"Muu" projekt TKA16063
TKA16063 "EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga väikelastega peredele (1.04.2016−31.03.2018)", Kristel Mänd, Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz.
CB465
TKA16063
EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga väikelastega peredele
EmpowerKids - Health education and social advice for low-income families with young children
EmpowerKids - Health education and social advice for low-income families with young children
Empower Kids
1.04.2016
31.03.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika 5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledzpartner01.04.2016−31.03.2018
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.04.2016−31.03.201850 156,80 EUR
50 156,80 EUR
Euroopa Komisjon, Interreg Central Baltic Programme

EmpowerKidsi projekti teravik on suunatud sotsiaalsele tõrjutusele, ebapiisavale terviseteadlikkusele ja sotsiaalnõustamisele madalama sissetulekuga väikelastega peredele Eestis, Soomes ja Lätis. Hetkel pole tervisedendajatel ning sotsiaaltöötajatel piisavalt meetodeid ja vahendeid igapäevaste tervislike eluviiside edendamiseks madalama sotsiaalmajandusliku taustaga peredes kasvavate laste hulgas. Seetõttu tuleb koostöös linnade ja kõrgkoolide koostöös välja töötada paremad meetodid, et parendada haavatavas olukorras olevate perede olukorda. Tavapäraselt peetakse madalama sissetulekuga peresid ning seal kasvavaid lapsi keeruliseks sihtrühmaks, kelleni on tervisealase teabega raske jõuda, kuigi vajadus selle järgi on nende hulgas just suurim. Uuringud näitavad, et pere sotsiaalmajanduslik taust on otseses seoses pereliikmete tervise, sotsiaalse tõrjutuse ja tööhõivega. Madalama haridustaseme ja sissetulekuga inimeste tervis on halvem, nende sotsiaalne kaasatus madalam ning nad on tööturul tihtipeale tõrjutud. See mõjutab suurem määral nende inimeste laste tervist, sotsiaalset kaasatust ja nende edaspidiseid sotsiaalmajanduslikke väljavaateid. Olukorra parandamiseks võetakse projekti käigus kasutusele küsitlusmeetodil põhinev interaktiivne tööriist, mis lihtsustab terviseteadlikkuse tõstmist ja sotsiaalnõustamise pakkumist perede ja laste jaoks. Projekti käigus kasutatav EmpowerKids-tööriist arendatakse välja kõigi partnerite koostöös Turu Ülikoolis välja arendatud metoodika toel. Tööriist võtab kasutusele sihistatud nõustamis- ning sekkumisviisid vastavalt sihtgrupi tegelikele vajadustele. Piiriülene koostöö võimaldab partneritel üksteise kogemustest õppida, jagada kogemusi ning toetuda üksteise eriomasele kompetentsile. Projekti tulemusi levitatakse laialdaselt olemasolevate ja arenevate võrgustike hulgas nii Kesk-Läänemere piirkonnas kui ka väljaspool seda. Projekti tulemusteks on igapäevaseid terviseteadlikke otsuseid vastu võtta oskavad lapsed, tervisedenduse ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö parem kvaliteet, sihtrühma kuuluvate laste parem sotsiaalne kaasatus ning tervisetöötajate, sotsiaaltöötajate ja lasteaiaõpetajate suurenenud teadlikkus jõustamisalastest tööriistadest ja meetoditest.
EmpowerKids addresses social exclusion and inadequate health information and social advice among the children in low-income families in Estonia, Finland and Latvia. Currently, health and social workers lack methods and approaches for promoting daily healthy choices for young children in families with low socio-economic status. There is need for more appealing methods to improve the situation in vulnerable families, which can be found in cooperation between the cities and universities. Traditionally, low income families and young children are considered a difficult target group to be reached with the health information, even if they need support the most. Research confirms that socioeconomic status of the family is directly correlated with the experienced health of its members, as well as with social inclusion and participation in the labour market. People with lower education and income experience poorer health, their social participation is lower, and they are more often excluded from the labour market. Their children’s health, social inclusion and future socioeconomic prospects are strongly affected. To improve matters, the project will be working with an interview-based interactive tool that facilitates health and social advices for children and their families. The EmpowerKids-tool, developed by all partners with the methodological support of University of Turku, will utilize targeted counselling and interventions, according to the real needs. The cross-border cooperation will allow partners to learn from each other, share experiences and support each other with their specific expertise. The project results will be widely distributed through the existing and developing networks in Central Baltic and beyond. The results include children who are able to make healthy choices in their daily lives, improved quality of health promotion, social work in participating municipalities, enhanced social inclusion of children from vulnerable groups, increased knowledge of health care personnel, social workers and kindergarten teachers about the empowering tools and methods.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Baltic Region Healthy Cities Association)koordinaatorSoome Vabariik
Jurmala City municipalitypartnerLäti Vabariik
University of TurkupartnerSoome Vabariikülikool