"Sihtfinantseerimine" projekt SF0690034s09
SF0690034s09 "Tuumamagnetresonantsi meetodi uued arendused ja rakendused (1.01.2009−31.12.2013)", Ivo Heinmaa, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
SF0690034s09
Tuumamagnetresonantsi meetodi uued arendused ja rakendused
New Developments and Applications of Nuclear Magnetic Resonance Techniques
1.01.2009
31.12.2013
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP351 Struktuurkeemia1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)25,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).25,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.20092 259 360,00 EEK (144 399,42 EUR)
01.01.2010−31.12.20102 131 900,00 EEK (136 253,24 EUR)
01.01.2011−31.12.2011136 250,00 EUR
01.01.2012−31.12.2012136 250,00 EUR
01.01.2013−31.12.2013136 250,00 EUR
689 402,66 EUR

Käesolevas projektis nähakse ette TMR meetodi rakendamist ainete lokaalse struktuuri ja dünaamika määramiseks. Planeeritakse arendada väikeste molekulide, biopolümeeride ja tahke keha spektroskoopiat ja metodoloogiat. Projekti peaeesmärk on töötada välja ja täiustada mitu uut TMR mõõtesüsteemi, sh. krüotemperatuuride maagilise pöörlemise (MAS) mõõtepea, kõrgete temperatuuride MAS mõõtepea, ja süsteem väikeste bioloogiliste kehade mõõtmiseks. Selline riistvara võimaldab uurida mitmesuguste niisuguste materjalide molekulaarset struktuuri ja dünaamikat milleks praegusel ajal võimalused puuduvad, kuna olemasolev TMR tehnika ei võimalda sobivat temperatuuri vahemikku või piisavat tundlikkust. Uue tehnika rakendustena nähakse tehnoloogiliselt ja majanduslikult tähtsate ainete sh ioonjuhid, membraani proteiinind, biopolümeerid, tseoliidid, molekulaarse struktuuri ja dünaamika uurimist, samuti spetsiifiliste probleemide nagu töötava südame in vitro energeetilise bilansi uurimist.
The project implements NMR structural and dynamics tools in material sciences. It presents balanced activities in small molecule, biopolymer and solid state spectroscopy and methodological development. We plan to develop advanced NMR techniques, including cryogenic magic-angle-spinning (MAS) solid state NMR (cryoMAS-NMR) probe, high-temperature MAS, high-sensitivity MAS, and small body bio-NMR probes for materials and biochemical research. The project provides hardware and methods for studies of the molecular structure and dynamics in a wide range of substances which are currently off-limits to structural investigations, because of the lack of suitable temperature range or low sensitivity of the conventional NMR apparatus. The new techniques will be employed for molecular structural research on samples of great technological and economic importance such as: ionic conductors, membrane-bound proteins, zeolites, biopolymers and for studies of the energy balance of working heart in vitro.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Ivo HeinmaadoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013

Põhitäitjad (11)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Alexey CherepanovdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Jüri JarvetdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Enno JoondoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Imbi Kurvetmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2011−31.12.2012
Jaan PastdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Tõnis PehkdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Ago SamosondoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.01.2010
Priit SarvdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Juhan SubbidoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Rando TuvikenedoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Raiker WitterdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−30.06.2011

Täitjad (2)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Radu PrekupmagistrikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2014
Reio PõderdoktorikraadEST / ENG01.01.2010−31.12.2014

Projektiga seotud tööjõud (6)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Andres Reinholdvaneminsener101.01.2009−31.12.2014
Arvo Sihvervaneminsener101.01.2009−31.12.2011
Helgi Kooskoravaneminsener101.01.2009−31.12.2014
Sirje Vijavaneminsener101.01.2009−31.12.2014
Tiit Anupõldvaneminsener101.01.2009−31.12.2010
Tiit Tuhermvaneminsener101.01.2009−31.12.2014
Projektid
Projekt
ETF8198; "Kõrge tundlikkusega maagilise pöörlemisega tahke keha TMR tehnika arendamine."; Ivo Heinmaa;
ETF8880; "Isomeeride TMR spektroskoopia ülitugevas magnetväljas: struktuur ja dünaamika"; Tõnis Pehk;
KBFI, KF-12; "Tahke keha kütuseelemendi arendus, II"; Juhan Subbi;
KBFI,KF6; "Tahke keha kütuseelemendi arendus"; Juhan Subbi;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Reinik, Janek; Heinmaa, Ivo; Kirso, Uuve; Kallaste, Toivo; Ritamäki, Johannes; Boström, Dan; Pongracz, Eva; Huutanen, Mika; Larsson, William; Keiski, Riitta; Kordas, Kristian; Mikkola, Jyri-Pekka (2011). Alkaline modified oil shale fly ash: Optimal synthesis conditions and preliminary tests on CO2 adsorption. Journal of Hazardous Materials, xx.10.1016/j.jhazmat.2011.09.006 [ilmumas].
Davis, L.J.M.; Heinmaa, I.; Ellis, B.L.; Nazar, L.F.; Goward, G.R. (2011). Influence of particle size on solid solution formation and phase interfaces in Li0.5FePO4 revealed by P-31 and Li-7 solid state NMR spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics, 13 (11), 5171−5177.
Nielsen, Ulla Gro; Heinmaa, Ivo; Samoson, Ago; Majzlan, Juraj; Grey, Clare P. (2011). Insight into Local Magnetic Environments and Deuteron Mobility in Jarosite (AFe3(SO4)2(0D)6, A=K, Na, D3O), from Variable-Temperature 2H MAS NMR Spectroscopy. Chemistry of Materials, 23 (13), 3176−3187.10.1021/cm2003929.
Kropman, D.; Mellikov, E.; Kärner, T.; Heinmaa, I.; Laas, T.; Londos, C.A.; Misiuk, A. (2011). Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2 system and its influence on the interface properties. Solid State Phenomena, 178-179, 263−266.10.4028/www.scientific.net/SSP.178-179.263.
Dimri, M.Chandra; Khanduri, H.; Kooskora, H.; Heinmaa, I; Joon, E.; Stern, R. (2011). Magnetic properties and 57Fe NMR studies of U-type hexaferrites. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323, 2210−2213.10.1016/j.jmmm.2011.03.033.
Dimri, Mukesh Chandra; Kooskora, Helgi; Pahapill, Jüri; Joon, Enno; Heinmaa, Ivo; Subbi, Juhan; Stern, Raivo (2011). Search for ferromagnetism in manganese-stabilized zirconia. Physica Status Solidi A - Applications and Materials Science, 208 (1), 172−179.10.1002/pssa.201026304.
Law, J.M.; Hoch, C.; Glaum, R.; Heinmaa, I.; Stern, R.; Kang, J.; Lee, C.; Whangbo, M.H.; Kremer, R.K. (2011). Spin-Peierls transition in the S=1/2 compound TiPO4 featuring large intrachain coupling. Physical Review B, 83 (18), 180414.10.1103/PhysRevB.83.180414.
Khanduri, H.; Dimri, M.Chandra; Kooskora, H.; Heinmaa, I; Krustok, J.; Stern, R. (2011). Structural, Magnetic and NMR Studies of Polycrystalline Y – type Hexaferrites. ECerS XII, the 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm,Sweden, June 19-23, 2011.
Dimri, M.Chandra; Khanduri, H.; Kooskora, H.; Heinmaa, I; Joon, E.; Stern, R (2011). Structural, Magnetic properties and 57Fe NMR studies of U -type hexaferrites. ECerS XII, the 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm,Sweden, June 19-23, 2011..
Kropman, D.; Mellikov, E.; Öpik, A.; Lott, K.; Kärner, T.; Heinmaa, I.; Laas, T.; Medvid, A.; Skroupa, W.; Prucnal, S.; Rebohle, L.; Zvyagin, S.; Cizmar, E.; Ozerov, M.; Woznitsa, J. (2010). Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2 system and its influence on the properties of the interface. Thin Solid Films, 518 (9), 2374−2376.10.1016/j.tsf.2009.09.011.
Heinmaa, Ivo; Joon, Tanel; Kooskora, Helgi; Pahapill, Jüri; Subbi, Juhan (2010). Local structure and oxygen dynamics in La doped ceria: 17O NMR study. Solid State Ionics, 181, 1309−1315.10.1016/j.ssi.2010.07.027.
Davis, L.J.M.; Heinmaa, I; Goward, G. R. (2010). Study of Lithium Dynamics in Monoclinic Li3Fe2(PO4)3 using 6Li VT and 2D Exchange MAS NMR Spectroscopy. Chemistry of Materials, 22, 769−775.
Reinik, J., Heinmaa, I., Mikkola, J.-P., Kordás, K., Kirso, U. (2010). Synthesis Of Calcium-Alumino-Silicate Hydrates From Oil Shale Ash In Different Alkaline Media. Oil Shale, 27 (1), 47−57.
Kropman, D.; Mellikov, E.; Lott, K.; Kärner, T.; Heinmaa, I.; Laas, T.; Medvid, A.; Skorupa, W.; Prucnal, S.; Zvyagin, S.; Cizmar, E.; Ozerov, M.; Woznitsa, J. (2010). Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2 system and its influence on the properties of the interface. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XIII, 145−148.
Kropman, D.; Kärner, T.; Dolgov, Sergei; Heinmaa, I.; Laas, T.; Londos, C. A. (2010). Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2 system and its influence on the interface properties. The 9th International Conference on Global Research and Education. Riga, Latvia, 231−233.
Kropman, D.; Mellikov, E.; Öpik, A.; Lott, K.; Volobueva, O.; Kärner, T.; Heinmaa, I.; Laas, T.; Medvid, A. (2009). Strain relaxation mechanism in the Si-SiO2 system and its influence on the interface properties. Physica B: Condensed Matter, 404, 5153−5155.
Reinik, J., Heinmaa, I., Kirso, U., Mikkola, J.-P. (2009). Environmentally friendly products from oil shale industry waste – synthesis of catalyst. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11. 89−90.
Villo, L.; Kreen, M.; Kudryashova, M.; Metsala, A.; Tamp, S.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2011). A Chemoenzymatic Synthesis of Deoxy Sugar Esters Involving Stereoselective Acetylation of Hemiacetals Catalyzed by CALB. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 68 (1), 44−51.10.1016/j.molcatb.2010.09.008.
