See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM09-135
EKKM09-135 "Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele (1.01.2009−31.12.2013)", Madis Arukask, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
EKKM09-135
Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.200994 100,00 EEK (6 014,09 EUR)
01.01.2010−31.12.201087 500,00 EEK (5 592,27 EUR)
01.01.2011−31.12.20114 000,00 EUR
01.01.2012−31.12.20124 000,00 EUR
01.01.2013−31.12.20134 000,00 EUR
23 606,36 EUR

Arendada ja pideval täiustada kõigile ligipääsetavat ja hõlpsalt kasutatavat veebipõhist avatud õpi- ja andmekeskkonda, mille sihtgrupiks on eri tasemega eesti keele ja kultuuri õppijad ja huvilised üle maailma ning mis pakub allalaetavaid võimalusi ka iPodi ja nutitelefonide kasutajatele. Õpikeskkond sisaldaks projekti käigus valmivaid 1.1 interaktiivseid eesti keele õppematerjale toetamaks keeleõppijat tema õppeprotsessis, nt 1.1.1. ESTICA materjalide kogu, mis sisaldab Eesti maad ja kultuuri tutvustavaid ja populariseerivaid kuulamis- ja lugemistekste ja -harjutusi, ning nende materjalide põhjal loodavat e-kursust; 1.1.2. Veebipõhiste hääldusharjutuste kogu häälduskursuse „Eesti keele praktiline foneetika” juurde; 1.1.3. Veebipõhiste hääldusharjutuste koostamine häälduskursuse „Eesti keele praktiline foneetika” juurde koos võimalusega õppijatele oma salvestusi üles riputada; 1.2 metoodilisi materjale eesti keele kui teise keele õpetamiseks; 1.3 viidakogu eesti keele ja kultuuriga seotud veebilehtedest; 1.4 pakuks õppejõududele tehnilist tuge uute multi- ja hüpermeedia vahendite kasutamiseks uute kursuste loomisel ja täiendamisel (nt võimaluse pildi-, video- ja audiomaterjalide lisamiseks, hoiustamiseks ja kasutamiseks). Vajadus digitaalsete õpiressursside järele on suur. TÜ Eesti keele (võõrkeelena) osakonnas on pikaajalised kogemused veebipõhiste õpikeskkondade loomisel. Osaletud on sellealastes rahvusvahelistes projektides (WELCOME, SMALLINC, ONENESS, TESSLA, EUROPODIANS). Läbi on viidud 1.Veebipõhiseid keeleõppekursusi nii põhiõppe üliõpilastele kui avatud ülikooli üliõpilastele ja suvekursuslastele. (I.Rummo, T. Kikerpill, tehnoloogiline tugi M.Meriste); 2.Veebimaterjale kasutavaid eesti maatundmise kursusi (A.Malt); 3. Loengukursusi “Tehnoloogiast võõrkeeleõppes” (I.Rummo, T.Kikerpill); 4. TÜ avatud ülikooli koolituskursusi “Arvuti võõrkeeleõppes” (T. Kikerpill); 5. Magistritöö “Võõrkeele osaoskuste õpetamine ja arendamine arvuti interaktiivseid võimalusi kasutades”. (I. Rummo); 6. Magistritöö: „Arvutikontrolliga keeleõppeülesannete koostamine veebipõhise eesti keele algkursuse “Tere tulemast” näitel”. (M. Must); 7. Projekti Enfant raames loodi interaktiivne eesti keele õppekeskkond vene kooliõpilastele (üks autoreist lektor Ingrid Rummo) 8. 2004-2006 loodi kõigile keelehuvilistele ligipääsetav ja hõlpsasti kasutatav õpikeskkond, veebilehekülg "Eesti keele ja kultuuri kursused" (http://www.ut.ee/keeleweb/flash); 9. 2003. ilmus S.Rammo kogumik „Eesti keele sõnavara harjutusi“, millest valik harjutusi on muudetud veebipõhisteks kursuseks „Sõnavaraharjutused kõrgtasemele”. Kursus valmis 2007. aastal ja on lisatud veebilehele "Eesti keele ja kultuuri kursused". Kursuse materjale on kavas täiendada ja uuendada. (Autor: Sirje Rammo) 10. 2004-2007. aastal töötati TÜ eesti keele võõrkeelena osakonnas rahvusvahelise projekti ONENESS raames välja eesti keele algtaseme e-õppe materjalid täiskasvanutele eesti keele õppimiseks algtasemel. (Autorid: Birute Klaas, Sirje Rammo, Maarika Teral); 11. Rahvusvahelise projekti „SMALLINC” raames töötati välja eesti keele arvutipõhised õppematerjalid CD-l alg-, kesk- ja kõrgtasemel. (Autorid: Birute Klaas, Sirje Rammo, Maarika Teral); 12. Veebipõhine keelekursus „Eesti keel ja kultuur algajatele“ (T. Kikerpill, H. Noor, L. Pilt) on pälvinud aasta e-kursuse tiitli. 13. Rahvusvahelises projektis EUROPODIANS tegeldakse iPodidesse ja nutitelefonidesse laetavate keele ja kultuuri kursuste loomisega (Madis Arukask, Tiina Kikerpill). 14. Töötatakse välja interaktiivset Eesti maatundmise õppematerjali (Madis Arukask) Projekt ja arendatav keskkond: - aitab koondada eesti keele õpetajaid ning eesti keelest ja kultuurist huvitatud inimesi üle maailma; - pakub eesti keele kui võõrkeele õppijaile ja eesti kultuuri huvilisele lisavõimalusi interaktiivseks õppeks; - säilitab sideme endiste (üli)õpilastega, kes tulevaste õpetajatena saavad o suunata oma õppijaid kasutama õppekeskkonda loodavaid eesti keele õppematerjale; o kasutada eesti keele (võõrkeelena) ja eesti keele teise keelena alast uuemat oskusteavet; o olla erialases dialoogis eesti keele õpetajatega üle maailma; o kasutada eesti keele ja kultuuri alast andmebaasi ja viidakogu nii info hankimiseks kui õppetöösrakendamiseks.