"Muu" projekt HEISE
HEISE "Kõrgharidusinstitutsioonid ühiskondlikuks kaasamiseks (1.09.2016−31.08.2019)", Kaari Kiitsak-Prikk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
2016-1-EE01-KA203-017334
HEISE
Kõrgharidusinstitutsioonid ühiskondlikuks kaasamiseks
Higher Education Institution for Societal Engagement
HEISE
1.09.2016
31.08.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS189 Organisatsiooniteadus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiakoordinaator01.09.2016−31.08.2019
AsutusRiikTüüp
SA ArchimedesEesti Vabariik
PerioodSumma
01.09.2016−31.08.2019343 340,00 EUR
343 340,00 EUR
Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education

Kõrgharidusinstitutsioonid mängivad noorte inimeste harimisel võtmerolli ka ühiskonna ja kultuuris peituvate väärtuste osas, andes neile olulisi oskusi ühiskonda lõimuda. Edu eelduseks on kõrgharidusinstitutsioonide õpetajate ja õpilaste oskus suurendada kultuuridevahelist mõistmist ja ühiskondlikku kaasatust. Sellest lähtuvalt soovitakse projekti raames luua kõikehõlmav hariduslik mudel, mis baseerub kogemuslikul ja probleemilahenduspõhisel õppel suurendamaks kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlikku kaasatust. HEISE projekti eesmärk on luua meeskonnad, kuhu kuuluvad nii kohalikud probleemiomanikud kui kõrgharidusinstitutsioonide õpilased, kes kasutades erinevaid kunstidel põhinevaid meetodeid pakuvad erinevaid vaatenurki probleemilahendamise protsessidele. Metodoloogiliselt toimub HEISE projekt läbi süstemaatilise protsessi, mis algab olemasolevate kaasavate õppemeetodite uuringuga. Uuringutulemuste põhjal luuakse probleemilahenduspõhine mudel, mida testitakse õppemooduli „Probleemilahenduspõhine ühiskondlik kaasatus“ raames. Uut õppemoodulit hinnatakse tegevusuuringu meetodil, mis aitab omakorda kaasa mudeli edasisele arendamisele. Sarnast süstemaatilist meetodit kasutatakse ka kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondliku kaasatuse hindamise mudeli loomiseks.
Higher education institutions (HEIs) play a key role in educating young people to understand the underlying values in societies and cultures, which create crucial abilities to foster social integration. To succeed in this, the teachers and students of HEIs need novel ways to increase intercultural understanding and social inclusion. Hence, in the project we aim to create a comprehensive educational model grounded in experiential and challenge based learning to increase the higher education institutions’ societal engagement (HEISE). The objectives of the HEISE project are to engage the local challenge owners and the HEI students into the joint teams and to apply various arts based methods to make the different views visible in the challenge solving processes. From the methodological point of view the HEISE project will be carried out through a systematic process that begins with an investigation of the existing participatory learning methods. Based on the results of this investigation, a challenge based learning model will be developed and tested within a course module called “Challenge based societal engagement”. The new course module will be evaluated with an action research method, which will contribute to the further development of the challenge based learning model for societal engagement of HEIs. A similar systematic method will be used to create a model for evaluating the HEIs’ societal impact the engagement with the society.
http://www.mapsi.eu/heise
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Estonian Business School (SA Estonian Business School)partnerEesti Vabariikülikool
Aalto-korkeakoulusäätiöpartnerSoome Vabariikülikool
Laurea-ammattikorkeakoulupartnerSoome Vabariikülikool
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHUpartnerHispaania Kuningriikülikool
University of the Arts Helsinki, Sibelius AcademypartnerSoome Vabariikülikool