"Riiklik programm: Eesti keeletehnoloogia" projekt EKT69
EKT69 "Eesti Keeleressursside Keskus (1.01.2015−31.12.2017)", Kadri Vider, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut.
EKT69
Eesti Keeleressursside Keskus
1.01.2015
31.12.2017
Riiklik programm: Eesti keeletehnoloogia
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedT120 Süsteemitehnoloogia, arvutitehnoloogia1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.201540 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201660 000,00 EUR
100 000,00 EUR
100000,00

Eesti Keeleressursside Keskuse (vt ka http://keeleressursid.ee/) tegevuse eesmärgiks on luua ja käigus hoida teadustaristu, mis teeb eestikeelsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid), keeletehnoloogilise tarkvara ja keele töötlemise vahendid eelkõige teadlastest huvilistele kättesaadavaks. Kasutuse hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs digitaalsetele arhiividele ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui oskusteabega varustatud veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid ja mida kasutajad saavad vajaduse korral ka oma tarbeks kohandada. Seeläbi tehakse olemasolevate ressursside kasutamine ja kombineerimine uute väärtuste loomisel lihtsamaks, samuti tagatakse loodud ressursside säilimine. Lisaks käivitab keskus süsteemi kogutud keeleressursside tutvustamiseks ja potentsiaalsete kasutajate koolitamiseks. Eestisiseselt on taristu avatud nii keeleressursside omanikele, arendajatele kui ka kasutajatele, kes nõustuvad kasutus- ja litsentsitingimustega. Eelistatud on teaduskasutajad ning eesti keele kasutajaskonnale avalikes huvides pakutavad keeleressursid ja keeletehnoloogilised vahendid. Kõik kogutavad keeleressursid peavad vastama rahvusvahelistele standarditele ja olema varustatud kasutuslitsentsiga. EKRK poolt saavad kogutud ressursid ka püsiidentifikaatorid (PID), mille kaudu on võimalik teadlastel oma töödes igale keeleressursile kui teadusandmestikule viidata. EKRK juhendab ressursside dokumenteerimist ja arhiveerimist ning arendab vajalikke keeletehnoloogia standardeid, töötab välja deponeerimislepinguid ja varustab digiressursse erinevat tüüpi (üldine avalik, akadeemiline, ärikasutus jne) kasutuslitsentsidega. Keskuse pakutavad teenused töötavad ühtse autentimise ja autoriseerimise süsteemi (AAI) kaudu, et lubada ressursside kasutust võimalikult lihtsalt, järgides kasutuslepingute tingimusi ja kaitstes ressursiomanike huve. Autentimissüsteemi haaratakse esmajärjekorras teadus- ja arendusasutused, sõlmitakse lepingud vastastikuseks juurdepääsuks välismaiste riiklike akadeemiliste identiteedipakkujate liitudega, lisaks võimaldatakse kasutajakontod ning juurdepääs vabalt kasutatavatele ressurssidele ka mitteteadlastest kasutajatele. EKRK tegeleb ka keeleressursside ja nende kasutusvõimaluste tutvustamisega oma võimalikele sihtgruppidele eeskätt sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Kadri VidermagistrikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; keeletehnoloogia teadur; Eesti Keeleressursside Keskuse tegevjuht (1.00);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017

Põhitäitjad (6)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Indrek JentsonAS CGI Eesti; tarkvara projekteerija (0.80); Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; analüütik-konsultant (0.30);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017
Neeme Kahuskmagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeletehnoloogia teadur (1.00);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017
Aleksei KellidoktorikraadTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool; intellektuaalse omandi dotsent (1.00);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017
Krista LiinmagistrikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; projektijuht (0.50);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017
Kadri SõrmusEST / ENG01.01.2015−31.01.2015
Margus TreumuthdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeleressursside analüütik (1.00);EST / ENG01.01.2015−31.12.2017

Projektiga seotud tööjõud (3)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Lauri Jesminserverite administraator0,301.01.2015−31.12.2015
Mart Klanbergserverite administraator0,301.01.2016−31.12.2016
Mihkel-Mikelis Putrinštarkvara arendaja01.01.2015−31.12.2015