"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-306
EKKM14-306 (EKKM14-306) "Eesti kirjakeele ajalugu (1.01.2014−31.12.2017)", Heli Laanekask, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM14-306
Eesti kirjakeele ajalugu
1.01.2014
31.12.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201410 690,00 EUR
01.01.2015−31.12.201510 700,00 EUR
01.01.2016−31.12.201610 700,00 EUR
01.01.2017−31.12.201712 500,00 EUR
44 590,00 EUR

Projekti toel on kavas luua akadeemiline ülevaateteos "Eesti kirjakeele ajalugu", mis võtab kokku senised teadustulemused, vajaduse korral täiendab neid ning osutab vajalikele ja võimalikele uurimisperspektiividele. Kavandatav teos võimaldab paremini mõista eesti kirjakeele senist arenguteed ja praegust seisundit eesti keele allkeelte hulgas ning lubab teha järeldusi ka eesti keele tulevase dünaamika jaoks.Teose abil on nii Eesti kui ka rahvusvahelisel teadus- ja kultuuriüldsusel võimalik saada senisest usaldusväärsem, detailirohkem ning üldistusjõulisem pilt eesti kirjakeele ajaloost ning uurimissuundadest. Projekti eesmärgid vastavad programmi "Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)" üldeesmärkidele ja -põhimõtetele ning eriti mooduli "3.1. Eesti keel" lõigus "3.1.1. Eesti keele valdkondade tervikkäsitluste ettevalmistamine ja väljaandmine. Eesti (kirja)keele ajaloo, murrete ja lähisugulaskeelte allikpublikatsioonid, ülevaated ja teatmeteosed. Sõnaraamatud" seatud sihtidele. Projekt on tihedalt seotud ka "Eesti keele arengukava 2011-2017" meetmega 2 (eesti keele uurimine ja keelekogude arendamine), kus ühe ülesandena on sõnastatud: "uurida eesti kirjakeele kujunemist, koostada eesti kirjakeele ajaloo tervikülevaade" (lk 15).