This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian state foundations ja executive agencies" project SLTMI20439T
SLTMI20439T (PRIA 821020790008) "Development of cultivation technology for Ceramium tenuicorne to obtain biomass suitable for extraction of red pigmnet phycoerythrin of analytical grade purity" (1.09.2020−31.12.2022); Principal Investigator: Tiina Paalme; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute; Financier: Estonian Agricultural Registers and Information Board; Financing: 256 802 EUR.
PRIA 821020790008
SLTMI20439T
Kõrgpuhta punase pigmendi fükoerütriini eraldamiseks perspektiivse vetikaliigi Ceramium tenuicorne kasvatamistehnoloogia väljatöötamine
Development of cultivation technology for Ceramium tenuicorne to obtain biomass suitable for extraction of red pigmnet phycoerythrin of analytical grade purity
1.09.2020
31.12.2022
R&D project
Estonian state foundations ja executive agencies
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 1.5. Biological sciences (biology, botany, bacteriology, microbiology, zoology, entomology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)100,0
PeriodSum
01.09.2020−31.12.2022256 801,70 EUR
256 801,70 EUR

Punavetikas Ceramium tenuicorne omab suurt potentsiaali kui suurvetikaliik, mille biomassi on võimalik väärindada, kuna see sisaldab märkimisväärsetes kogustes punast pigmenti fükoerütriini. Seni on C. tenuicorne ainuke Eesti rannikumeres kasvav punavetika liik, millest on pigmenti võimalik eraldada kõrgpuhtal kujul ning annab seetõttu kasvatatavale biomassile märkimisväärse lisandväärtuse, mis võimaldab kompenseerida, Läänemeres kasvavatele vetikaliikidele iseloomuliku, suhteliselt aeglasest kasvust tuleneva kalli hinna. Sobiva kasvatamistehnoloogia väljatöötamine võimaldaks C. tenuicorne biomassi kasutada kõrgpuhaste punaste pigmentide toormena, mis leiaksid kasutust meditsiinidiagnostikas fluorestseeruvate värvainetena. Projekti tulemusena töötatakse välja kasvatus¬tehnoloogia, mis on spetsiaalselt väljatöötatud punavetika Ceramium tenuicorne kasvatami¬seks liigile optimaalsetes kunstlikes kasvu¬tingimustes, mis võimaldaks kasvatatud biomassi väärinda¬mist, s.o kõrgpuhta fükoerütriini eraldamiseks vajaliku kvaliteedi saavutamist (võimalikult kõrge fükoerütriini saagis) ja tõstaks juurdekasvu kiirust nt võrreldes looduslikes kooslustes kasvava vetikaga;
Widely distributed red macroalgal species in the Baltic Sea, Ceramium tenuicorne has great potential as raw material for highly valued bioactive compounds, first of all for extraction of the red pigment phycoerythrin. C. tenuicorne is the only red algal species in Estonian coastal waters from which the pigment could be extracted with analytical grade of purity. The aim of this project is the development of cultivation technology for C. tenuicorne to obtain biomass, which quality is suitable (high content of phycoerythrin) for the extraction of the pigment and provides high growth rate of the species.
Description in EstonianPercent
Basic Research0,0
Experimental Research0,0
Applied Research100,0