"Personaalne uurimistoetus" projekt PUT182
PUT182 "Vahesaaduste lõksupüüdmine - nitreenium ja oksüülium katioonid, karbeenid ja vabad radikaalid (1.01.2013−31.12.2019)", Agnes Kütt, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
PUT182
Vahesaaduste lõksupüüdmine - nitreenium ja oksüülium katioonid, karbeenid ja vabad radikaalid
Trapping intermediates - nitrenium and oxylium cations, carbenes, and free radicals
1.01.2013
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus
Otsinguprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP390 Orgaaniline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)60,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP351 Struktuurkeemia1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP410 Teoreetiline ja kvantkeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)5,0
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201355 440,00 EUR
01.01.2014−31.12.201455 440,00 EUR
01.01.2018−31.12.201855 440,00 EUR
01.01.2019−31.12.201955 440,00 EUR
221 760,00 EUR

Reaktiivsed vaheühendid osalevad väga paljudes keemilistes reaktsioonides. Mõningate selliste vaheühendite isoleeerimine oleks fundamentaalse tähendusega paljude keemiliste reaktsioonide mõistmiseks. Antud projekti raames on plaan stabiliseerida ja eraldada mõningad ülireaktiivsed vaheühendid kasutades järgmiseid meetodeid: 1) C6(CF3)5 ja C6(C2F5)5 asendatud derivaadid; 2) C6Me5 asendatud derivaadid; 3) kloreeritud või bromeeritud karboraani anioon kui äärmiselt nõrgalt koordineeruv anioon stabiliseerimaks reaktiivseid katioone. Baseerudes nende kolme meetodi kombinatsioonile on plaan stabiliseerida ja eraldada nitreenium ja oksüülium katioonid, mõningate erinevate struktuuridega karbeenid, nitreen ning loodetavasti ka mõningad radikaalid. Nende ainete röntgenstruktuuri saamine on antud projekti esmane eesmärk.
Reactive intermediates take part of most of the chemical reactions. Trapping some of them would have fundamental significance understanding some of the chemical processes. In the frames of the present project, some of the reactive intermediates are planned to trap using following stabilization tools: 1) C6(CF3)5 and C6(C2F5)5 substituents; 2) C6Me5 substituents; and 3) chlorinated or brominated carborane anion as weakly coordinating anion stabilizing reactive cations. Combination of these three useful tools are planned to use in order to try to isolate nitrenium and oxylium cations, few carbenes with different structures, nitrene and hopefully some of the radical species. X-Ray structure of those reactive species would be the ultimate goal.