See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)" projekt HLK06-3
HLK06-3 "Raku- ja koeproovide ning sortide, liinide ja tüvede kollektsiooni säilitamine ning täiendamine Tallinna Tehnikaülikoolis" (1.01.2006−31.12.2008); Vastutav täitja: Andres Veske; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 32 981 EUR.
HLK06-3
Raku- ja koeproovide ning sortide, liinide ja tüvede kollektsiooni säilitamine ning täiendamine Tallinna Tehnikaülikoolis
1.01.2006
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2007−31.12.2007150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2006−31.12.2006176 735,00 EEK (11 295,43 EUR)
01.01.2008−31.12.2008189 300,00 EEK (12 098,48 EUR)
32 980,66 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL. PROJEKTI TÄHTSUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDE SAAVUTAMISEL (kuni 1 lk): Projekti peaeesmärk: Tingimuste loomine olemasolevate loodusteaduslike kollektsioonide säilimiseks ja nende edasiseks täiendamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on antud projekt kriitilise tähtsusega, teisi analoogseid rahastusallikaid allpool loetletud kollektsioonide ja säilikute hoidmiseks, korrastamiseks ning vajadusel ka laiendamiseks ei ole. On oluline täpsustada, et TTÜ geenitehnoloogia instituudi loodusteaduslike kogude näol on suuresti tegu endiste KBFI molekulaargeneetika labori loodusteaduslike kogude edasiarenduse ning täiendatud variandiga (v.a. toksikoloogilised kogud ja mullaproovid, mis on endiselt KBFI-s), mis nüüd asuvad seoses inimeste ümberpaigutumisega TTÜ Loodusteaduste maja märksa paremates ja ohutumates tingimustes. Seega võib sisuliselt vaadelda antud taotlust ka kui jätkutaotlust, kuigi formaalselt on tegu uue taotlusega seoses asutuse vahetumisega. Vastavalt VV, RTL, 31.12.2003, 133, 2185 klassifikatsioonile hõlmavad TTÜ geenitehnoloogia instituudi säilikud peamiselt mikrobioloogilisi (bakteri-, seene-, looma- ja inimrakukultuurid ning viirused), meditsiini- ja veterinaaria (koepreparaadid ja organismid), botaanilisi (taimeliinid ja -rakukultuurid) ja mükoloogia (jahukasteseened) kollektsioonide alla klassifitseeritavaid kogusid. Mikrobioloogilised kogud. Bakteritüvede põhikollektsioon hõlmab ca 25 erinevat bakteritüve, millest suur osa on aktiivselt/perioodiliselt kasutuses. Sellele lisandub ca 1000 säilitusühikust koosnev transformeeritud bakteritüvede kogu. Bakteritüvesid on kollektsioonis liikidest Escherichia coli, Pseudomonas putida, Agrobacterium tumefaciens,Bacillus subtilis, kusjuures agrobakterite kollektsioon on kindlasti Eesti suurim. Loomarakkudest on olemas oluline kollektsioon teaduslikus uurimistöös peamiselt kasutatavaid rakuliine (~80 erinevat liini liikidest Bos taurus, Cercopithecus aethiops, Cricetulus griseus, Drosophila melanogaster, Gallus gallus, Homo sapiens, Mus musculus, Rattus rattus, Spodoptera frugiperda). Kogu on äsja põhjalikult kontrollitud ja katalogiseeritud. Nendel liinidele lisandub ca 50 TTÜ tötajate loodus originaalset püsiliini. Olemas on kollektsioon uurimisrühmade poolt varasematel aastatel loodud hübridoomiliinidest. Pärmitüvedest (Saccharomyces cerevisiae) on seni loodud aluskogu, mida kasutatakse seoses pärmi kaksikhübriidsüsteemiga. Mikrobioloogiliste kogudega seostub ka meie taimeviiruste kollektsioon, kus paikneb küll säilikuid üksnes ca 20 liigist, sealhulgas aga kõikide parasvöötme jaoks oluliste kartuliviiruste mitmetest isolaatidest ning enamiku sobemoviiruste rühmade kuuluvate viiruste mõningatest isolaatidest. Paralleelselt mikroobi- ja rakukultuuridega säilitatakse laboris plasmiidikollektsiooni, mis praegu sisaldab ca 10 000 ühikut. Mikrobioloogiliste kogude eesmärk on eelkõige nende säilitamine ning kasutamine teadus- ja õppetööks nii TTÜ-s kui ka teistes akadeemilistes asutustes. Samas omavad hübridoomid ning mitmed TTÜ töötajate loodud püsiliinid ka selgelt rakenduslikku tähtsust. Meditsiini- ja veterinaariaalased kogud hõlmavad muuhulgas loomade (s.h. inimese) koeproove. Praegu sisaldab (eelkõige neurobioloogiliseks ja onkoloogiliseks uurimistööks mõeldud) inimese koeproovide kogu ca 600 säilitusühikut (eetikakomitee luba olemas). Lisaks säilitame me TTÜ vivaariumis mitmeid transgeenseid hiireliine. Veelgi enam, TTÜ-s on hoiul maailmas unikaalne euroopa naaritsa koeproovide kollektsioon (ca 400 ühikut), mis on seotud Hiiumaale introdutseeritud euroopa naaritsa populatsiooni uuringuga (koostöö Tallinna Loomaaiaga). Rahvusvahelise koostöö raames on TTÜ-s ka Eestis unikaalne merekäsnade koeproovide kollektsioon, mida pidevalt täiendatakse (praegu ca 70 säilitusühikut). Täiesti ainulaadne on aga Eesti mageveekäsn