Tatte, T.; Hussainov, M.; Paalo, M.; Part, M.; Talviste, R.; Kiisk, V.; Mandar, H.; Pohako, K.; Pehk, T.; Reivelt, K.; Natali, M.; Gurauskis, J.; Lohmus, A.; Maeorg, U. (2011). Alkoxide-based precursors for direct drawing of metal oxide micro- and nanofibres. Science and Technology of Advanced Materials, 12 (3), 034412.
Reile, I.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Pehk, T.; Lopp, M. (2011). Oxidation of cyclopentane-1,2-dione: a study with 18O labeled reagents. Tetrahedron, 67 (33), 5942−5948.10.1016/j.tet.2011.06.036.
Aav, R.; Pehk, T.; Tamp, S.; Tamm, T.; Kudrjašova, M.; Parve, O.; Lopp, M. (2011). Theoretical prediction and assignment of vicinal 1H–1H coupling constants of diastereomeric 3-alkoxy-6,7-epoxy- 2-oxabicyclo[3.3.0]octanes. MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, 49 (2), 76−82.10.1002/mrc.2712.
Kriis, K.; Ausmees, K.; Pehk, T.; Lopp, M.; Kanger, T. (2010). A Novel Diastereoselective Multicomponent Cacade Reaction. Organic Letters, 12 (10), 2230−2233.10.1021/ol1005714.
Christjanson, Peep; Pehk, Tõnis; Paju, Jane (2010). Structure and curing mechanism of resol phenol-formaldehyde prepolymer resins. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 225−232.
Lippur, K.; Elmers, C.; Kailas, T.; Müürisepp, A-M.; Pehk, T.; Kanger, T.; Lopp, M. (2010). Synthesis of 5,5'-disubstituted bimorpholines. Synthetic Communications, 40 (2), 266−281.10.1080/00397910902964874.
Paju, A.; Päri, M.; Selyutina, A.; Zusinaite, E.; Merits, A.; Pehk, T.; Siirde, K.; Müürisepp, A.M.; Kailas, T.; Lopp, M. (2010). Synthesis of novel acyclic nucleoside analogues with anti-retroviral activity. Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids, 29 (9), 707−720.10.1080/15257770.2010.501776.
Tuvikene, R.; Truus, K.; Robal, M.; Volobujeva, O.; Mellikov, E.; Pehk, T.; Kollist, A.; Tiiu, K.; Vaher, M. (2010). The extraction, structure, and gelling properties of hybrid galactan from the red alga Furcellaria lumbricalis (Baltic Sea, Estonia). Journal of Applied Phycology, 22 (1), 51−63.10.1007/s10811-009-9425-x.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Lasn, I. (2010). Thermal behaviour of melamine-modified urea-formaldehyde resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 755−762.10.1007/s10973-009-0617-z.
Paju, A.; Niidu, A.; Lumi, P.; Matkevitš, Katharina; Oja, Karolin; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). Catalytic asymmetric synthesis of g-lactone acids. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30, 2010.
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). The synthesis of 4´-substituted nucleoside analogues and their biological activity. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30,2010. P059.
Tuvikene, R.; Truus, K.; Robal, M.; Pehk, T.; Kailas, T.; Vaher, M.; Paalme, T. (2009). Structure and thermal stability of pyruvated carrageenans from the red alga Coccotylus truncatus. Carbohydrate Research, 344 (6), 788−794.10.1016/j.carres.2009.01.024.
Paju, J.; Pehk, T.; Christjanson, P. (2009). Structure of phenol-formaldehyde polycondensates. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 58 (1), 45−52.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Kailas, T.; Müürisepp, M.; Lopp, M. (2009). Synthesis of 4 '-aryl-2 ',3 '-dideoxynucleoside analogues. Tetrahedron, 65 (15), 2959−2965.
Niidu, A.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Kailas, T.; Pehk, T.; Lopp, M.. (2009). Synthesis of chiral enantioenriched tetrahydrofuran derivatives. Arkivoc, xiv, 39−52.
Siimer, K.; Christjanson, P.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Saks, I. (2009). Thermal behaviour of hydroxymethyl compounds as models for adhesive resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (2), 459−466.10.1007/s10973-009-0218-x.
Villo, L.; Tamp, S.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Pehk, T.; Parve, O. (2009). An NMR Spectroscopic Investigation of Functional Group Selectivity of Lipase-Catalysed Reactions of 11-Acetyl Prostaglandins E1 and E2. Biotrans 2009; Berne, Switzerland; July 5-9, 2009. 66.
Robal, Marju; Tuvikene, Rando; Truus, Kalle; Pehk, Tõnis (2009). Degradation products of sulfated polysaccharides: quantitation and structural analysis. 5th Conference on Separation and Related Techniques by Nordic Separation Science Society (26-29 August Tallinn, Estonia). Ed. Borissova, Maria; Vaher, Merike. Tallinn University of Technology, 132.
