See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6159
ETF6159 "Kiirlaevaliikluse keskkonnamõju kvantifitseerimine optiliste meetoditega" (1.01.2005−31.12.2006); Vastutav täitja: Ants Erm; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 12 910 EUR.
ETF6159
Kiirlaevaliikluse keskkonnamõju kvantifitseerimine optiliste meetoditega
Analysis of the environmental influence of fast ferry traffic with the use of optical methods
1.01.2005
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT455 Mootorid ja ajamid 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).34,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2006−31.12.2006102 000,00 EEK (6 518,99 EUR)
12 910,15 EUR

Töö eesmärgiks on luua metoodika, mis võimaldab optiliste mõõdistuste alusel adekvaatselt hinnata laevaliiklusest tingitud põhjasetete resuspensiooni ja transpordi intensiivsust Tallinna lahe rannikumeres, pidades silmas akuutset vajadust kvantifitseerida (kiir)laevaliikluse mõju Tallinna lahe rannikumere keskkonnaseisundile. Töö on jätkuks Eesti Teadusfondi grantile 5595 “Laevalainete mõju põhjasetete ümberpaiknemisele ja veealusele valguskliimale” (2003-2004), mille käigus leiti, et optiline sondeerimine on väga tundlik ja perspektiivne meetod laevalainete mõju hindamiseks ja, et nende mõjul toimub põhjasetete oluline resuspensioon. Lahendamata on küsimus, kuidas vee optilise tiheduse muutustest arvutada korrektselt heljumi muutusi, s.h. vertikaalprofiili. Taotletava granti raames planeeritakse hõlmata uuringutega suurem ja vahelduva põhjastruktuuriga ala, kus mõõdetakse ja modelleeritakse nii laine- kui valgusvälja dünaamika, fikseeritkse otseselt merepõhjas toimuvaid muutusi veealuste videosalvestuste abil, mõõdistatakse merepõhja ja rannajoone muutusi üksikutes piirkondades ning analüüsitakse ranniku pikajalist erosiooni. Vee- ja põhjasetete laboratoorse kvantitatiiv- ja optilise analüüsi alusel kalibreeritakse optilise signaali muutus merepõhjast üles paisatud kontsentratsiooni järgi. Tulemused võimaldavad operatiivselt veealuse optilise mõõdistamise alusel hinnata konkreetsete rannaosade reaktsiooni kiirlaevalainetele ning vajadusel võtta tarvitusele meetmeid eriti tundlike piirkondade kaitseks andes soovitusi (kiir)laevaliikluse reguleerimiseks. Valmivaid ekspressmudeleid, mis võimaldavad siduda põhjalähedase valgusvälja muutusi veesambasse paisatud setete hulgaga, on võimalik rakendada ka teiste piirkondade lainekoormuse hindamiseks.
Töö eesmärgiks on luua metoodika, mis võimaldab optiliste mõõdistuste alusel adekvaatselt hinnata laevaliiklusest tingitud põhjasetete resuspensiooni ja transpordi intensiivsust Tallinna lahe rannikumeres, pidades silmas akuutset vajadust kvantifitseerida (kiir)laevaliikluse mõju Tallinna lahe rannikumere keskkonnaseisundile. Töö on jätkuks Eesti Teadusfondi grantile 5595 “Laevalainete mõju põhjasetete ümberpaiknemisele ja veealusele valguskliimale” (2003-2004), mille käigus leiti, et optiline sondeerimine on väga tundlik ja perspektiivne meetod laevalainete mõju hindamiseks ja, et nende mõjul toimub põhjasetete oluline resuspensioon. Lahendamata on küsimus, kuidas vee optilise tiheduse muutustest arvutada korrektselt heljumi muutusi, s.h. vertikaalprofiili. Taotletava granti raames planeeritakse hõlmata uuringutega suurem ja vahelduva põhjastruktuuriga ala, kus mõõdetakse ja modelleeritakse nii laine- kui valgusvälja dünaamika, fikseeritkse otseselt merepõhjas toimuvaid muutusi veealuste videosalvestuste abil, mõõdistatakse merepõhja ja rannajoone muutusi üksikutes piirkondades ning analüüsitakse ranniku pikajalist erosiooni. Vee- ja põhjasetete laboratoorse kvantitatiiv- ja optilise analüüsi alusel kalibreeritakse optilise signaali muutus merepõhjast üles paisatud kontsentratsiooni järgi. Tulemused võimaldavad operatiivselt veealuse optilise mõõdistamise alusel hinnata konkreetsete rannaosade reaktsiooni kiirlaevalainetele ning vajadusel võtta tarvitusele meetmeid eriti tundlike piirkondade kaitseks andes soovitusi (kiir)laevaliikluse reguleerimiseks. Valmivaid ekspressmudeleid, mis võimaldavad siduda põhjalähedase valgusvälja muutusi veesambasse paisatud setete hulgaga, on võimalik rakendada ka teiste piirkondade lainekoormuse hindamiseks.