This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Start-up grant (PSG)" project PSG202
PSG202 "Pollution tracks in clouds help to understand anthropogenic impacts on Earth's climate" (1.01.2019−31.12.2022); Principal Investigator: Velle Toll; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics; Financier: Estonian Research Council; Financing: 364 125 EUR.
PSG202
Tööstusemissioonidest saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju
Pollution tracks in clouds help to understand anthropogenic impacts on Earth's climate
1.01.2019
31.12.2022
R&D project
Personal research funding: Start-up grant (PSG)
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.2. GeosciencesP500 Geophysics, physical oceanography, meteorology 1.5 Earth and related environmental sciences100,0
PeriodSum
01.01.2019−31.12.201975 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.202096 375,00 EUR
01.01.2021−31.12.202196 375,00 EUR
01.01.2022−31.12.202296 375,00 EUR
364 125,00 EUR

Atmosfääri aerosoolide, õhku pihustunud tahkete ja vedelate osakeste, jahutav kliimamõju kompenseerib kasvuhoonegaaside poolt põhjustatud antropogeenset kliima soojenemist. Aerosoolide jahutava kliimamõju määramatus on paraku suur, kusjuures suurim määramatus inimtegevuse kliimamõju hinnangutes tuleneb aerosoolide mõjust pilvedele. Tõendid viitavad, et kliimamudelites levinud eeldus, et aerosoolide kontsentratsiooni kasv suurendab alati pilve-vee hulka, ei ole korrektne. Aerosoolide kliimamõju määramatuse vähendamiseks leitakse satelliitvaatlustest kitsendused aerosoolide mõjust pilvede omadustele. Selleks analüüsitakse tööstuslike allikate, metsapõlengute, vulkaanide ja teiste aerosoolide allikate mõju pilvedele. Uuritakse nii suurlinnade ja ulatuslikumate tööstuspiirkondade, kui ka lokaalsemate üksikute tehaste mõjutusi pilvedele. Projekti tulemused võimaldavad täpsustada inimtegevuse mõju Maa kliimale ja tõsta tulevikukliima projektsioonide usaldusväärsust.
Aerosols offset an unknown fraction of the global warming induced by greenhouse gases. Poor knowledge on aerosol cooling of climate dominates the uncertainty in anthropogenic climate impacts. To reduce the uncertainty in the aerosol forcing of Earth’s climate, improved observational constraints on cloud responses to aerosols will be derived using dedicated satellite observations. There is evidence, that the common assumption of cloud water increases in response to aerosols in climate models is unrealistic and leads to too negative aerosol forcing. To improve this, cloud perturbations induced by aerosols originating from various industrial sources, wildfires and volcanoes will be analysed. Impact of megacities and larger industrial regions on clouds will be studied together with local scale perturbations induced by isolated factories. The project results will help to reduce uncertainty in anthropogenic climate forcing and increase the reliability of the projections of future climate.