See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5804
ETF5804 "Konstruktivism teadusfilosoofias" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Endla Lõhkivi; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 25 592 EUR.
ETF5804
Konstruktivism teadusfilosoofias
Constructivism in philosophy of science
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaS274 Teaduse uurimismetodoloogia6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007100 800,00 EEK (6 442,29 EUR)
01.01.2005−31.12.200598 823,53 EEK (6 315,97 EUR)
01.01.2004−31.12.2004100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2006−31.12.2006100 800,00 EEK (6 442,29 EUR)
25 591,71 EUR

1. Projekti keskne teema on konstruktivistliku teadusfilosoofia eri suundade kriitiline analüüs. Uurimisrühm taotleb selgemale üldisele arusaamisele jõudmist küsimustes, kuidas mõista konstruktivismi, kas konstruktivismi mõiste abil on võimalik täpsemalt määratleda seda, mis on teadus, millised on konstruktivistliku teadusfilosoofia eelised ja puudused. 2. Teoreetilisi argumente vaetakse tegelike teaduse juhtumite näidetele tuginedes (mudelid biokeemias, füüsikateooriate struktuur, Newtoni vaadete kujunemine, keemia kui osaliselt f-teadus, osaliselt mitte-f-teadus jne), taotledes seeläbi adekvaatsemat teadusfilosoofilist teaduse käsitust. 3. Konkreetselt otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele: a. Kas konstruktivism võimaldab seletada teadusliku teadmise kujunemist füüsikas teistest käsitlusviisidest adekvaatsemalt? b. Milliseid probleeme toovad kaasa katsed ühendada konstruktivism empirismiga ja millised on konstruktivismi realismiga ühendamise eelised? c. Kas ja kuidas on võimalik konstruktivismi abil ületada nn standard-empirismi raskusi? d. Kas sotsiaalne põhjuslik seletus sotsiaalkonstruktivismis seletab teaduslikku teadmist või ainult kirjeldab teadmiste tekke konteksti? e. Kas sotsiaalepistemoloogia kriitika sotsiaalkonstruktivismile on õigustatud? f. Millised eelised ja puudused on teaduse käsitlemisel tegevuskontseptsioonist lähtudes? g. Millised probleemid sotsiaalkonstruktivismis tulenevad tähendusfinitismist, ning kuidas neid lahendada? h. Miks on vajalik teaduse ja filosoofia kokkupuutealal üles kerkivate küsimuste mõistmiseks teadusfilosoofiline teadusekontseptsioon ja kuivõrd sobiv on selleks konstruktivistlik arusaam? Metodoloogiliselt kasutatakse filosoofiale omast argumentide ja empiirilise materjali kriitilist analüüsi, kuid uuenduslikuna filosoofias on projekt avatud interdistsiplinaarsetele lähenemistele, vajadusel kasutatakse sotsioloogilisi, antropoloogilisi, etnograafilisi jt andmete kogumise ja tõlgendamise viise.
The main goal of this research project is to gain a better understanding of the role and place of constructivist approaches in contemporary philosophy of science. By close examination of various constructivist accounts, we study the advantages and limitations of constructivism, and try to answer to the question whether constructivism provides us with a more adequate conception of science than more traditional approaches. In our own approach, theoretical analysis is combined with empirical case studies in the history of science and in contemporary sciences (the use of models in chemistry; the structure of physical theories; the development of Newton's ideas as influenced by his religious views; chemistry as a partially ¿-science and partially non- ¿-science). As result of the project, we attempt to propose answers to the following questions: a. Does constructivism explain the process of knowledge production in physics? b. What kind of problems are related to the attempts of incorporating constructivism in the empiricist and realist frameworks? d. Does the social causal explanation applied in social constructivism really explain scientific knowledge or does it just describe the context of the emergence of particular scientific ideas? e. Is criticism against social constructivism presented by social epistemology fully justified? f. What are the strengths and shortcomings of the activity theory approach in theory of science? g. What kind of problems in social constructivism are related to the assumed meaning finitism and how to solve them? h. Why is it important to investigate the boundary problems of science and philosophy in the framework of philosophy of science, and is constructivism suitable for this purpose? Methodologically, the project makes use of critical analysis of philosophical arguments, but also endorses interdisciplinarity as a new idea in philosophy - in addition to the analysis of the arguments, sociological, ethnographic, anthropological and other empirical methods of collecting and interpreting data will be applied if necessary.