See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"KIK keskkonnaprogramm" projekt SLTKT20427
SLTKT20427 (17431) "Reoveesette ohutustamine raskmetallidest, hiljutimääratud saasteainetest ning metallide taaskasutusse toomine seente abil (1.08.2020−16.06.2022)", Ivar Zekker, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
17431
SLTKT20427
Reoveesette ohutustamine raskmetallidest, hiljutimääratud saasteainetest ning metallide taaskasutusse toomine seente abil
Sewage sludge treatment from heavy metals, emerging pollutants and recovery of metals by fungi
1.08.2020
16.06.2022
Teadus- ja arendusprojekt
KIK keskkonnaprogramm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudT490 Biotehnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRiikTüüp
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
PerioodSumma
01.08.2020−16.06.202289 037,04 EUR
89 037,04 EUR

Projekti raames uuritakse reoveepuhastuses tekkiva reoveesette ohutustamist raskmetallidest ja teistest hiljutimääratud orgaanilistest ühenditest kasutades bioloogilisi meetodeid s.h. käitlust seente abil.Teostatakse organismitüvede (k.a. seened) kultiveerimine laboriskaalas selekteerimaks raskmetalli ja hiljuti kindlakstehtud saasteainete tolerantsed liigid. Eraldatud tüvesid saab hiljem kasutada mitmesuguste raskmetalle sisaldavate jäätmete käitluseks ja raskmetallide (s.h väärismetallid Au, Ag, Pb, Pd, Cu) taaskasutuse tõhustamise eesmärgil. Metalli settest väljaleostavate seenetüvede abil settekomposti nõrgvett retsirkuleerides ja kontsentreerides on võimalik metallid väärindada hilisemal elektrosadestamisel. Seenetüvede näljutamine orgaanilisest ainest võimaldab parandada raskmetalli ärastust. Seenetüvede Aspergillus isoleerimine halvaksläinud toiduainete biojäätmetes võimaldab taaskasutada jäätmete orgaanilist süsinikku organismide üleskasvatamiseks täites ringmajanduse eesmärki. Settekäitluse raskmetalliärastuse tehnoloogia loomine: inokuleerimine metalle leostavate seenekultuuridega, leovee tsirkulatsioonil läbi settekuhja seente abil metallide leostamine, vee loomulik aurumine, leovee kontsentreerimine raskmetallidega (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr), raskmetallide väärindamine leovee tsirkulatsioon läbi geoloogilise kanga raskmetalle ja hiljutiavastatud saasteaineid siduvate seenekultuuridega. Plasmaemissioonspektroskoopia (metallid lahuses), Röntgenfluorestsents -spektroskoopia (tahkiste metallid) määramismeetodite rakendamine metallide määramiseks on Keemia Instituudis kavas läbi viia.
The project investigates the treatment of sewage sludge from heavy metals and other recently identified organic compounds using biological methods, incl. treatment with fungi. Cultivation of strains of the organisms (including fungi) on a laboratory scale is carried out to select for tolerant species of heavy metals and emerging contaminants. The separated strains can later be used to treat various wastes containing heavy metals and to enhance the recovery of heavy metals (including precious metals Au, Ag, Pb, Pd, Cu). By recirculating leachate from sediment compost using fungal strains, the metals can be recovered by subsequent electroprecipitation. Starvation of fungal strains from organic matter allows to improve the removal of heavy metals. The isolation of the fungal strains Aspergillus in the bio-waste is carried out. The project is fulfilling the goal of a circular economy. Development of heavy metal removal technology for sludge treatment: inoculation with fungal cultures leaching metals, leaching of metals during leachate circulation through the sediment pile, natural evaporation of water, concentration of leachate with heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr), heavy metal leaching and emerging pollutants-binding fungal cultures. Application of plasma emission spectroscopy (metals in solution), X-ray fluorescence spectroscopy (solid metals) for the determination of metals at the Institute of Chemistry will be used.
KirjeldusProtsent
Alusuuring40,0
Katse- ja arendustöö0,0
Rakendusuuring60,0