"Ministeeriumid" projekt SLTOM19203
SLTOM19203 "Kuuse ja kuuse-kase puistute lisamine FAHM kliimamanipulatsiooni katsesse ning infrastruktuuri uuendamine (1.04.2019−31.12.2020)", Arvo Tullus, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
SLTOM19203
Kuuse ja kuuse-kase puistute lisamine FAHM kliimamanipulatsiooni katsesse ning infrastruktuuri uuendamine
The integration of pure and mixed stands of Norway spruce and silver birch into the FAHM climate manipulation experiment and renewal of the infrastructure
1.04.2019
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Ministeeriumid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1 Põllumajandus, metsandus ja kalandus50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.6 Bioteadused50,0
PerioodSumma
01.04.2019−31.12.2020132 393,00 EUR
132 393,00 EUR

Projekti peamiseks eesmärgiks on rajada ja käivitada metsaökosüsteemi õhu- ja mullaniiskusega manipuleerimise (FAHM) katse kolmas etapp hariliku kuuse ja arukase puht- ning kuuse-kase segapuistutega. Teiseks eesmärgiks on uuendada FAHMi amortiseerunud infrastruktuuri elemente, et tagada pidevalt monitooritavate keskkonnaparameetrite kvaliteetne mõõtmine uuel katseperioodil. FAHM on Eestis ja kogu maailmas unikaalne pikaajaline välikatse, kus selgitatakse suurematele laiuskraadidele (sh Põhja-Euroopale) prognoositava sademete suurenemise mõjusid metsaökosüsteemidele. Kahel esimesel katseperioodil (2006-2012 ja 2012-2019) toimus õhuniiskuse suurendamine eksperimentaalsetes arukase ja hübriidhaava puhtpuistutes. Alates 2018. aastast lisandus uudse katsetöötlusena mullaniiskuse suurendamine. Lähtudes Eesti ja kogu Põhja-Euroopa metsade koosseisust, planeeritakse uude etappi kaasata hariliku kuuse ja kuuse-kase segapuistud. Kuusk on männi järel teine olulisim okaspuu Põhja Euroopas, kuid seniste teadmiste põhjal võib teda pidada muutuvate kliimatingimuste suhtes männist tundlikumaks ning seetõttu vajab kuuse reaktsioon tuleviku kliimale (sh sademete muutusele) põhjalikku selgitamist. Lisaks kuuse puhtpuistutele võimaldavad FAHMile rajatavad kuuse-kase segapuistud teise uudse aspektina analüüsida kliimamuutuse mõjusid liikidevahelise konkurentsi tingimustes.
The main aim of the project is to establish and put into operation the third stage of the Free Air Humidity Manipulation (FAHM) experiment with pure and mixed stands of Norway spruce and Silver birch. The second aim is to renew the FAHM infrastructure in order to guarantee the high quality of continuous measurements of environmental parameters during the new experimental period. FAHM is a unique long-term open-air experiment in Estonia and in the world, where the impact of increasing precipitation (a climate trend predicted for high latitudes, including Northern Europe) on forest ecosystems is investigated. During the first two experimental periods (2006-2012 and 2012-2019), the air humidification treatment was applied in experimental Silver birch and hybrid aspen monospecific stands. Since 2018, soil irrigation was added as a new treatment. Based on the forest composition in Estonia and Northern Europe, the planned new experimental period will include pure and mixed stands with Norway spruce. Norway spruce is the second most widely distributed conifer species in Northern Europe, but based on existing knowledge, it is considered to be more sensitive to climate change than Scots pine. Therefore, the responses of spruce to future climate conditions (including precipitation change) require further clarification. As another novel aspect, the planned spruce-birch mixed stands will enable to analyse the effects of climate change in conditions of inter-specific competition.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring20,0
Katse- ja arendustöö80,0