See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6236
ETF6236 "Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiaal-kultuurilised taustad (1.01.2005−31.12.2008)", Reet Kasik, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF6236
Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiaal-kultuurilised taustad
The Language Use of Media Texts and the Socio-cultural Processes
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH670 Ameerika keeled ja kirjandus, kreoolikeeled6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.200579 176,47 EEK (5 060,30 EUR)
01.01.2006−31.12.200680 760,00 EEK (5 161,50 EUR)
01.01.2007−31.12.200780 760,00 EEK (5 161,50 EUR)
01.01.2008−31.12.200880 760,00 EEK (5 161,50 EUR)
20 544,80 EUR

Esitatud uurimisprojekt on jätkuks a 2001-2004 täidetud grandiprojektile "Lingvistiline tekstianalüüs", mille jooksul töötati välja raamistik tekstide keelekasutuse analüüsimiseks ja rakendati seda eri tüüpi tekstide analüüsil. Käesolevas projektis uuritakse süvenenumalt meediatekste, kuigi võrdlusmaterjalina kasutatakse ka teist tüüpi tekstide analüüsi. Eesmärgiks on selgitada, kuidas meediatekstid konstrueerivad tähendusi ja milliseid tähendusi uuritavatesse tekstidesse sel viisil kodeeritakse. Võrdlusmaterjalina kasutatakse reklaamitekste (et võrrelda keelelise mõjutamise viise) ja õpilastekste (et võrrelda meediakeele mõju õpilaste keelekasutusele). Uurimismaterjaliks on uudistekstid ja arvamustekstid. Üks uurimiseesmärke on analüüsida ja võrrelda meediatekstidele iseloomulikke strateegiaid, makrostruktuure ja intertekstuaalsust.Teine eesmärk on analüüsida tekstides esindatud keelelisi valikuid ja tegelikkuse representeerimise viise, et selgitada tekstidesse konstrueeritud ideoloogiaid, hoiakuid ja modaalsust. Rakenduslik eesmärk on tekstihoole. Uurimus püüab välja selgitada tekstuaalsed tunnused, millele tekstihooldetöös on oluline tähelepanu pöörata, et tulemuseks oleks selge, ühemõtteline, arusaadav tekst. Uurimisprojekt on kavandatud neljaks aastaks. Iga tööaasta lõpul korraldatakse tekstiuurimise seminar ja kirjutatakse nii teaduslikke kui populaarteaduslikke artikleid ajakirjanduse keelekasutusest. Töö vahetulemused vormistatakse üliõpilaste bakalaureusetöödena ja magistritöödena (4). Projekti lõpuks valmib tekstianalüüsiteemaline doktoriväitekiri ja avaldatakse uurimuse tulemusi kokku võttev monograafia.
The present research project is a continuation to the grant project "Linguistic Text Analysis" carried out 2001-2004. A framework for analysing the language of texts was developed and applied when analysing texts of different types. The present project focuses on studying media texts although analysis of texts of other types is used for comparison. The aim is to find out how media texts construct meanings and what kind of meanings are inserted into the texts in this way. Advertising texts will be used as material for comparison (in order to compare the ways texts influence) as well as texts written by students (in order to compare the influence of media language on the language use of students). The texts of news and opinion stories will be studied. One of the aims of the research is to analyse and compare the strategies, macrostructures and intertextuality typical of media texts. The second aim is to analyse the linguistic choices of the texts and the ways of representing reality in order to find out the ideologies, attitudes and modalities the texts carry. The practical aim of the project is text cultivation. The research will attempt to distinguish the textual features important to pay attention to in text cultivation in order that the result would be a clear, unambiguous and comprehensible text. The planned duration of the research project is four years. At the end of each year a seminar will be held on text analysis and both scientific and popular articles will be written on the language use of the media. The mid-term results of the research will be presented as students' bachelor's or master's theses. A doctoral thesis on text analysis will be prepared and a monograph summarising the results of the research will be published at the end of the project.