This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Team grant" project PRG770
PRG770 "Pre-attentive information processing in the brain: relationship to state and trait variables, and behaviour (1.01.2020−31.12.2020)", Kairi Kreegipuu, University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology.
PRG770
Tähelepanueelne informatsioonitöötlus ajus: seosed seisundite, püsitunnuste ja käitumisega
Pre-attentive information processing in the brain: relationship to state and trait variables, and behaviour
1.01.2020
31.12.2020
R&D project
Personal research funding: Team grant
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.8. PsychologyS264 Applied and experimental psychology 5.1. Psychology and cognitive sciences100,0
PeriodSum
01.01.2020−31.12.2020257 125,00 EUR
257 125,00 EUR

Inimene töötleb rohkem informatsiooni kui ta jõuab teadvustada, kuid mis võib siiski käitumist suunata. Sellisele informatsioonile saab ligi neuroteaduse vahenditega, näiteks aju automaatse eristusvastuse (lahknevusnegatiivsus, MMN) abil. MMN halveneb erinevate häirunud seisundite ja haiguste puhul, kuid pole täpselt teada, kas see langus on üldine või konstruktispetsiifiline. Projekt uuribki, kuidas MMN seostub inimese stabiilsete omaduste ja lühiajaliselt esile kutsutud seisunditega ning kuivõrd see on üldine või spetsiifiline. Selleks (1) loome tähelepanueelsete töötlusprotsesside ja taustateabe andmekogu ja töötame välja normatiivsed töötlusprotsesside kirjeldused ning (2) rakendame MMN metoodikat kolmes eksperimendis leidmaks keeleõppe, söömiskäitumise ja nutiseadmete kasutamisega seotud tähelepanueelse infotöötluse iseärasusi. Projekti tulemused on edasiarendamisel kasutatavad hariduse ja terviseedenduse vallas sekkumiste väljatöötamiseks ja nende edukuse jälgimiseks.
A lot of information possibly influencing behaviour is processed pre-attentively, but can be accessed by modern cognitive neuroscience, for example by registering the brain’s automatic responses to deviance (mismatch negativity, MMN). MMN deteriorates in many clinical conditions but it is unknown whether the decrease is general or construct-specific. The current Project asks how MMN is related to trait and state variables, and whether the relationship is general or specific. To answer this, (1) a database for pre-attentive processing and background information will be formed, and normative descriptions of such processes defined; and (2) MMN methodology will be applied in three experimental studies to find specific features characterizing pre-attentive information processing in language learning, eating behaviour and excessive use of smart devices. In the future, outcomes of the Project can be used in designing and monitoring effectiveness of educational and health promotion programs.