"Muu" projekt TKA15004
TKA15004 "Väikelaste digitaalne kirjaoskus ja multimodaalsed praktikad (30.12.2014−31.12.2018)", Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut.
TKA15004
Väikelaste digitaalne kirjaoskus ja multimodaalsed praktikad
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children
DigiLitEY
30.12.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
30.12.2014−31.12.20180,00 EUR
0,00 EUR
COST Action

DigiLitEY projekti eesmärgiks on aidata kaasa parema arusaamise kujundamisele väikelaste (alates sünnist kuni kaheksanda eluaastani) digitaalsest kirjaoskusest ja toetada vastavat uurimistööd Euroopas. Koostöövõrgu tegevus on koondatud viide töögruppi ja keskendub viiele teemale: 1) Digitaalne kirjaoskus kodus ja kogukonnas, 2) Digitaalne kirjaoskus varases lapseeas, koolis ja mitteformaalses õpikeskkonnas 3) Lugemine ja kirjutamine ekraanil 4) Online ja offline praktikad ning 5) Metodoloogiad. Eelpoolnimetatud töögruppidel on sarnased ülesanded: varase lapseea digitaalse kirjaoskuse uurimistulemuste kogumine ja süntees, uurimisülesannete määratlemine, väljakujunenud poliitika ja praktika kaardistamine ning ettepanekute formuleerimine poliitika arendamiseks riiklikul ja Euroopa tasandil. Seega üritab DigiLitEY: · koondada kokku Euroopa interdistsiplinaarsed uuringud väikelaste digitaalsest kirjaoskusest ja praktikatest kodudes, kogukondades ja elu algusaastatel ning selgitada välja lüngad teadustöös ja soodustada kooskõlastatud uurimistööd; · välja selgitada väikelastele olulised ja relevantsed digitehnoloogiad ja rakendused ning hinnata nende kasutamise tugevaid ja nõrku külgi teavitamaks teadustegevust, poliitikat ja praktikat; · välja selgitada hea praktika näited digitaalse kirjaoskuse õppimisel ja õpetamisel lasteaedades ja algkoolides Euroopas ning anda ülevaade vastavast uurimistegevusest ja selle mõjust poliitikale ja praktikale, sealhulgas määrata kindlaks praktiline ja teoreetiline mõju õpetajale ja algusaastate praktikutele; · jagada teadmisi asjakohastest metoodikatest, innovatsioonist ja eetilistest küsimustest väikelaste digitaalse kirjaoskuse ja meediakäitumise uurimisel; · koolitada karjääri alustavaid teadlasi ja tugevdada nende sidemeid ekspertidega; · teha aktiivset koostööd erinevate sidusrühmadega, sealhulgas poliitikutega, algusaastate praktikutega, vanematega ja meediatööstuse esindajatega, et uurida uurimistulemuste mõju poliitikale, praktikale, õppekavadele, pedagoogikale ja kogukondlikule õppimisele.
The main objective of the proposed COST Action is to create an interdisciplinary network that will advance understanding of young children´s digital literacy and multimodal practices in the new media age and which will build a co-ordinated European agenda for future research in this area. It will develop Early Stage Researchers´ (ESR) capacity for future work and will strengthen further the already leading position of Europe in this field. The Action will engage with policy makers in order to ensure impact on policy and practice with regard to parental support, early years´ schooling and informal education in museums, libraries and community spaces, reflecting a multifaceted approach to enhancing the digital literacy skills and future capacities of young children in Europe.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
University of SheffieldkoordinaatorSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik