See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5709
ETF5709 "Eesti sotsiaalmajandusliku arengu regionaalne tasakaalustamine ühinemisel Euroopa Liiduga (1.01.2004−31.12.2007)", Janno Reiljan, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
ETF5709
Eesti sotsiaalmajandusliku arengu regionaalne tasakaalustamine ühinemisel Euroopa Liiduga
BALANCING ESTONIA`S REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS196 Sotsiaalökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Majandusteaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005185 121,18 EEK (11 831,40 EUR)
01.01.2004−31.12.2004250 000,00 EEK (15 977,91 EUR)
01.01.2006−31.12.2006188 880,00 EEK (12 071,63 EUR)
01.01.2007−31.12.2007188 880,00 EEK (12 071,63 EUR)
51 952,57 EUR

Regionaalse arengu ebaühtlus teravdab vastuolusid ja takistab vaba turumajandusliku konkurentsi arengut nii maailmas tervikuna, riikide liitudes kui ka riikide siseselt. Käesoleva uurimuse teoreetiline pool on suunatud järgmiste majandusteadusteadusele huvipakkuvate probleemide käsitlemisele: regionaalse arengutaseme ebaühtluse mõjude väljatoomine ja kvantitatiivne hindamine; regionaalse arengu taseme ja dünaamika mõõtmise metodoloogia ja meetodite rakendamisvõimalused; regionaalsete arenguerinevuste põhjuste analüüs; regionaalse arengu edendamise ja erinevuste vähendamise meetmete väljatöötamine ning nende mõju hindamine; regionaalse arengutaseme ühtlustamise poliitikate väljatöötamine ja nende rakendamise võimalused. Regionaalne tasakaalustamatus on kujunenud oluliseks Eestis arengut pidurdavaks teguriks. Käesolev uurimuse empiiriline osa on suunatud järgmiste Eestis aktuaalsete probleemide käsitlemisele, mis iseloomustavad regionaalsete erinevuste iseloomu, ulatust, dünaamikat ja erinevate aspektide vastastikuseid seoseid: regionaalsed erinevused sündimuse ja migratsiooni tasemes ning dünaamikas; regioonide erinev varustatus inim- ja sotsiaalse kapitaliga; regioonide erinev varustatus infrastruktuuriga ning selle kõikuv kvaliteet; erinevused avalike teenuste kättesaadavuses; töökohtadega varustatuse taseme ja dünaamika regionaalsed erinevused; rahvastiku demograafilise struktuuri jaotumine ning sissetulekute taseme erinevused; süvenev lõhe linnade ja maapiirkondade arengutasemete vahel; kohalike omavalitsuste maksubaasi erinevused; regioonide võime kohaneda EL-ga liitumisel rahvusvahelise konkurentsiga. Probleemide aktuaalsuse tõttu võib loota huvipakkuvaid tulemusi nii majandusteaduse kui ka Eesti majandus- ja sotsiaalpoliitika edasiarendamiseks. Töö tulemused publitseeritakse kahe kollektiivse monograafiana TÜ Kirjastuses ja teadusartiklitena kodu- ning välismaal. Töö lõpptulemusena esitatakse Eesti regionaalse arengu strateegiline kontseptsioon ja selle realiseerimise meetmed.
The divergence in regional development is exacerbating tensions and impeding the development of free market-driven competition in the whole world, unions of countries as well as within the countries. The theoretical aspect of the research is addressed towards the following problems of interest in economics: outlining and quantitative estimation of the impacts stemming from uneven regional development; possibilities for exploiting the methods and methodology in measuring regional level and dynamics of development; analysis of underlying factors causing imbalanced regional development; determining the instruments promoting regional development and convergence and the assessment of their impact; determining the convergence policies and the possibilities for their implications. Regional divergence has become an important impeding factor in Estonian development. The empirical aspect of this research is directed to relevant issues in Estonia characterizing the nature, scope, dynamics and reciprocal influence of different aspects in regional development: regional disparities in the level and dynamics of birth rates and migration; different endowments in human and social capital by regions; inequalities in provision with infrastructure and its diversified quality; unequal attainability of public services; regional differences in the level and dynamics of job opportunities; disparities in the demorgaphic structure of population and income level; widening gap between development levels of urban and rural regions; divergence in the tax bases of local governments; capability of regions in adjusting to the international competition by joining the EU. Considering the topicality of the research problems, interesting results for enhancing the economic science and Estonian economic and social policy can be expected. The results of the research will be published in two collective monographs by Tartu University Press and in scientific articles in Estonia and abroad. As a final result, the strategic concept of Estonian regional development and the ways of its realisation will be indicated.