"Sihtfinantseerimine" projekt SF0152156s02
SF0152156s02 (SF0152156s02) "Uute analüüsimeetodite rakendamine eesti muusikaloo ja muusika uurimisel (1.01.2002−31.12.2006)", Jaan Ross, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
SF0152156s02
Uute analüüsimeetodite rakendamine eesti muusikaloo ja muusika uurimisel
New analysis methods in studying Estonian music and its history
1.01.2002
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.5. KunstiteadusH320 Musikoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiakoordinaator01.01.2002−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002360 000,00 EEK (23 008,19 EUR)
01.01.2003−31.12.2003357 000,00 EEK (22 816,46 EUR)
01.01.2004−31.12.2004401 000,00 EEK (25 628,57 EUR)
01.01.2005−31.12.2005501 000,00 EEK (32 019,74 EUR)
01.01.2006−31.12.2006571 000,00 EEK (36 493,55 EUR)
139 966,51 EUR

Töö uurimisrühmas jaguneb kolme valdkonda: (1) uute meetodite rakendamine eesti 19.-20. sajandi muusikaloo uurimisel, muusikaelu ja esteetiliste ideede analüüs; (2) teosekeskne muusika uurimine -- kaasaegsete muusikaanalüüsi meetodite arendamine ning rakendamine oluliste muusikateoste uurimiseks; (3) muusikalise akustika ja taju uurimine, mis on eesti materjaliga tihedalt seotud selle teema raames planeeritud uuringud kirjeldavad eestikeelset laulu, eesti rahvalaulu struktuuri jms. Uurimistöö tulemusena ilmub kaks muusikateaduslike publikatsioonide seeriat: Eesti Muusikaloo Toimetised ning Töid muusikateooria alalt. Perioodiks 2002.-2006. a. on planeeritud kolm muusikateaduslikku konverentsi ca 10-15 väliskülalisega, millel esitatakse jooksva töö tulemused. Teema lõppeesmärk oleks valmistada ette uue eesti muusikaloo kirjutamist ning teoreetilises plaanis integreerida siinne uurimistöö tihedamalt praegu maailmas uudsete uurimismeetodite ja probleemidega.
In the course of the previous target-financed project Music in Estonia and Some Methods of Its Research that ended in 2001 a well-working research group was formed at the EAM and a it seemed urgent for all the subgroups to concentrate this time on research methods (this aspect is perhaps less crucial for perception studies this area is so young and closely related to new technology). In music historical studies the period investigated will still be the 19th and the first half and middle of the 20th century, but for the new project the focuses will be analysis of aesthetic ideas in their wider cultural context (Urve Lippus), musical institutions (societies as centers of concert life Geiu Rohtla, Kristel Pappel, congregational singing in the later 19th century Toomas Siitan) and new approaches in writing biographies (Anu Kõlar about Cyrillus Kreek). The studies of the theorists are composition-centered, concentrating on the use and development of contemporary methods of musical analysis (Mart Humal, Margus Pärtlas, Zhanna Pärtlas. The goals of the present project in musical acoustics and perception is further developing of experimental methods to support learning and teaching of singing and to broaden those studies to the analysis of clarinet playing (Jaan Ross, Allan Vurma, Tarmo Pajusaar).