See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7375
ETF7375 "Rannik ja sisemaa. Dualistlik asustustüüp Läänemere idapiirkonnas kivi- ja pronksiajal (1.01.2008−31.12.2011)", Aivar Kriiska, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7375
Rannik ja sisemaa. Dualistlik asustustüüp Läänemere idapiirkonnas kivi- ja pronksiajal
Coast and inland. Dual settlement picture in the Eastern Baltic during the Stone and the Bronze Age.
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH110 Paleograafia, raamatuteadus, epigraafia, papüroloogia 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008354 000,00 EEK (22 624,72 EUR)
01.01.2009−31.12.2009339 840,00 EEK (21 719,73 EUR)
01.01.2010−31.12.2010308 280,00 EEK (19 702,68 EUR)
01.01.2011−31.12.201119 702,80 EUR
83 749,93 EUR

Kivi- ja pronksiajal on Läänemere piirkonnas toimunud mitmeid murranguid, kus lühema või pikema aja jooksul on teisenenud nii asustus, majandus kui ka ühiskond. Üks muutusi, mis on jälgitav alates hilismesoliitikumist, seondub dualistliku asustuspildi kujunemisega, kus omaette majanduslike aga teatavate kultuuriliste ja tõenäoliselt ühiskondlike eripäradega saavad arheoloogilises aineses nähtavaks merega seotud alad ja sisemaa. Käesoleva projekti raames on eesmärgiks Läänemere idapiirkonnas (fookusega Eestil) uurida pikas ajalises perspektiivis alates jääajajärgsest esmaasustusest kuni noorema pronksiajani võrdlevalt ranniku ja sisemaa asustust, majandust (püügi- ja viljelusmajandus ning nende erinevad vormid), matmiskombestikku ja muid olulisemaid kultuuriilminguid (keraamika kasutuseletulek ning eripärad jms). Eesmärgiks on fikseerida, dateerida ja põhjendada Eesti ja naabermaade alal kivi- ja pronksiajal asetleidnud asustuspildi kahesust nende eripärades ja koostoimes. Selle saavutamiseks teostatakse arheoloogilisi välitöid (inspektsioonid ja väljakaevamised) Eestis ning osaletakse Läänemere regiooni teiste piirkondade (eriti Soome ja Loode-Venemaa) uurimises, analüüsitakse leiuainest, võrreldes seda nii Eesti kui naabermaade arheoloogilise materjaliga ning koostöös lähedaste distsipliinide (palünoloogia, kvaternaarigeoloogia, paleozooloogia, paleoantropoloogia jne) teadlastega selgitatakse inimasustuse ja looduskeskkonna vastasseoseid ja majandusajalugu võrdlevalt kahes suures valdkonnas.
During the Stone and the Bronze Age several breakthroughs have taken place in the Baltic Sea area where settlement, economy as well as society have changed in the course of a shorter or a longer time. One of the changes that is followable since the Late Mesolithic is connected with the formation of the dual settlement picture where the coastal areas and the inland with their economical as well as certain cultural and probably social variations become visible in the archaeological material. The purpose in the frameworks of the current project is to comparatively study the coastal and inland settlement, economy (foraging and agriculture and ther different appearances), burial custom and other important cultural phenomena (introduction and varieties of pottery etc) in the Eastern Baltic (focussing on Estonia) in long term perspective since the post-glacial initial settlement until the Late Bronze Age. The purpose is to document, date and substantiate the duality of the settlement picture in their variety and interactions during the Stone and Bronze Age in Estonia and the neighbouring countries. In order to achieve the objectives archaeological fieldwork (survey trips and excavations) will be carried out in Estonia, cooperation in studying other areas of the Baltic Sea region (especially Finland and Northwestern Russia) is planned, find data will be analysed by comparing it with the archaeological material of Estonia and the neighbouring countries and mutual connections between human habitation and natural environment as well as the economical history will be explained in collaboration with scientists of near disciplines (palynology, quaternary geology, palaeozoology, palaeoanthropology etc) comparatively in two bigger fields.