"Targeted Funding" project SF0182552s03
SF0182552s03 "The Experimental and Theoretical Study of Chemical Reactivity and Properties of Chemical Compounds (1.01.2003−31.12.2007)", Ilmar Koppel, University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry.
SF0182552s03
Keemiliste ühendite reaktsioonivõime ja omaduste eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine.
The Experimental and Theoretical Study of Chemical Reactivity and Properties of Chemical Compounds
1.01.2003
31.12.2007
R&D project
Targeted Funding
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP400 Physical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)50,0
4. Natural Sciences and Engineering4.12. Process Technology and Materials ScienceT150 Material technology 2.3. Other engineering sciences (such as chemical, aeronautical and space, mechanical, metallurgical and materials engineering, and their specialised subdivisions forest products applied sciences such as geodesy, industrial chemistry, etc. the science and technology of food production specialised technologies of interdisciplinary fields, e.g. systems analysis, metallurgy, mining, textile technology and other allied subjects)50,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistrycoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PeriodSum
01.01.2003−31.12.20031 760 000,00 EEK (112 484,50 EUR)
01.01.2004−31.12.20042 376 000,00 EEK (151 854,08 EUR)
01.01.2005−31.12.20052 530 000,00 EEK (161 696,47 EUR)
01.01.2006−31.12.20063 085 000,00 EEK (197 167,44 EUR)
01.01.2007−31.12.20073 500 200,00 EEK (223 703,55 EUR)
846 906,04 EUR

Uuritakse keemiliste ühendite reaktsioonivõimet (kineetika, termodÜilaamika, reaktsioonimehhanismid, jne), omadusi (elektronstruktuur, katalüütiline- ja bioloogiline aktiivsus, happelis-aluselised omadused, füüsikalised omadused, spektroskoopilised omadused) ja nende sõltuvust reagentide struktuurist ja keskkonna omadustest, dosimeetriliste materjalide omadusi ja rakendusi, instrumentaalsete analüüsimeetodite uusi rakendusi, keemilise metroloogia ja informaatika probleeme, kõrgenergeetilisi molekule jne. Erilist tähelepanu pööratakse nii fundamentaalsest kui ka rakenduslikust aspektist olulistele uute superhappeliste ja superaluseliste katalüütiliste materjalide ja keemiliste jõuallikate (näiteks liitiumioon patareid, ülikõrgmahtuvusega kondensaatorid jne) komponentide disainile, efektiivsemate analüüsimeetodite kasutuselevõtmisele, rahvamajandusele olulise keemilise metroloogia probleemide lahendamisele ning uute dosimeetriliste materjalide väljatöötamisele.
The reactivity (kinetics, thermodynamics, reaction mechanisms, etc.) of chemical compounds, their properties (electronic structure, catalytic and biological activity, acidity and basicity, physical and spectroscopic properties, etc.) and their dependence on the structure of the reagents, and properties of the solvents, the properties and applications of the dosimetric materials, new applications of the instrumental methods of analysis, problems and applications of chemical metrology and informatics, structure and properties of energyrich molecules, etc. will be studied. The special atterition will be paid to the design of the new, highly effective superacid and or superbase based catalytic material s and components of novel chemicad power sources (e.g., lithium-ion batteries, electrochemical supercapacitors, fuel cerrs,-etc.), to the elaboration and introduction of more effective methods of analysis, for the solving of community-service oriented problems of chemical metrology and for the study, elaboration and use of novel dosimetric materials.