"Aparatuuri toetus" projekt SF1090065s07AP
SF1090065s07AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1090065s07 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Ülo Niinemets, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
SF1090065s07AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1090065s07 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB310 Soontaimede füsioloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.1. BiokeemiaB191 Taimebiokeemia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201160 367,43 EUR
60 367,43 EUR

Globaalne kliimamuutus tähendab paljude keskkonnafaktorite muutumist korraga. Teema põhiküsimuseks on, kuidas taimed kohanevad koosesinevate stressidega. Selle põhiküsimuse raames uuritakse fotosünteesi ja hingamise kohanemise struktuurseid ja füsioloogilisi kontrollmehhanisme ning stressi poolt indutseeritud ühendite emissiooni (lenduvad taimsed hormoonid ja ühendid, mida produtseeritakse oksüdatiivse signalisatsiooniahela käivitumisel). Samuti uuritakse, kuidas spetsiifiliste lenduvate isoprenoidide emissioon aitab taimedel toime tulla keskkonnastressidega ning millised on taimede kulud lenduvate ühendite emissiooniks. Laboritulemused erinevatel mudeltaimedel (Arabidopsis, Nicotiana ja Populus looduslikud ja mutantsed genotüübid) kantakse looduslikesse tingimustesse kasutades välieksperimente ning matemaatilist modellerimist. Antud töö tulemused aitavad mõista, kuidas taimed kohanevad globaalselt muutuva kliimaga ning milline on lenduvate ühendite roll stressitolerantsis.
Global climate change implies simultaneous modification of multiple environmental drivers. The main question explored is how plants acclimate to interacting stresses. In frames of this major research target, we investigate the structural and physiological control mechanisms of photosynthetic and respiratory acclimation and stress-induced volatile organic compound (volatile plant hormones and volatile compounds produced during oxidative signalling) emission as well as how the emission of specific volatile isoprenoids helps the plants to cope with environmental stresses and what are the plant costs for volatile isoprenoid emission. Lab results in various model plants (wild and mutant genotypes of Arabidopsis, Nicotiana and Populus) are transferred to natural environments by field experiments and mathematical modelling. Current project contributes towards understanding of how plants acclimate to globally changing climate and what is the role of volatile compounds in stress tolerance.