See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Välisriiklik avalik sektor" projekt ETAG21003
ETAG21003 "Sotsiaalmajanduslikud väljakutsed globaalsete ebakindluste tingimustes: mikrotasandi uuringud" (1.01.2021−31.12.2023); Vastutav täitja: Kadri Männasoo; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut (partner); Finantseerija: Research Council of Lithuania ; Eraldatud summa: 151 855 EUR.
ETAG21003
Sotsiaalmajanduslikud väljakutsed globaalsete ebakindluste tingimustes: mikrotasandi uuringud
Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties
Global2micro
1.01.2021
31.12.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Välisriiklik avalik sektor
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRiikTüüp
Research Council of Lithuania
PerioodSumma
01.01.2021−31.12.2023151 855,00 EUR
151 855,00 EUR

Hiljutised sündmused, nagu USA poliitiliste prioriteetide muutumine ja riigi algatatud kaubandussõda, Ühendkuningriikide otsus lahkuda Euroopa Liidust, Hiina majandusliku ja poliitilise mõjuvõimu suurenemine ning koroonaviiruse pandeemia ja sellest tingitud majanduste sulgemine, on tekitanud vajaduse sügavamalt mõista, kuidas ühiskonnad ebakindlas ja muutuvas keskkonnas kohanevad. Kavatseme neid ulatuslikke sotsiaal-majanduslikke väljakutseid käsitleda detailselt kolmes plokis: 1) analüüsides, kuidas muutuvad ettevõtete kohanemisel kaubandusšokkidega tööjõu jaotumine ning inimkapitali ja tehnoloogiasse investeerimine; 2) analüüsides, kuidas ettevõtete kaks peamist tootmistegurit – tööjõud ja tehnoloogia – kohanevad ja üksteist vastastikku mõjutavad kasvava ülemaailmse ebakindluse, eriti deglobaliseerumise ja globaalsete kaubandussidemete lagunemise tingimustes; 3) seejärel koostame teoreetilise tööturu kohanemise raamistiku, kus on ühendatud esimeses ja teises plokis saadud empiirilised tulemused, pöörates sealjuures erilist tähelepanu uut tüüpi tööjõu ja kapitali vastastikuse täiendavuse/asendatavuse ja samuti tööjõu ja tehnoloogia vastastikuse täiendavuse/asendatavuse (automatiseerimise) aspektile. Eeltoodud kolmes plokis rakendatakse erinevaid lähenemisviise – haldusandmetel põhinev empiiriline analüüs, uutel suurandmeid kasutavatel meetoditel põhinev empiiriline analüüs ning teoreetiline ja struktuurianalüüs – mis haakuvad omavahel, aidates kaasa meie eesmärgile mõista ettevõtte ja indiviidi tasandil kohanemist. Oodatavad projekti tulemused: vähemalt 12 teoreetilist ja empiirilist publikatsiooni kõrgetasemelistes teadusajakirjades; mitmed toimetised ja poliitilised suunised, mis stimuleerivad majanduspoliitilist arutelu majandusagentide vahel ja annavad poliitikakujundajatele asjakohased vahendid majanduspoliitiliste eesmärkide täitmiseks; edaspidiste majandusuuringute teostajate jaoks kättesaadavate andmebaaside loomine, ühe suure rahvusvahelise konverentsi korraldamine ja tulevaste koostööprojektide platvormina toimiva teadusuuringute võrgustiku arendamine (kavatseme vähemalt üht jätkutoetust).
Events such as an increased concentration on domestic matters and engagement in trade wars by the US, the British decision to leave the European Union and an increase in global political and economic power by China, as well as current pandemic and global lockdowns, call for a deeper understanding of how societies adjust their behavior within such an uncertain and evolving environment. We plan to tackle these broad socio-economic challenges by analyzing in detail, firstly, how firms adjust to trade shocks in terms of their labor allocations, human capital and technological investments; secondly, concentrating on how the two major adjustments of firms’ production functions – labor and technology – interact in response to increasing global uncertainty, especially in the face of deglobalization and the fragmentation of global trade links; finally, combining the empirical insights from the first and the second blocks, and building a theoretical framework on the labour market adjustments, paying special attention to the complementarity/substitutability of new types of labor and capital as well as labor and technology (automation). The three blocks will take three different approaches – empirical analysis based on administrative data, empirical analysis based on the new big data methods, theoretical and structural analysis – and dovetail in our plan to understand the firm- and individual-level adjustments. The expected project results include not less than 12 theoretical and empirical publications in high level academic journals, a number of working papers and policy notes to foster economic policy debate among economic agents and equip the policy makers with relevant economic policy tools, the creation of new databases available to economic researchers in the future, the organization of one large international conference and an enhanced research network that would serve as a platform for future collaborations (we plan at least one follow-up research grant).
KirjeldusProtsent
Alusuuring80,0
Rakendusuuring20,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS)Läti Vabariik
BI Norwegian Business SchoolNorra Kuningriik
Tartu ÜlikoolEesti Vabariik
The Hong Kong University of Science and Technology
Vilniuse ÜlikoolLeedu Vabariik