"Riiklik programm: Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekt EKKTT06-11
EKKTT06-11 "Lihtlause semantiline analüüs (1.01.2006−31.12.2008)", Haldur Õim, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKKTT06-11
Lihtlause semantiline analüüs
1.01.2006
31.12.2008
Riiklik programm: Eesti keele keeletehnoloogiline tugi
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006450 000,00 EEK (28 760,24 EUR)
01.01.2007−31.12.2007390 000,00 EEK (24 925,54 EUR)
01.01.2008−31.12.2008650 000,00 EEK (41 542,57 EUR)
95 228,35 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID JA TÄHTSUS (kuni 1 lk) : Käesolev projekt on jätkuks riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu” raames alustatud samanimelisele projektile, mis algas 2004. Eesmärgiks on luua automaatse semantilise analüüsi programm, mis antud projekti puhul analüüsib ainult lihtlauseid, s.o lauseid, kus pole alistavaid sidesõnu ega alistusseoses olevaid osalauseid. Semantilise analüüsi tähtsus keeletehnoloogias on väga kiiresti kasvamas (masintõlge, semantiline veeb, otsepäringud andmebaasidesse, kus päring on loomulikus keeles, jm). Eesti keele puhul on semantiline analüüs saanud reaalselt võimalikuks, kuna ühelt poolt on (liht)lausete süntaksianalüüs ja teiselt poolt semantiline andmebaas (wordnet) saavutanud taseme, kus nende ühitamisel on võimalik semantilist analüüsi teha. Esialgu on mõttekas piirata semantilist analüüsi teatud kitsama ontoloogilise valdkonnaga. Meie projekti puhul on selleks valitud liikumisega (k.a liigutamine, asetamine jne) seotud situatsioonid. Põhjus on selles, et see valdkond on tähelepanu keskmes olevaid alasid teoreetilises semantikas, aga ka mitmesugustes rakendustes (nt suhtlemine robotitega). Liikumisega on vältimatult seotud ruumisuhted: füüsiline liikumine toimub alati teatud viisil füüsilises ruumis ja liikumise erinevaid viise iseloomustatakse ruumisuhete kaudu (kus, kust, kuhu, mis suunas jne). .

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Haldur ÕimdoktorikraadTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond; erakorraline vanemteadur (1.00);EST / ENG01.01.2006−31.12.2008

Põhitäitjad (6)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Neeme Kahuskmagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; erakorraline teadur (1.00); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; arvutilingvistika teadur (1.00);EST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Kaarel KaljuranddoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeletehnoloogia erakorraline teadur (0.40);EST / ENG01.01.2006−31.12.2008
Helen Nigolmagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu; referent (0.50); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool; erakorraline teadur (0.15); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool; erakorraline teadur (0.50); Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu; referent (0.25); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; spetsialist (0.50);EST / ENG01.01.2006−31.12.2007
Heili OravdoktorikraadTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; erakorraline teadur (1.00); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; erakorraline teadur (0.50); Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; arvutilingvistika teadur (0.50);EST / ENG01.01.2006−31.12.2008
Piia TaremaadoktorikraadTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool; spetsialist (1.00) ;EST / ENG01.01.2007−31.12.2008
Kadri VidermagistrikraadHaridus- ja Teadusministeerium; peaekspert (1.00);EST / ENG01.01.2006−31.12.2007

Projektiga seotud tööjõud (7)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Kaarel Kaljurandteadur0,201.01.2006−31.12.2008
Kadri Kernerteadur0,2001.01.2006−31.12.2008
Neeme Kahuskteadur0,20,901.01.2006−31.12.2008
Programmeerija0,501.01.2007−31.12.2008
Silvi Eilartei ole projektiga seotid001.01.2006−31.12.2007
Urve Talvikspetsialist0,2101.01.2006−31.12.2007
Üliõpilanespetsialist0,2101.01.2008−31.12.2007
Projektid
Projekt
EKKTT06-18; "Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid"; Tiit Roosmaa;
EKKTT07-21; "TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine"; Heili Orav;
SF0180078s08; "Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine"; Mare Koit;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Orav, Heili; Vider, Kadri (2006). Millist leksikoni vajab arvuti tähenduse mõistmiseks? Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (85−96).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised).
Orav, H. (2005). Lexical Knowledge of Personality Traits. Proceedings of the Third International WordNet Conference: Third International WordNet Conference; Jeju Island, Korea; January 22 – 26, 2006. Ed. Sojka, P.; Key-Sun Choi; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. Masaryk University in Brno, 239−244.
Müürisep, K.; Nigol, H.; Uibo, H. (2006). Eesti suulise keele korpuse automaatne pindsüntaktiline analüüs. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (72−84).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).
Uibo, Heli; Nigol, Helen (2006). Puude pangad meil ja mujal. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (36−50).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).
Kerner, K; Vider, K; Kahusk, N. (2006). Sõnatähendused ja nende ühestamine tekstides. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (97−104).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised).
Kahusk, N.; Vider, K. (2006). Semantic Relations in Glosses and Explanations: Do They Help? Third International Wordnet Conference, GWC 2006: Third International Wordnet Conference; Jeju Island, Korea; 22-26 January 2006. Ed. Sojka, P.; Choi, K.-S.; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. 191−198.
Õim, H.; Pajusalu, R.; Tragel, I. (2006). A short history of general linguistics in Estonia, slightly biased towards fred Karlsson. 87-96. In: Suominen, M.; Arppe, A.; Airola, A.; Heinämäki, O.; Miestamo, M.; Määttä, U.; Nie, J. (Ed.). A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday (87−96).. Turku: The Linguistic Association of Finland. (Special supplement to SKY Journal of Linguistics; 19).
Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (2006). Saateks : [artiklikogumikule Keel ja arvuti]. M. Koit, R. Pajusalu, H. Õim (Toim.). Keel ja arvuti (7−12).. Tartu: Tartu Ülikool. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).
Orav, Heili (2006). Isiksuseomaduste semantika. Helle Metslang, Margit Langemets (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (171−184).. Tallinn: Eesti Keele Instituut. (Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat; 2).
Orav, Heili (2006). Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keeles. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Taremaa, P.; Vider, K.; Kahusk, N. (2007). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 32−33.
Koit, M.; Roosmaa, T.; Õim, H. (2007). От синтаксиса к семантике – к выбору формализмов и лингвистических ресурсов. Computational Linguistics and Intellectual Technologies. International Conference "Dialogue 2007". Proceedings: International Conference "Dialogue 2007" , Bekasovo, 30 May - 3 June, 2007. Toim. L. Iomdin, N. Laufer, S. Narinjani, V. Selegei. Moscow: Izd-vo RGGU, 295−301.
Õim, H.; Kahusk, N.; Kerner, K.; Orav, H.; Taremaa, P. (2008). Semantika ja arvutilingvistika. A&A, 6, 19−25.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Taremaa, P. (2008). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies Procedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5. okt. 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 211−218.
Kaljurand, K. (2008). Piiratud loomulikud keeled ja semantiline veeb. A&A, 6, 26−31.
Fuchs, N. E.; Kaljurand, K.; Kuhn, T. (2008). Attempto Controlled English for Knowledge Representation. In: Baroglio, C.; Bonatti, P. A.; Maluszynski, J.; Marchiori, M.; Polleres, A. (Ed.). Reasoning Web, Fourth International Summer School 2008 (104−124).. Springer. (Lecture Notes in Computer Science; 5224).
Kaljurand, K. (2008). ACE View — an ontology and rule editor based on controlled English. Proceedings of the Poster and Demonstration Session at the 7th International Semantic Web Conference (ISWC2008), 401: ISWC 2008 Poster/Demo session; Karlsruhe, Germany; 28 October, 2008. Ed. Bizer, C.; Joshi, A. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 1−2.
Kahusk, N.; Kerner, K.; Orav, H. (2008). Toward Estonian Ontology. LREC 2008 Proceedings: LREC 2008, Marrakesh; Maroko; 26. mai - 1. juuni 2008. Ed. Oltramari, A. ; Prevot, L.; Huang, C.-R.; Buitelaar, P.; Vossen, P. Elite Imprimerie, 20−24.
Õim, H. (2008). Kognitiivne pööre. Keel ja Kirjandus, 617−627.
Juhendamised
Juhendamised
Heili Orav, doktorikraad, 2006, (juh) Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keeles, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond.
Kadri Vider, (juh) Haldur Õim, Eesti verbide tähenduse eristamise võimalused korpustes leksikaalsüntaktilise informatsiooni põhjal, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool.