooline Ajakiri, 139-140 (2012 1/2), 13−32.
Piirimäe, P.; Andresen, A. (toim.) (2012). Baltic Regionalism. Tartu: Ajaloosihtasutus Kleio.
Piirimäe, Pärtel (2011). The idea of "Yule Land". Baltic provinces or a common Nordic space? On the formation of Estonian mental geographies. Baltic Worlds, IV (4), 36−39.
Piirimäe, P. (2011). Baltiska provinser eller en del av Norden? Björkman, J.; Fjaestad, B.; Harvard, J.. Ett nordiskt rum. Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav (111−120).. Göteborg: Makadam förlag. (RJ:s Årsbok; 2011/2012).
Piirimäe, Pärtel (2010). Early modern academic writings and intellectual history: methods and perspectives of research. Ajalooline Ajakiri, 133-134, 247−262.
Piirimäe, P. (2010). War and Polemics in Early Modern Europe. In: Melissa Calaresu, Filippo de Vivo, Joan-Pau Rubies (Ed.). Exploring Cultural History. Essays in Honour of Peter Burke (133−149).. Aldershot: Ashgate Publishing.
Piirimäe, P. (2010). Vestfaali müüt ja välise suveräänsuse idee varauusaegses Euroopas. Kalmo, H.; Luts-Sootak, M. (Toim.). Iganenud või igavene? Tekste kaasaegsest suveräänsusest (63−90).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Piirimäe, Pärtel; Leppik, Lea (2010). The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu: Ajaloosihtasutus Kleio.
Friedenthal, Meelis; Lepp, Anu; Konsa, Kurmo; Adojaan, Kristjan (2014). Early Estonian Prints Database and The Book Damage Atlas. Ajalooline Ajakiri, 1 (147), xx [ilmumas].
Friedenthal, Meelis; Lepp, Anu (2014). Text and its materialities in early modern Estonia. In: .. Tartu: Tartu University Press [ilmumas].
Friedenthal, Meelis (2013). Kääbustest ja hiiglastest. Keel ja Kirjandus, 7, 481−489.
Friedenthal, Meelis (2013). Sissejuhatus Meditatsioonidesse. Meditatsioonid esimesest filosoofiast (7−25).. Tartu: Ilmamaa.
Friedenthal, Meelis (2013). Utoopiate onomatoloogiad. Sven vabar, Jaak Tomberg (Toim.). Katsed nimetada saart: artikleid fantastikast (32−38).. Tallinn-Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Etüüde nüüdiskultuurist; 4).
Tamm, Marek (koost); Lepajõe, Marju (tlk); Friedenthal, Meelis (tlk); Kala, Tiina (tlk); Klaas, Tuuli (tlk), Kolk, Kaspar (tlk); Lotman, Maria-Kristiina (tlk); Ojaperv, Ott (tlk); Rebane, Siiri (tlk); Rebane, Triin (tlk); Rein, Kaarina (tlk); Ruut, Riina (tlk); Siirak, Ülo (tlk); Valtin, maris (tlk); Viia, Mariina (tlk); Väljataga, Märt (tlk) (2013). Keskaja kirjanduse antoloogia, 1: Ladinakeelne kirjandus. Tallinn: Varrak.
Friedenthal, Meelis (2012). Ateism varauusajal kui ebakindluse väljendus ja kindluse otsimine. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 221−238.
Remmel, Atko; Friedenthal, Meelis (2012). Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 203−220.
Friedenthal, Meelis (2012). Kuri silm: toimemehhanismid lähtuvalt antiiksetest ja keskaegsetest tajuteooriatest. Mäetagused, 2 (51), 7−20.10.7592/MT2012.51.friedenthal.
Friedenthal, Meelis; Remmel, Atko (2012). Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 203−384.
Friedenthal, Meelis (2012). Etümoloogia stiihiad. Piret Lotman (Toim.). Lugemise Kunst = The Art of Reading (272−285).. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised ; Acta Bibliothecae Nationalis Estoniae ; Transactions of the National Library of Estonia).
Friedenthal, Meelis (2011). Utoopiate onomatoloogiad. Vikerkaar, 12, xx−xx.
Friedenthal, M. (2010). Senses and perception in seventeenth-century Academia Gustaviana and Gustavo-Carolina. Ajalooline Ajakiri, 133/134, 323−346.
Leppik, Lea (2013). Gaasivalgus Tartus 1846-1976. Uurimusi Tartu tööstusest enne Teist maailmasõda (109−122).. Tartu: Tartu Linnamuuseum. (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat; 19).
(2013). Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu: Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum.
Leppik, Lea (2012). "Imperiaalne pööre" ja rahvusliku narratiivi dekonstrueerimine. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 4, 126−129.
Leppik, Lea (2012). The Provincial Reforms of Catherine the Great and the Baltic Common Identity. Ajalooline Ajakiri, 55−78.
(2012). Akadeemilise pärandi mõte. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, Lea (2011). Über Bildungsmöglichkeiten von Frauen im Russischen Reich. Das Beispiel der Universität Dorpat bis 1905. Anja Wilhelmi. Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert) (323−338).. Wiesbaden: Harrassowitz . (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts; Band 13).
Leppik, L. (2011). Zwei Vertreter des aufgeklärten Absolutismus - Generalgouverneur Philippo Paulucci (1779-1849) und Rektor Gustav Ewers (1779-1830). Norbert Angermann, Wilhelm Lenz, Konrad Maier. Geisteswissenschaften und Publizistik im Baltikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (101−120).. Berlin: Lit-Verlag. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission; 17).
Leppik, Lea (2011). Ülikool enne ülikooli. Anu Ormisson-Lahe (koost) (Toim.). Johann Wilhelm Krause. 1757-1828. Kataloog (59−82).. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, Lea (2011). Kalefaktoripojast professoriks. Tartu ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802-1918. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, Lea (toim) (2011). Tartu Ülikool ja Põhjasõda. Tartu Ülikool.
Leppik, L. (2010). Die Universität Dorpat (1802-1918). Bildungsgeschichte im Baltikum: Seminar zu baltischer Geschichte, Liepajas 21. aprillil 2009, 31.oktoobril 2009 Berliinis. Berlin: Deutschbaltisch-Estnischer Förderverein, 105−124.
(2010). Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, L. (Toim.) (2009). Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XXXVII. Tartu: Tartu Ülikool.
Leppik, L. (2008). Keiss ja Laagus - kaks idealistist majandusmeest 20. sajandi alguse Tartus. Tuna, 2, 21−31.
Dubjeva, Ludmila (2012). Probleme der Rechtsgeschichte bei Ivan Ivanovic' Lappo, Professor an der Universität Tartu. Marju Luts-Sootak, Sanita Osipova, Frank L. Schäfer. Einheit und Vielfalt in der Rechtsgeschichte im Ostseeraum=Unity and Plurality in the Legal History of the Baltic Sea Area. (73−86).. Frankfurt am Main: Lang. (Rechtshistorische Reihe; 428).
Dubjeva, Ljudmila (2011). Põhjasõja, selle põhjuste, eelloo ning järelmõjude käsitlemisest Tartu ülikoolis XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses töötanud ajaloolaste töödes. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 39, 163−177.
Dubjeva, L. (2011). Ivan Ivanovič Lappo (1869–1944): „Ich möchte die Staatsordnung von Litauen untersuchen“. Angermann, N.; Lenz, W.; Maier, K.. Geisteswissenschaften und Publizistik im Baltikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (513−539).. Berlin: LIT. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission; 17).
Дубьева, Людмила (2009). Историческая наука в Тартуском университете в конце XIX - начале XX в. и Санкт-Петербургский университет. Санкт-Петербургский университет в XVIII-XX вв.: европейские традиции и российский контекст: Труды международной научной конференции. 23-25 июня 2009 г.: Санкт-Петербургский университет в XVIII-XX вв.: европейские традиции и российский контекст. Peterburi, Peterburi Ülikool 23-25 juuni 2009.. Toim. Дворниченко А. Ю., Тихонов И. Л. Peterburi: St.-Petersburg State University, Russia, 260−271.
Raal, A.; Hinrikus, T.; Tankler, H. (2010). Tartu Ülikoolis aastatel 1802-1918 kasutatud farmaatsiaõpikutest. Akadeemia, 600−622.
Tering, Arvo (2014). Riga Municipal Physician Nicolaus Witte von Lilienau (1618-1688): His Medical Views at the Crossroads of Tradition and Changes in Medical Teaching during his Student Years at Dutch Universities in the 1640s. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2 (2), 70−116.10.11590/abhps.2014.2.05.
Tering, A. (2013). Skorbuuditeema Baltimaade arstide dissertatsioonides varasel uusajal. Ajalooline Ajakiri, 4 (143), 447−464.10.12697/AA.2013.4.02 .
Tering, A. (2012). Zur frühen Rezeption von Harveys Theorie des Blutkreislaufs im deutschen Sprachraum: Eine apologetische Disputation in Königsberg aus dem Jahre 1651. Reimund B. Sdzuj, Robert Seidel, Bernd Zegowitz. Dichtung – Gelehrsamkeit – Disputationskultur. Festschrift für Hanspeter Marti zum 65. Geburtstag (461−481).. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.
Tering, Arvo (2010). The dissertations of doctors of medicine active in Estland, Livland and Courland, defended at European universities in the eighteenth century. Ajalooline Ajakiri, 133-134, 367−402.
Võsa, A. (2014). Valgustusteoloogia piirjooni Läänemereprovintside luterlike literaatide kirjutistes 18. sajandi viimasel veerandi. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 28, xx−xx [ilmumas].
Võsa, A. (2012). Vennastekoguduse mõju eestlaste eneseteadvusele: kolm palvekirja aastatest 1845-1846. Ajalooline Ajakiri, 239−268.
Võsa, A. (2012). Arvustus: Kauaoodatud raamat Eesti hernhuutlaste ajaloost ja kultuuripärandist. Rudolf Põldmäe. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa, 2011. 531 lk. Akadeemia, 5, 930−934.
Võsa, A. (2012). Der Mensch als Maßstab der Religionen: Die Religionsphilosophie von Gustav Teichmüller und deren Nachklang bei Eduard Tennmann. Tarmo Kulmar; Rüdiger Schmitt. Ideas of Man in the Conceptions of the Religions/ Das Menschenbild in den Konzeptionen der Religionen (273−285).. Münster: Ugarit Verlag. (Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte ; 43).
Võsa, A. (2011). Douglas H. Shantz: Between Sardis and Philadelphia. The Life and World of Pietist Court Preacher Conrad Bröske. Leiden, Boston: Brill 2008 (Studies in Medieval and Refomation Traditions, 133). – VII, 317 S. Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus, 37, 333−336.
Võsa, A. (2011). Die Ehe bei Jakob Böhme und Johann Georg Gichtel. "Der Herr wird seine Herrlichkeit an uns offenbahren". Liebe, Ehe und Sexualität im Pietismus: Liebe, Sexualität und Ehe im Pietismus. Interdisziplinäre Tagung, Frankesche Stiftungen; Halle; 20.-22. November 2008. Toim. Wolfgang Breul, Christian Soboth. Halle (Saale): Harrassowitz , 81−88. (Hallesche Forschungen; 30).
Volt, Ivo (2011). Review of Millett, Paul (2007) Theophrastus and his world. Cambridge: Cambridge Philological Society. Aestimatio, 8, 212−224.
Volt, I. (2010). Not valuing others: social cohesion in the Characters of Theophrastus. In: Rosen, Ralph M.; Sluiter, Ineke (Ed.). Valuing Others in Classical Antiquity (303−322).. Leiden; Boston: BRILL Academic Publishers. (Mnemosyne Supplements; 323).
Päll, J.; Volt, I.; Steinrück, M.(Toim.) (2010). Classical tradition from the 16th century to Nietzsche. Tartu: Tartu University Press.
Volt, I.; Päll, J. (Toim.) (2012). QUATTUOR LUSTRA. Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Tartu: Tartu University Press.
Dubjeva, Ljudmila (2014). Professor õppekeele vahetuse situatsioonis: Jevgeni Šmurlo Tartu ülikoolis 1891-1903. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi (101−112).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Beyer, Jürgen (2014). The influence of reading room rules on the quality and efficiency of historical research. Text. Svensk tidskrift für bibliografi / Swedish Journal of Bibliography, 8 (3), 110−137.
Beyer, Jürgen (2017). Lay prophets in Lutheran Europe (c. 1550–1700). Leiden & Boston: BRILL.10.1163/9789004318168.
Beyer, Jürgen (2017). Lay prophets in Lutheran Europe (c. 1550–1700). Leiden & Boston: BRILL.10.1163/9789004318168.
Juhendamised
Juhendamised
Mart Kuldkepp, magistrikraad, 2010, (juh) Pärtel Piirimäe; Jean-François Battail, Den estnisk-svenska regionalistiska diskursen under mellankrigstiden. Ett kulturellt perspektiv (Eesti-Rootsi regionalistlik diskursus sõdadevahelisel ajal. Kultuuriline perspektiiv), Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Skandinavistika osakond.
Knud Haugmark, magistrikraad (teaduskraad), 2013, (juh) Jürgen Beyer; Anna-Lena Sandberg, Formidling af tekster fra barokken til et dansk tyskkyndigt og ikke-tyskkyndigt publikum med Joh. Lassenius: "Arcana Politico-Atheistica ..." udg. 1666 som illustrerende eksempel og i uddrag oversat til dansk, Kopenhaageni Ülikool.
Mare Kalda, doktorikraad, 2011, (juh) Jürgen Beyer, Rahvajutud peidetud varandustest: tegude saamine lugudeks, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.
Kaarina Rein, doktorikraad, 2011, (juh) Arvo Tering; Anne Kull, "Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiumis ja ülikoolis aastatel 1630-1656. Meditsiinialased disputatsioonid ja oratsioonid ning nende autorid", Tartu Ülikool.
Kairit Kaur, doktorikraad, 2013, (juh) Liina Lukas; Heinrich Bosse, Dichtende Frauen in Est-, Liv- und Kurland, 1654-1800. Von den ersten Gelegenheitsgedichten bis zu den ersten Gedichtbänden (Luuletavad naised Eesti-, Liivi- ja Kuramaal, 1654-1800. Esimestest juhuluuletustest esimeste luulekogudeni), Tartu Ülikool.