Tuvikene, Rando; Robal, Marju; Truus, Kalle; Pehk, Tõnis (2009). Estimation of the degradation degree of food grade algal galactans by size exclusion and ion chromatography. 5th Conference on Separation and Related Techniques by Nordic Separation Science Society (26-29 August Tallinn, Estonia). Ed. Borissova, Maria; Vaher, Merike. Tallinn University of Technology, 140.
Tuvikene, Rando; Robal, Marju; Truus, Kalle; Pehk, Tõnis (2009). Structural analysis of red algal galactans via thermal depolymerization and 13C-NMR spectroscopy. 15th European Carbohydrate Symposium (19-24 July Vienna, Austria). Ed. Kosma, Paul; Schmid, Walther; Kählig, Hanspeter. Ing. Christian Janetschek, 390.
Tuvikene, Rando; Robal, Marju; Truus, Kalle; Pehk, Tõnis (2009). Thermal stability of pyruvated galactans from the red alga Coccotylus truncatus. Fourth International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules, SCM-4 (28-30 January 2009 Amsterdam, The Netherlands). Ed. Ordibo bvba. Royal Library Albert I, pB05.
Siimer, K.; Süld, T.-M.; Kaljuvee, T.; Christjanson, P.; Pehk, T. (2009). Curing behaviour or urea-modified phenol-formaldehyde resin. In: Book of Abstracts ot The Polymer Processing Society 9th Annual Meeting PPS-09 (190-P).The Polymer Processing Society 9th Annual Meeting, Larnaca, Cypros, Oct. 18-21, 2009. Larnaca, Cypros: Polymer Processing Society.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Christjanson, P.; Pehk, T.; Saks, I. (2009). Thermal behaviour of modified phenol-formaldehyde resins. In: PPS-25 Programm and Abstracts 25th Annual Meeting of the Polymer Processing Society (63).25th Annual Meeting of the Polymer Processing Society, Goa, India 1-5 March 2009. Goa, India: Indian Institute of Technology, Bombay; Indian Institute of Technology, Dehli.
Becker-Baldus, Johanna; Kemp, Thomas F; Past, Jaan; Reinhold, Andres; Samoson, Ago; Brown, Steven P. (2011). Longer-range distances by spinning-angle-encoding solid-state NMR spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 10, 4514−4518.10.1039/c0cp02364g.
Wickramasinghe, N.P.; Parthasarathy, S.; Jones, C.R.; Bhardwaj, C.; Long, F.; Kotecha, M.; Mehboob, S.; Fung, L.W-M.; Past, J.; Samoson, A.; Ishii, Y. (2009). Nanomole-scale protein solid-state NMR by breaking intrinsic 1H T1 boundaries. NATURE METHODS, 6 (3), 215−218.
Huittinen, N; Sarv, P; Lehto, J (2011). A proton NMR study on the specific sorption of yttrium(III) and europium(III) on gamma-alumina [gamma-Al(2)O(3)]. Journal of Colloid and Interface Science, 361 (1), 252−258.
Siigur, Ene; Tõnismägi, Külli; Trummal, Katrin; Samel, Mari; Vija, Heiki; Aaspõllu, Anu; Rönnholm, Gunilla; Subbi, Juhan; Kalkkinen, Nisse; Siigur, Jüri. (2011). A new tyrosine-specific chymotrypsin-like and angiotensin-degrading serine proteinase from Vipera lebetina snake venom. Biochimie, 93, 321−330.
Siigur, Ene; Trummal, Katrin; Samel, Mari; Tonismagi, Kylli; Vija, Heiki; Subbi, Juhan; Siigur, Juri (2011). Multifunctional metalloproteinase from Vipera Lebetina venom. Journal of Thrombosis and Haemostasis, Volume 9: XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Ed. Greaves, Mike; Lane, David; Ozaki, Yukio;. Kyoto: Wiley-Blackwell,. (Supplement; 2).
Samel, Mari; Vija, Heiki ; Kurvet, Imbi; Subbi, Juhan; Kahru, Anne; Siigur, Jüri. (2011). Antiplatelet, antibacterial and anticancer effect of PLA2-S from Vipera lebetina, Vipera berus berus and Naja naja oxiana venom. PROGRAM&ABSTRACTS BOOK; http://istmeetingvlc2011.ibv.csic.es: 17th Congress of the European Section of the INTERNATIONAL SOCIETY on TOXINOLOGY September 11-15,2011, Valencia, Spain. Valencia, 160−160.
Siigur, Ene; Tõnismäg, Külli; Vassiljeva, Olga; Trummal, Katrin; Aaspõllu, Anu; Subb, Juhani; Siigur, Jüri (2011). Hyaluronidase from Vipera lebetina venom. PROGRAM&ABSTRACTS BOOK; http://istmeetingvlc2011.ibv.csic.es: 17th Congress of the European Section of the INTERNATIONAL SOCIETY on TOXINOLOGY September 11-15,2011, Valencia, Spain. Valencia, 157−157.
Siigur, Jüri; Vija, Heiki; Samel, Mari; Tõnismägi, Külli; Trummal, Katrin; Aaspõllu, Anu; Subbi, Juhan; Rönnholm, Gunilla; Kalkkinen, Nisse; Siigur, Ene. (2010). Separation and analysis of peptides and proteins from Vipera lebetina snake venom. Procedia Chemistry, 2, 109−115.
