See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5748
ETF5748 "Lämmastiku- ja fosforibilanss endisel põllumaal kasvavas arukase noorendikus (1.01.2004−31.12.2006)", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut.
ETF5748
Lämmastiku- ja fosforibilanss endisel põllumaal kasvavas arukase noorendikus
Nitrogen and phosphorus budget in young silver birch stand on abandoned agricultural land.
1.01.2004
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusT460 Puidu-, tselluloosi- ja paberitehnoloogia4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005141 176,47 EEK (9 022,82 EUR)
01.01.2004−31.12.2004150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2006−31.12.2006144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
27 812,85 EUR

Viimasel kümnendil on Eestis toimunud ulatuslik põllumajanduslike maade looduslik metsastumine. Eriti palju on endistele põllumajandusmaadele tekkinud just arukasenoorendikke, kuid teadmised taoliste alade produktsioonist, aineringest ja mõjust mullale on üsna tagasihoidlikud. Põllumajandusmaa metsastumine toob endaga kaasa mitmeid muutusi keskkonnas sh. lämmastiku- ja fosforiringes, mis erinevate puuliikide puhul on kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt erinevad. Käesoleva projekti põhieesmärgiks on hinnata muutusi lämmastiku- ja fosforiringes, mis kaasnevad põllumajandusliku maa metsastumisel arukasega. Lämmastiku- ja fosforiringe iseloomustamiseks koostatakse nende bilansid. Selleks planeeritakse NP varude ja voogude hindamist arukasega uuenenud endisel põllumaal ja samaaegselt metsastumata, sama mullaga põllumaal (kontrollalal). Kuna Lõuna- ja Kagu - Eestis on üheks levinumaks mullaliigiks näivleetunud muld, on planeeritud aineringet uurida just sellel mullal uuenenud looduslikus kaasikus. Hinnatakse järgmised toitainete vood ja varud: puistu ja alustaimestiku aastane NP nõudlus, NP retranslokatsioon puudes ja alustaimestikus, lehe- ja juurevarise lagunemisel vabanev NP kogus, lämmastiku netomineralisatsioon, denitrifikatsioon ja NP leostumine. Planeeritav uurimus võimaldab selgitada mõningaid põllumajanduslike maade metsastumisega seotud muutusi, nagu: toitainete ja süsiniku akumulatsioon biomassi ja mulda, toitainete võimalik leostumine põhjavette jne. Kuna bilansi ühe osa, toitainete aastase nõudluse hindamine, toimub biomassi netoproduktsiooni kaudu, siis võimaldab kavandatud uurimus saada täiendavaid andmeid põllumaal kasvavate arukaaasikute produktsioonivõime kohta. Projekti tulemused aitaksid optimeerida põllumaade metsastamist ja maakasutust üldiselt ning hinnata metsastumisprotsessiga kaasnevaid keskonnamõjusid.
During the last decade extensive natural afforestation of agricultural land has taken place in Estonia. Namely, the amount of silver birch stands growing on former farmland is increasing, while the knowledge of the production of such areas and nutrient cycling in them as well as of their impact on the soil are yet scanty. Afforestation of agricultural land brings about various changes in the environment, incl. cycling of nitrogen and phosphorus which is qualitatively and quantitatively different for different tree species. The main aim of the present project is to assess the changes in nitrogen and phosphorus cycling as a consequence of the afforestation of agricultural land with silver birch. To characterise nitrogen and prosphorus cycling, the budget of these elements will be compiled. For this, the NP pools and fluxes will be estimated on former agricultural land afforestated with silver birch and, simultaneously, on an adjacent non-afforested land on a similar soil (control plot). As among the most common soils in southern and south-eastern Estonia is pseudopodzolic soil, a regenerated natural silver birch stand growing on this soil type is planned to establish as the experimental area. The following fluxes and pools will be assessed: annual NP demand of the stand and of the ground vegetation, NP retranslocation in the trees and in the ground vegetation, the amount of NP released in the decomposition of leaf and root litter, net nitrogen mineralisation, denitrification and leaching of nitrogen and phosphorus. The planned study would allow to clarify several changes related to afforestation of agricultural land such as accumulation of nutrients and carbon in biomass and in the soil, possible leaching of nutrients into soil water, etc. As a part of annual nutrient balance is assessed through biomass production, the proposed study would allow to estimate the production capacity of silver birch stands growing on former farmland. The results of the project would help optimise the afforestation of agricultural land and land use generally and would allow to assess the impact of afforestation process on the environment.