"Muu" projekt VFP16040
VFP16040 "CO2 mandrilise ladustamise võimalikuks tegemine Euroopas (ENOS) (1.09.2016−31.08.2020)", Alla Šogenova, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
VFP16040
CO2 mandrilise ladustamise võimalikuks tegemine Euroopas (ENOS)
Enabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS)
1.09.2016
31.08.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRiikTüüp
BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières [Office of Geological and Mining Research]
PerioodSumma
01.09.2016−31.08.2020119 843,75 EUR
119 843,75 EUR
H2020

"Et saavutada EL ambitsioonikat eesmärki vähendada aastaks 2050 kasvuhoonegaaside emissiooni 80%, on vaja et CO2 kinnipüüdmine ja ladustamine (CCS) liigub edasi täismõõtmelise kasutuselevõtuni geoloogilise ladustamise nii mandriliste- kui ka mereliste lahendustega. Mandrilised lahendused võimaldavad suuremat paindlikkust ning väikesemaid taristu- ja seirekulusid. Mandrilise ladustamise võimalikukssaamine toetab dekarboniseerimise strateegiate haldamist territoriaalsel tasemel ja samas suurendab energiavarustuse turvalisust ja lokaalset majandustegevust ning tagab töökohtade säilimise Euroopas. Siiski, edukas mandriline ladustamine nõuab mitmetest unikaalsetest ja sotsiaalsetest väljakutsetest ülesaamist. ENOS tagab otsustava edasiliikumise aitamaks edendada CO2 mandrilist ladustamist Euroopas: 1) Arendades, testides ja demodes reaalsetes välitingimustes võtmetehnoloogiaid, mis on spetsiaalselt kohandatud mandriliseks ladustamiseks. 2) Panustades mandrilise ladustamise tarbeks soodsa keskonna loomisesse üle kogu Euroopa. ENOS'e tegevuste portfell kindlustab suurepärase võimaluse demonstreerimaks asjakohases skaalas tehnoloogiaid ohutuks ja keskkonnaterveks ladustamiseks. Arendatakse parimad praktikad, kasutades kogemusi, mis on saadud kohalike sidusgruppide ja avalikkuse kaasamisel. See annab tulemusi paranenud uuringute väljunditena ning suurendab sidusgruppide arusaamist ja usaldust CO2 ladustamisse. Selles täiustatud raamistikus katalüüsib ENOS uutes asukohtades ja geoloogilistes oludes uusi piloot- ja demoprojekte, võttes arvesse asukohaspetsiifilist- ja sotsioökonoomilist konteksti. Arendades tehnoloogiaid alates TRL4/5 kuni TRL6 üle kogu ladustamise ajalise tsükli, varustades väljaõpet ja koolitust saadud teadmiste ja kogemustega pan-Euroopa ja globaalsel tasemel, omab ENOS otsustavat mõju innovatsioonile ning loob usalduse tegemaks võimalikuks Euroopas mandrilise CO2 ladustamise. TTÜ GI osaleb järgmistes tööpakettides (WP): WP5 (Koordineerimine kohalike kogukondadega) WP6 (Rahvusvaheline koostöö & piloot- ja demoprojektide algatamine Euroopas) WP7 (Innovatsiooni levitamine, olles vastutav ülesandes 7.3.3 (ENOS tulemuste kasutuselevõtu promomine)) ja WP8 (Promodes CCS'i läbi koolituse ja väljaõppe)."
To meet the ambitious EC target of an 80% reduction in greenhouse gas emissions by 2050, CO2 Capture and Storage (CCS) needs to move rapidly towards full scale implementation with geological storage solutions both on and offshore. Onshore storage offers increased flexibility and reduced infrastructure and monitoring costs. Enabling onshore storage will support management of decarbonisation strategies at territory level while enhancing security of energy supply and local economic activities, and securing jobs across Europe. However, successful onshore storage also requires some unique technical and societal challenges to be overcome. ENOS will provide crucial advances to help foster onshore CO2 storage across Europe through: 1) Developing, testing and demonstrating in the field, under “real-life conditions”, key technologies specifically adapted to onshore storage. 2) Contributing to the creation of a favourable environment for onshore storage across Europe. The ENOS site portfolio will provide a great opportunity for demonstration of technologies for safe and environmentally sound storage at relevant scale. Best practices will be developed using experience gained from the field experiments with the participation of local stakeholders and the lay public. This will produce improved integrated research outcomes and increase stakeholder understanding and confidence in CO2 storage. In this improved framework, ENOS will catalyse new onshore pilot and demonstration projects in new locations and geological settings across Europe, taking into account the site-specific and local socioeconomic context. By developing technologies from TRL4/5 to TRL6 across the storage lifecycle, feeding the resultant knowledge and experience into training and education and cooperating at the pan-European and global level, ENOS will have a decisive impact on innovation and build the confidence needed for enabling onshore CO2 storage in Europe. TTU GI participates (as a linked /to Co2GeoNet/ third party) in the following Work Packages (WP): WP5 (Coordination with local communities) -WP6 (International cooperation & seeding pilots and demos in Europe) WP7 (Spreading innovation), being responsible for task 7.3.3 (Promoting Utilisation of ENOS results) and WP8 (Promoting CCS through Training and education).
TegevusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Energy, Environment and Technology Research Center (CIEMAT), Spain
Palencia 3, Investigación, Desarrollo y Explotación, S.L. (PLC-3), Spain
BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières [Office of Geological and Mining Research], BRGM, France
Czech Geological Survey (CGS) Czech Republic
Flodim (Flodim)
Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), Spain
Geogreen (GGR)
IDIL Fibres Optiques (IDIL)
International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norway
National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (OGS), Italy
Natural Environment Research Council (NERC) as represented by the British Geological Survey (BGS)
Natural HAZards Control and Assessment (NHAZCA), Italy
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
Sapienza University of Rome – CERI Research Centre (UniRoma1), Italy
Silixa (Silixa), Spain
Società Tecnologie Avanzate Carbone S.p.A. (Sotacarbo)
State Geological Institute of Dionyz Stur (SGIDS)
The European Network of Excellence on the geological storage of CO2 CO2GeoNet
The Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Germany
University of Nottingham (UNOTT), UK