Siigur, Jüri; Trummal, Katrin; Vija, Heiki; Samel, Mari; Tõnismägi, Külli; Siigur, Ene; Subbi, Juhan. (2010). Specificity Studies of Proteinases from Vipera lebetina Snake Venom. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8 (Supplement s1), 54−54.
Paalme, Viiu; Trummal, Katrin; Samel, Mari; Tõnismägi, Külli; Järvekülg, Lilian; Vija, Heiki; Subbi, Juhan; Siigur, Jüri; Siigur, Ene (2009). Nerve growth factor from Vipera lebetina venom. Toxicon, 54 (3), 329−336.10.1016/j.toxicon.2009.05.001.
Vija, Heiki; Samel, Mari; Siigur, Ene; Aaspõllu, Anu; Trummal, Katrin; Tõnismägi, Külli; Subbi, Juhan; Siigur, Jüri. (2009). Purification, characterization, and cDNA cloning of acidic platelet aggregation inhibiting phospholipases A2 from the snake venom of Vipera lebetina (Levantine viper). Toxicon, 54 (4), 429−439.10.1016/j.toxicon.2009.05.010.
Vija, Heiki; Samel, Mari; Siigur, Ene; Aaspõllu, Anu; Tõnismägi, Külli; Trummal, Katrin; Subbi, Juhan; Siigur, Jüri (2009). VGD and MLD-motifs containing heterodimeric disintegrin viplebedin-2 from Vipera lebetina snake venom Purification and cDNA cloning. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 153, 253−260.10.1016/j.cbpb.2009.03.002.
Siigur, Jüri; Vija, Heiki; Samel, Mari; Aaspõllu, Anu; Trummal, Katrin; Tõnismägi, Külli; Subbi, Juhan;Siigur, Ene (2009). Acidic Platelet Aggregation Inhibiting Phospholipase A2s from the Snake Venom of Vipera lebetina (Levantine viper). EFATH 2009: 4th International Conference on Exogenous Factors Affecting Thrombosis and Haemostasis, Boston Massachusetts USA, 17-19 July. Boston, Massachusetts, 20.
Trummal, Katrin; Samel, Mari; Tõnismägi, Külli; Subbi, Juhan; Siigur, Jüri; Siigur, Ene. (2009). Nerve growth factor from Vipera lebetina venom: isolation and characterization. XVI World Congress of the International Society on Toxinology;15-20 March 2009, Recife, Brazil. 346-1.
Siigur, J; Vija, H; Samel, M; Tõnismägi, K; Trummal, K; Aaspõllu, A; Subbi, J; Rönnholm, G; Kalkkinen, N; Siigur, E. (2009). Separation and Analysis of Peptides and Proteins from Vipera Lebetina Snake Venom. NoSSS2009 5thConference on Separation and Related Techniques by Nordic Separation Science Society, Tallinn Universityof Technology, 26-29 August 2009. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 133−133.
Siigur, Ene; Tõnismägi, Külli; Samel, Mari; Vija, Heiki; Trummal, Katrin; Aaspõllu, Anu; Subbi, Juhan; Siigur, Jüri (2009). Haemostasis affecting proteases from Vipera lebetina snake venom. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 7, PP-MO-149−PP-MO-149.
Hung, I.; Howes, A. P.; Parkinson, B. G.; Anupold, T.; Samoson, A.; Brown, S. P.; Harrison, P. F.; Holland, D.; Dupree, R. (2009). Determination of the bond-angle distribution in vitreous B2O3 by B-11 double rotation (DOR) NMR spectroscopy. Journal of Solid State Chemistry, 182, 9, 2402−2408.10.1016/j.jssc.2009.06.025.
Wong, Alan; Howes, Andy P.; Parkinson, Ben; Anupold, Tiit; Samoson, Ago; Holland, Diane; Dupree, Ra (2009). High-resolution O-17 double-rotation NMR characterization of ring and non-ring oxygen in vitreous B2O3. Physical Chemistry Chemical Physics, 11, 32, 7061−7068.10.1039/b906501f.
Schneider, Denis; Toufar, Helge; Samoson, Ago; Freude, Dieter (2009). O-17 DOR and other solid-state NMR studies concerning the basic properties of zeolites LSX. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 35, 2, 87−92.10.1016/j.ssnmr.2009.02.003.
Hung, I; Wong, A; Howes, AP; Anupõd, T; Samoson, A; Smith, ME: Holland, D; Brown, SP; Dupree, R (2009). Separation of isotropic chemical and second-order quadrupolar shifts by multiple-quantum double rotation NMR. Journal of Magnetic Resonance, 197 (2), 229−236.
Joon, E. (2010). High Tc superconductors - soliton lattices? Physica C, 470, 926−928.
Wong, Alan; Howes, Andy P; Yates, Jonathan R; Watts, Anthony; Anupõld, Tiit; Past, Jaan; Samoson, Ago; Dupree, Ray; Smith, Mark E. (2011). Ultra-high resolution (17)O solid-state NMR spectroscopy of biomolecules: A comprehensive spectral analysis of monosodium L-glutamate·monohydrate. Physical Chemistry Chemical Physics, 13 (26), 12213−1224.10.1039/c1cp20629.
