"Muu" projekt LP2EC12145
LP2EC12145 "Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050 (5.09.2012−5.03.2013)", Siim Espenberg, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž.
LP2EC12145
Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
Estonian possibilities for moving towards competitive low carbon economy by 2050
Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
5.09.2012
5.03.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS240 Linna ja maa planeerimine1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator05.09.2012−05.03.2013
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžkoordinaator05.09.2012−05.03.2013
AsutusRiikTüüp
Keskkonnaministeerium
PerioodSumma
05.09.2012−05.03.201342 348,00 EUR
42 348,00 EUR

Uuringu „Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050“ eesmärk on koostada Eesti kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamisest lähtuv analüüs, mille tulemusena on võimalik hinnata Eesti võimalusi ning riske madala süsinikuga majanduse suunas liikumiseks. Analüüs keskendub kliimapoliitikaga kokku puutuvate sektorite KHG-de heitkoguste vähendamise võimaluste ja poliitikasuundade hindamisele. Läbiviidavate tööde tulemusena on Eestil võimalik kujundada vähese CO2-heitega majanduse visioon, mis on nõutud arenenud riikidelt nii ÜRO kui ka EL poliitika kontekstis ning vajalik põhjendatud otsuste langetamiseks. Lisaks visioonile võimaldab uuringu käigus loodav teadmine Eestil liikuda konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse vahe-eesmärkide kehtestamise suunas ning konkreetsete meetmete seadmise poole, mis tagaks võimalikult kuluefektiivse ning konkurentsivõimet mittekahjustava teekonna pikemaajalise KHG-de heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamiseks.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0