See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT23-4
IUT23-4 "Eksperimentaalne kõrge energia füüsika CMS eksperimendis LHCs (1.01.2014−31.12.2019)", Mario Kadastik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
IUT23-4
Eksperimentaalne kõrge energia füüsika CMS eksperimendis LHCs
Experimental high energy physics at the CMS experiment at LHC
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP210 Elementaarosakeste füüsika, kvantväljade teooria 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP211 Kõrgenergeetiliste vastasmõjude uuringud, kosmiline kiirgus 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2014−31.12.2019
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014221 300,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015221 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016221 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017221 300,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018221 300,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019221 300,00 EUR
1 327 800,00 EUR

Hetkel on LHC eksperimentide tähtsaimaks eesmärgiks hiljuti avastatud Higgsi-sarnase osakese parameetrite mõõtmine. Projeti peamiseks väljakutseks on uurida Higgsi bosoni ja top-kvargi vahelist vastastikmõju, mis on erakordselt hea viis testida standardmudeli kehtivust. Hea arusaamine top-kvarkidega seotud füüsikast saavutatakse uurides üksikuid top-kvarke, mis annab ühtlasi võimaluse mõõta polarisatsiooni ning kontrollida mõõdetud väärtuse vastavust standardmudelig. Topeltlaetud Higgsi bosoni otsing annab omakorda otsese testi laiendatud Higgsi sektori olemasolu kontrolliks. Projekti töörühm on ainukene eksperimentaalse osakestefüüsika töörühm eeestis ning kuulub CMS eksperimendi juurde LHC töötades peamiselt CMS Top ja Higgsi töörühmades. Antud projekti ajakava võimaldab töörühmal teostada andmete analüüsi uue ja olemasoleva füüsika osas nii juba kogutud 7 ja 8 TeV andmete peal kui ka terve järgmise andmete kogumise perioodi kuni järgmise tehnilise seisakuni.
Currently the most important goal for the LHC experiments is to measure the properties of a recently discovered Higgs-like particle. The project aims to probe the Yukawa coupling between the Higgs boson and a top quark, that is an excellent test of the Standard Model. A good understanding of top-quark physics is achieved by studying the single top quark production that enables access to polarization information and also gives a handle to probe physics beyond the Standard Model. Performing a search for a doubly charged Higgs boson provides a direct test for the possibility of an extended Higgs sector. The research team is the only Estonian high energy research group in existence. The future of high energy research in Estonia depends on the success of this research team. The group is a member of the CMS collaboration at the LHC where they are members of both the CMS Top and Higgs analysis groups having performed various searches in the past as well as contributing to new topics.
Projekti jooksul on töörühm teostanud kõik selle, mida aastal 2013, vaid aasta peale Higgsi avastamist, lootsime ning rohkemgi. Projekti esimeses faasis kontsentreerus töörühm üksiku top kvargi parameetrite mõõtmisele. Selles osaleti nii 7 TeV kui 8 TeV energiate juures protsessi ristlõike mõõtmises. Põhiline töö aga langes üksiku top kvargi polarisatsiooni mõõtmisele. Antud parameetriga oli võimalik ka testida võimalikku uue füüsika olemasolu. Topelt laetud Higgsi bosoni analüüsiga jätkati samuti eksperimendi sees koostööna Wisconsini ülikooli teadusrühmaga. Uued tulemused on avaldatud analüüsi kokkuvõttena 8 TeV energia juures mis on viinud osakese välistamise limiidid juba vägagi suurte massideni. Seejärel asus töörühm kahe top kvargi ja Higgsi bosoni (ttH) vaheliste vastasmõjude uurimise juurde. Antud tööd alustati koostöös ETH, Zurich töörühmaga, kes uurisid ttH, H->2b kanalit ning kasutasid signaali eraldamiseks maatrikselemendi meetodit. Tallinna töörühm liitus antud analüüsiga ning panustas ka 2b lõppoleku uurimisse, kuid peamiselt kasutati saadud teadmisi ja kogemusi, et alustada paralleelse lagunemiskanal H->2tau uurimist analoogsete meetmetega tagamaks veelgi laiendatud kaetuse lõppolekutes, et antud haruldane protsess saaks kindlasti mõõdetud võimalikult täpselt. Tegemist oli suure projektiga, kuid see õnnestus siiski viia piisavasse küpsusfaasi, et ttH otsimine tau kanalites sai publitseeritud 2018 aastal. Samuti õnnestus enne projekti lõppu ka mitmete kanalite kombinatsioonina Higgsi bosoni ja kahe top kvargi protsess reaalselt leida ning esimesi parameetreid mõõta. Teostati ka Tau leptoni triggeri täiendamist ettevalmistusena uueks LHC töö faasiks. Selle tulemusena töötati välja ka uus algoritm Taude mõõtmiseks L1 triggeri tasemel. Töörühma juht osales ka aktiivselt Eesti ja CERN koostöö suurendamises, mis on viinud selleni, et Eesti on värskelt astumas CERN ametlikuks liikmeks aastal 2020.