Ausmees, Kerti; Selyutina, Anastasia; Kütt, Kristel; Lippur, Kristin; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus; Žusinaite, Eva; Merits, Andres; Kanger, Tõnis (2011). Biological activity and synthesis of bimorpholine and nucleoside carba-analogue derived from it. Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids, 30 (12), xxxx [ilmumas].
Wärmlander, Sebastian; Tiiman, Ann; Abelein, Axel; Luo, Jinghui; Jarvet, Jüri; Söderberg, Kajsa L; Danielsson, Jens; Gräslund, Astrid. (2013). Biophysical Studies of the Amyloid beta-Peptide: Interactions with Metal Ions and Small Molecules. Chembiochem : a European journal of chemical biology, 14 (14), 1692−1704.
Tsanev, Robert; Vanatalu, Kalju; Jarvet, Jüri; Jüristo, Tanner, Risto; Laur, Kristi; Tiigimägi, Piret; Kragelund, Birthe B.; Østerlund, Torben; Kogerman, Priit (2013). The Transcriptional Repressor Domain of Gli3 Is Intrinsically Disordered. PlosOne, 8 (10), e76972.
Brenner, Tom; Tuvikene, Rando; Parker, Alan; Matsukawa, Shingo; Nishinari, Katsuyoshi (2014). Rheology and structure of mixed kappa-carrageenan/iota-carrageenan gels. Food Hydrocolloids, 39, 272−279.10.1016/j.foodhyd.2014.01.024.
Villo, L.; Metsala, A.; Tamp, S.; Parve, J.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Samel, N.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2014). Thermomyces lanuginosus Lipase with Closed Lid Catalyzes Elimination of Acetic Acid from 11-Acetyl-Prostaglandin E2. ChemCatChem, 6, 1998−2010.
Stern, Raivo; Heinmaa, Ivo; Joon, Enno; Tsirlin, Alexander; Nakamura, Hiroyuki; Kimura, Tsuyoshi (2014). Low-temperature high-resolution solid-state (cryoMAS) NMR of Han Purple BaCuSi2O6. APPLIED MAGNETIC RESONANCE, 45 (11), 1253−1260.10.1007/s00723-014-0597-4.
Tuvikene, Rando; Robal, Marju; Mändar, Hugo; Fujita, Daisuke; Saluri, Kadri; Truus, Kalle; Brenner, Tom; Tashiro, Yuri; Ogawa, Hiroo; Matsukawa, Shingo (2015). Funorans from Gloiopeltis species. Part II. Rheology and thermal properties. Food Hydrocolloids, 43, 649−657.dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.07.031.
Tuvikene, Rando; Robal, Marju; Fujita, Daisuke; Saluri, Kadri, Truus, Kalle; Tashiro, Yuri; Ogawa, Hiroo; Matsukawa, Shingo (2015). Funorans from Gloiopeltis species. Part I. Extraction and structural characteristics. Food Hydrocolloids, 43, 481−492.dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.07.010.
Dimri, M.Chandra; Khanduri, H.; Kooskora, H.; Heinmaa, I; Joon, E.; Stern, R. (2011). Magnetic properties and 57Fe NMR studies of U-type hexaferrites. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323, 2210−2213.10.1016/j.jmmm.2011.03.033.
Dimri, Mukesh Chandra; Kooskora, Helgi; Pahapill, Jüri; Joon, Enno; Heinmaa, Ivo; Subbi, Juhan; Stern, Raivo (2011). Search for ferromagnetism in manganese-stabilized zirconia. Physica Status Solidi A - Applications and Materials Science, 208 (1), 172−179.10.1002/pssa.201026304.
Law, J.M.; Hoch, C.; Glaum, R.; Heinmaa, I.; Stern, R.; Kang, J.; Lee, C.; Whangbo, M.H.; Kremer, R.K. (2011). Spin-Peierls transition in the S=1/2 compound TiPO4 featuring large intrachain coupling. Physical Review B, 83 (18), 180414.10.1103/PhysRevB.83.180414.
Tatte, T.; Hussainov, M.; Paalo, M.; Part, M.; Talviste, R.; Kiisk, V.; Mandar, H.; Pohako, K.; Pehk, T.; Reivelt, K.; Natali, M.; Gurauskis, J.; Lohmus, A.; Maeorg, U. (2011). Alkoxide-based precursors for direct drawing of metal oxide micro- and nanofibres. Science and Technology of Advanced Materials, 12 (3), 034412.
Mamone, Salvatore; Concistre, Maria; Heinmaa, Ivo; Carraveta, Marina; Kuprov, Ilja; Wall, Gary; Denning, Mark; Lei, Xuegong; Chen, Judy Y-C; Li, Yongyun; Murata, Yasujiro; Turro, Nicholas J; Levitt, Malcolm H. (2013). Nuclear Magnetic Resonance of Hydrogen Molecules Trapped inside C70 Fullerene Cages. A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry, 14 (13), 3121−3130.
Subbi, Juhan; Heinmaa, Ivo; Põder, Reio; Kooskora, Helgi (2013). Solid state NMR spin-lattice relaxation investigation of oxygen dynamics in scandium doped ceria from 60 to 1073 K. Solid State Ionics, 239, 15−20.
