See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm" projekt 50401005
50401005 "Maheviljeluse eri viiside ja tavaviljeluse mõju võrdlemine mulla viljakusele ja elustikule ning põllukultuuride saagikusele ja kvaliteedile (1.01.2008−31.12.2014)", Malle Järvan, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
3.4-23/552 1.4
50401005
Maheviljeluse eri viiside ja tavaviljeluse mõju võrdlemine mulla viljakusele ja elustikule ning põllukultuuride saagikusele ja kvaliteedile
The effect of organic and conventional tillage on soil fertility, biodiversity and on crops yield and quality
Maheviljeluse eri viiside ja tavaviljeluse mõju võrdlemine mulla viljakusele ja elustikule ning põllukultuuride saagikusele ja kvaliteedile
1.01.2008
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaviljeluse Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2014
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2014
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2014289 690,77 EUR
289 690,77 EUR
Euro

Mahepõllumajanduslik tootmine on Eestis jätkuvalt tõusuteel. Mahepõllumajanduse registrisse on kantud ligemale 1200 ettevõtet. Veidi üle poole neist tegeleb nii taime- kui loomakasvatusega. Nendes taludes toimub taimetoitainete normaalne looduslik ringkäik, sest sõnnik tagastatakse põllule. Kuid suur osa (ligikaudu 40%) mahepõllumajanduslikke ettevõtteid tegeleb ainult taimekasvatusega. Ökoloogilise viljeluse üheks põhialuseks on suletud aineringkäik. See tähendab, et taimekasvatus ja loomakasvatus on üksteisega seotud. Ettevõttes toodetud söödad rahuldavad loomade vajadused ning loomakasvatusest saadav orgaaniline väetis aitab säilitada mullaviljakust. Segatootmisega taludes võimaldab suletud aineringkäik üldiselt katta põllukultuuride toitainetetarbe, vastupidiselt ainult müügile orienteeritud taimekasvatustaludele, kus toiteelementide tarbe rahuldamine toimub valdavalt mullavarude arvel. Lämmastikuvajaduse rahuldamise eest hoolitsevad külvikorras kasvatatavad liblikõielised. Käesolevas projekti uurimiseesmärkideks seati saada vastused järgmistele küsimustele: • Kas ja millisel määral toimub mahekülvikordades maa väljakurnamine toiteelementide sisalduse osas ja mullaviljakuse langus? • Millised on mulla agrofüüsikalised omadused, mikrobioloogiline aktiivsus, mullaelustik ja muud mulla tervislikku seisundit iseloomustavad näitajad maheviljeluse eri viiside (sõnnikuga ja sõnnikuta külvikordades) puhul ning võrdlusena ka tavaviljeluses? • Milline on maheviljeluse eri viiside puhul põllukultuuride saagikus ja kasvatamise tasuvus; kas maheviljelusest on võimalik ka siis tulu saada, kui vastavaid otsetoetusi enam ei maksta? • Milline on maheviljeluse eri viiside puhul taimekasvatussaaduste kvaliteet ja täisväärtuslikkus toidu ja sööda seisukohalt, seda ka võrrelduna tavaviljeluses toodetuga? Uuringud viiakse läbi koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga. Võrreldakse kolme viieväljalist külvikorda, kahes külvikorras jälgitakse mahepõllumajanduse ja ühes tavapõllumajanduse printsiipe. Eri viljelusviiside puhul määratakse kultuuride saagikus ja saagi kvaliteedi näitajad. Et jälgida muutusi mullaviljakuse osas, määratakse regulaarselt mulla pH, orgaanilise aine, makro- ja mikroelementide sisaldus. Kevadel ja sügisel määratakse katsemuldades mikrobioloogiline aktiivsus ning tähtsamate mikroobirühmade arvukus. Uuritakse külvikorraväljade umbrohtumust. Biokeemiliste analüüside alusel võrreldakse eri viljelusviisidel kasvatatud toodangu täisväärtuslikkust inimtoidu ja sööda seisukohalt. Projekti raames läbiviidavate uuringute tulemusena selgitatakse ning täiendatakse maheviljeluse praktikas esile kerkinud probleemide teaduslikke aluseid ja koostatakse mahetootjate jaoks praktilised juhised või soovitused.
During 7-year period, the organic cultivation practice do not brought about a depletion of the soil fertility. However, certain changes in some agrichemical parameters of the soil occurred. The regular application of farmyard manure (FYM) during the crop rotation contributed to the content of plant-available nutrients in the soil and increased the number of certain microorganisms (especially nitrifying bacteria and cellulose decomposers). In the conditions of organic cultivation, the crop yields remained up to two times lower than in the conventional cultivation of the moderate intensity. They were as follows: for rye 2.0–2.2 t ha-1, oats 1.5–1.8 t ha-1, barley (with undersown clover) 0.8–1.0 t ha-1 and potato 16–19 t ha-1. The weed species composition was more diverse and the dry mass of weeds notably higher in the conditions of organic cultivation than in the traditional cultivation. The current results and knowledge achieved during the project can be used in training and advisory system, as well as in compiling research and popular publications. In the framework of the project (2008–2014) and on the topics related to the project, 35 publications (incl. 12 in internationally circulated publications), have been published.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0