See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0032470s03
SF0032470s03 "Folkloori loomine, edastamine, tõlgendamine. Protsess ja institutsioonid." (1.01.2003−31.12.2007); Vastutav täitja: Aado Lintrop; Eesti Kirjandusmuuseum; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 365 683 EUR.
SF0032470s03
Folkloori loomine, edastamine, tõlgendamine. Protsess ja institutsioonid.
Creation, transmission and interpretation of folklore: process and institutions.
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.5 Teised humanitaarteadused100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2007−31.12.20071 344 700,00 EEK (85 941,99 EUR)
01.01.2003−31.12.2003964 000,00 EEK (61 610,83 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 083 000,00 EEK (69 216,32 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 140 000,00 EEK (72 859,28 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 190 000,00 EEK (76 054,86 EUR)
365 683,28 EUR

Rahvaluule ringlus on ühtne protsess, mis vajab uurimist just tervikuna. Sellepärast keskenduvad uurimused nii folkloorsele kommunikatsioonile kui selles osalejatele, jagunedes kuueks alateemaks: 1. Regilaul minevikus ja tänapäeval. Uurimisobjektiks on regilaul, selle kujunemine ja muutumine aja jooksul; sisu, funktsioon, loometehnika, poeetiline struktuur, keel, variaablus, piirkondlikud erijooned, lauludes väljenduv maailmapilt ja ellusuhtumine. 2. Kohapärimus muutuvas ajas, selle regionaalsed eripärad ja funktsioonid ning selles kajastuvad kultuurmaastiku ja inimtegevuse ökoloogilised suhted. Uurimisobjektiks on kohasidusad jutusüeed, pärimusteated ning neis kajastuv toponüümika Eesti valikkihelkondades, võrrelduna naaberalade ainestikuga. 3. Tänapäeva muistend tekstis, kontekstis ja protsessis. Uurimus keskendub kaasaegses eesti traditsioonis nn reaalpõhjusega muistendite interpreteerimise võimalustele tekstist, kontekstist ja protsessist lähtuvalt. 4. Venemaa eesti asunduste suuline pärimus ja selle kandjad. Uurimisobjektiks on Venemaal elavad eesti kogukonnad ning Venemaalt tagasipöördunute grupid. Vaatluse all on erinevad pärimusgrupid, kollektiivi ja indiviidi vastastikused mõjutused, uurija mõju välitöö tulemusele. 5. Usundilise pärimuse rituaalsed institutsioonid multietnilises ühiskonnas. Uuritakse usundilise pärimuse rituaalseid institutsioone võrdlevalt ning ühe (vadja) rahvausundi raames. 6. Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) eesti folkloristika ajaloos ja tänapäevase rahvusarhiivina. Uurimisobjektiks on ERA kujunemine ja kujundamine folkloristika ajaloo taustal.
Folklore circulation is an integrated process and needs researching in its wholeness. By that very reason our studies within the research topic concentrate on the folklore communication and the participant agents engaged in it. Research activities are carried out in six subsections: 1. Baltic-Finnic Kalevala metre folk song (regilaul) in the past and at the present day. The objects of study include development and changes in regilaul, its content and function, producing techniques, poetic structure and language, variation and regional differences, singers? world view and attitude towards life. 2. Locality related folklore in transition, its regional peculiarities and functions, reflections of ecological relationships between landscape and human activities in folklore. Studies are based on locality bounded narrative plots, tradition accounts and toponyms in selected regions of Estonia, which are compared with folkloric data in neighbouring areas. 3. Contemporary legend in text, context and process. Studies concentrate on the interpretation of reality based legends in contemporary Estonian folklore and media. 4. Estonian settlements in Russia: folklore and its bearers. The objects of study include various Estonian communities in Russian Federation and re-migrant groups from Estonian settlements, mutual relationships between different ethnic groups, between individual and community as well as researcher and the groups under scrutiny. 5. Ritual institutions of the religious tradition in multiethnic society. Both comparative studies of ritual institutions and studies of one particular popular religion (Votian) are carried out. 6. The Estonian Folklore Archives in the history of Estonian folklore studies and its role as a national folklore archive of today. The development of the institution and its present day status is observed in the context of Estonian and international folkloristics.