Dimri, Mukesh Chandra; Khanduri, Himani; Kooskora, Helgi; Subbi, Juhan ; Heinmaa, Ivo; Mere, Arvo; Krustok, J; Stern, Raivo (2012). Ferromagnetism in rare earth doped cerium oxide bulk samples. Physica Status Solidi A - Applications and Materials Science, 353−358.
Beckett, P.; Denning, M.S.; Carrevetta, M.; Kalda, A.; Heinmaa, I. (2012). Field dependence of the relaxation of 79Br In KBr and its use as a temperature calibrant. Journal of Magnetic Resonance, 223, 61−63.
Beckett, P.; Denning, M.S.; Heinmaa, I.; Dimri, M.C.; Young, E.A.; Stern, R.; Carravetta, M. (2012). High resolution (11)B NMR of magnesium diboride using cryogenic magic angle spinning. The journal of chemical physics, 137 (11), 114201.
Dimri, Mukesh Chandra; Khanduri, Himani; Kooskora, Helgi; Kodu, Margus; Jaaniso, Raivo; Heinmaa, Ivo; Mere, Arvo; Krustok, Juri; Stern, Raivo (2012). Room-temperature ferromagnetism in Ca and Mg stabilized cubic zirconia bulk samples and thin films prepared by pulsed laser deposition. Journal of Physics D: Applied Physics, 45, 475003−475009.
Subbi, Juhan; Heinmaa, Ivo; Põder, Reio; Kooskora, Helgi (2012). Solid state NMR investigation of oxygen dynamics in scandium doped ceria in 50 K to 1073 K temperature range. Solid State Ionics, 225, 488−492.10.1016/j.ssi.2012.02.03.
Mihhalevski, Anna; Heinmaa, Ivo; Traksmaa, Rainer; Pehk, Tõnis; Mere, Arvo; Paalme, Toomas (2012). Structural changes of starch during baking and staling of rye bread. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (34), 8492−8500.10.1021/jf3021877.
Khanduri, H.; Chandra Dimri, M.; Kooskora, H.; Heinmaa, I.; Viola, G.; Ning, H.; Reece, M. J.; Krustok, J.; Stern, R. (2012). Structural, dielectric, magnetic, and nuclear magnetic resonance studies of multiferroic Y-type hexaferrites. Journal of Applied Physics, 112, 073903.
Sheptyakov, D.V.; Pomjakushin, V.Yu.; Stern, R.; Heinmaa, I.; Nakamura, H.; Kimura, T. (2012). Two types of adjacent dimer layers in the low-temperature phase of BaCuSi2O6. Physical Review B, 86, 014433.10.1103/PhysRevB.86.014433.
Dimri, Mukesh Chandra; Khanduri, H, Kooskora, H; Kodu, M; Jaaniso, R;Heinmaa, I; Mere, A; Krustok, J; Stern, R (2012). Room temperature ferromagnetism in Ca and Mg stabilized cubic zirconia bulk samples and their thin films. 4th WUN International Conference on Spintronics (WUN-SPIN 2012), 23 – 25 July 2012, Sydney, Australia.
Noole, Artur; Ošeka, Maksim; Pehk, Tõnis; Öeren, Mario; Järving, Ivar; Elsegood, Mark; Malkov, Andrei; Lopp, Margus; Kanger, Tõnis. (2013). 3-Chlorooxindoles: Versatile Starting Materials for Asymmetric Organocatalytic Synthesis of Spirooxindoles. Advanced Synthesis and Catalysis, 355 (5), 829−835.
Parve, O.; Reile, I.; Parve, J.; Kasvandik, S.; Kudrjashova, M.; Tamp, S.; Metsala, A.; Villo, L.; Pehk, T.; Jarvet, J.; Vares, L. (2013). An NMR and MD Modeling Insight into Nucleation of 1,2-Alkanediols; Selective Crystallization of Lipase-Catalytically Resolved Enantiomers from the Reaction Mixtures. Journal of Organic Chemistry, 78 (24), 12795−12801.10.1021/jo402189e.
Kiirend, E.; Chumakova, S.; Pehk, T.; Ivanov, N. (2013). Orientation of Lamellar Phases of Lyotropic Multicomponent Mixtures, Based on Cetyltrimethylammonium Bromide Cationic Detergent, in Magnetic Field. Crystallography Reports, 58 (6), 902−905.
Niidu, A.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Järving, I.; Kailas, T.; Pehk, T.; Lopp, M. (2013). Stereoselective synthesis of 1-methyl-1,2-and 1,3-cyclopentanediols via g-lactones. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48 (12), 1751−1760.10.1007/s10593-013-1206-4.
Doyle, E.; Parve, J.; Kudryashova, M.; Tamp, S.; Müürisepp, A.-M.; Villo, L.; Vares, L.; Pehk, T.; Parve, O. (2013). Synthesis and Quantitative Analysis of Diastereomeric Linked Ester Conjugates with Remote Stereocenters Using High Field NMR and Chiral HPLC. Chirality, 25 (11), 793−798.10.1002/chir.22217.
