"Muu" projekt 8-2/T12060PKLJ
8-2/T12060PKLJ "Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine (1.06.2012−29.02.2016)", Külli Kangur, Eesti Maaülikool, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus.
8-2/T12060PKLJ
Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine
Increasing the capability of environmental monitoring on Estonian lakes and rivers
Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine
1.06.2012
29.02.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator01.06.2012−29.02.2016
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskuskoordinaator01.06.2012−29.02.2016
AsutusRiikTüüp
Keskkonnaministeerium
PerioodSumma
01.06.2012−29.02.2016815 291,85 EUR
815 291,85 EUR
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programm "Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine"

Projekti eesmärgiks on täiendada ja kaasajastada seadmeid, mida kasutatakse Eesti järvede ja jõgede riiklikul seirel. Bioloogilise seire maht meie siseveekogudel on oluliselt kasvanud, lisaks peab seire vastama Euroopa Liidu standarditele. Olemasolev infrastruktuur ei võimalda koguda kogu vajaminevat informatsiooni meie veekogude seisundi hindamiseks. Paljud seadmed on amortiseerunud ja ebatäpsed ning nendega tehtavad analüüsid on väga töö- ja ajamahukad. Uuendatavad proovivõturiistad, aparaadid ja analüüsivahendid aitavad kaasa Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamisele Eestis. Seadmete ja aparatuuri uuendamine tõstaks oluliselt töö efektiivsust ja andmete kvaliteeti. Selle tulemusel oleks võimalik seadusandlikke organeid ja üldsust õigeaegselt varustada vajaliku informatsiooniga, mille alusel oleks võimalik efektiivselt välja töötada strateegiaid Eesti siseveekogude seisundi parandamiseks. Ebapiisava informatsiooni korral on Eesti riigil oma kohustuste täitmine nii Euroopa Liidu elukeskkonna kaitsel kui ka Eesti elanike sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisel raskendatud.
As the amount of biological monitoring of water bodies has remarkably increased and should at the same time meet EU requirements and standards, the equipment used for lake and river monitoring in Estonia urgently needs to be complemented and modernized. Although the provision of the institute with equipment has been improved during last years, the efficiency of monitoring still needs to be increased by implementing the newest technological solutions/equipment and instruments of the highest quality to substitute worn-out items. Long-term monitoring experiences and new scientific results show the need for going into more details in explaining the complex causes of poor ecological state of our lakes. New technology enables to increase the quality of data and the assessment of the status of water bodies. Also, using of more developed and safe technology will fulfil the quality and safety requirements. Furthermore, more sophisticated analysis and sampling devices (high frequency recording of environmental indices, internal/external load assessment etc) will give new information to assess the condition of the lakes and rivers and improve the understanding of ecological functioning of the water bodies. This new information is crucial for policy makers and general public.