Ausmees, K.; Kriis, K.; Pehk, T.; Werner, F.; Järving, I.; Lopp, M.; Kanger, T. (2012). Diastereoselective Multicomponent Cascade Reaction Leading to [3.2.0]-Heterobicyclic Compounds. Journal of Organic Chemistry, 77 (23), 10680−10687.10.1021/jo3019413.
Noole, A.; Pehk, T.; Järving, I.; Lopp, M.; Kanger, T. (2012). Organocatalytic asymmetric synthesis of trisubstituted pyrrolidines via a cascade reaction. Tetrahedron-Asymmetry, 23 (2), 188−198.10.1016/j.tetasy.2012.01.021.
Kim, B.-G., Ahn, J.-H., Sello, G., Di Gennaro, P., van Herk, T., Hartog, A. F., Wever, R., Oroz-Guinea, I., Sánchez-Moreno, I., García-Junceda, E., Wu, B., Szymanski, W., Feringa, B. L., Janssen, D. B., Villo, L., Kreen, M., Kudryashova, M., Metsala, A., Tamp, S., Lille, Ü., Pehk, T., Parve, O., McClean, K., Eddowes, P. (2012). Tandem and Sequential Multi-Enzymatic Syntheses. In: J. Whittall, P. W. Sutton (Ed.). Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 2 (311−342). USA, Canada, Euroopa, Austraalia, Aasia: Wiley-Blackwell.9781119943426.ch12.
Veskilt, E.; Tamp, S.; Parve, J.; Vares, L.; Pehk, T.; Villo, L.; Parve, O. (2012). O-Alkylation of hydroxycarboxylic acids with (-)-menthyl bromoacetate affords bridged diastereomeric esters. Balticum Organicum Syntheticum, Tallinn 2012.
Huittinen, Nina; Sarv, Priit; Lehto, Jukka (2013). A 1H and 27Al NMR investigation of yttrium(III) and europium(III) interaction with kaolinite. Applied Clay Science, 80-81, 182−188.
Joon, E. (2012). Ingap states in High Tc superconductors. Physica C, 479, 123−125.
Reinik, Janek; Heinmaa, Ivo; Ritamäki, Johannes; Boström, Dan; Pongracz, Eva; Huutanen, Mika; Larsson, William; Keiski, Riitta; Kordas, Krisztian; Mikkola, Jyri-Pekka. (2014). Direct CO2 sequestration onto alkaline modified oil shale fly ash. Oil Shale, 31 (1), 79−90.
Tarkanovskaja, Marta; Välbe, Raul; Põhako-Esko, Kaija; Mäeorg, Uno; Reedo, Valter; Hoop, Andres; Saal, Kristjan; Krumme, Andres; Kink, Ilmar; Heinmaa, Ivo; Lõhmus, Ants (2014). Novel homogeneous gel fibers and capillaries from blend of titanium tetrabutoxide and siloxane functionalized ionic liquid. Ceramics International, 40 (6), 7729−7735.10.1016/j.ceramint.2013.12.114.
Paju , Anne; Oja, Karolin; Matkevitš, Katharina; Lumi, Priit; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis. (2014). Asymmetric synthesis of tertiary 2-substituted 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acids. Heterocycles, 88 (2), 981−995.
Osadchuk, I.; Pehk, T.; Paju, A.; Lopp, M.; Öeren, M.; Tamm, T. (2014). Isomers and conformers of complexes of Ti(OiPr)4 with cyclopentane-1,2-dione: NMR study and DFT calculations. International Journal of Quantum Chemistry, xx−xx.10.1002/qua.24619.
Wahlström, Anna; Cukalevski, Risto; Danielsson, Jens; Jarvet, Jüri; Onagi, Hideki; Rebek Jr., Julius; Linse, Sara; Gräslund, Astrid (2012). Specific Binding of a β-Cyclodextrin Dimer to the Amyloid β Peptide Modulates the Peptide Aggregation Process. Biochemistry, 51 (21), 4280−4289.10.1021/bi300341j.
Derewinski, Miroslaw; Sarv, Priit; Sun, Xianyong; Müller, Sebastian; van Veen, Andre C.; Lercher, Johannes A. (2014). Reversibility of the Modification of HZSM-5 with Phosphate Anions. Journal of Physical Chemistry C, 123−456 [ilmumas].
Juhendamised
Juhendamised
Radu Prekup, magistrikraad, 2012, (juh) Ivo Heinmaa; Rein-Karl Loide, Carbon through-bond connectivity of natural solid organic materials using NMR spectroscopy (Süsiniksidemete määramine loodusliku isotoopsisaldusega tahketes orgaanilistes materjalides kasutades TMR spektroskoopiat), Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut.
Mihkel Veske, magistrikraad, 2013, (juh) Ivo Heinmaa; Jaak Kikas, Spin-Peierls ühendi TiPO4 magnetilise struktuuri uuringud tuumamagnetresonantsi meetoditega, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
Alan Kalda, magistrikraad, 2013, (juh) Ivo Heinmaa, Kvant-magneetikute Cu2CdB2O6 ja Na3Cu2SbO6 lokaalse struktuuri uuringud kõrge lahutusega TMR abil, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool.