"Avalik sektor" projekt 1-16/807
1-16/807 "Creightoni pädevushindamise instrumendi kasutamisetulemuslikkus simulatsioonõppes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel (1.05.2018−28.02.2019)", Jandra Ristikivi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
1-16/807
Creightoni pädevushindamise instrumendi kasutamisetulemuslikkus simulatsioonõppes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel
1.05.2018
28.02.2019
Õppearendusprojekt
Avalik sektor
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.5. Õendusteadus/õendusB710 Taastusravi ja füsioteraapia3.3 Terviseteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolkoordinaator01.05.2018−28.02.2019
AsutusRiikTüüp
Tallinna Tervishoiu KõrgkoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.05.2018−28.02.20190,00 EUR
0,00 EUR

Uurimuse eesmärgiks oli kirjeldada Creighton’i pädevushindamise instrumendi rakendatavust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppes. Käesolev uurimistöö oli kvalitatiivne, empiiriline ja kirjeldav. Uuritavateks olid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Andmete kogumiseks kasutati poolstruktureeritud individuaalintervjuud. Saadud andmeid analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Uurimuse tulemusena selgus, et õppejõudude hinnangul on Creighton’i pädevushindamise instrumenti lihtne ja mugav simulatsioonitundides kasutada. Creighton’i pädevushindamise instrument sisaldab enamus eelkliinilise praktika õpiväljundite hindamise komponente ning võimaldab hinnata vastavalt situatsioonile ja ainele seatud õpieesmärke. Creighton’i pädevushindamise instrumendi järgi on õppejõududel võimalik anda õppurite soorituse järgselt täpset ja ühtset tagasisidet. Õppejõudude hinnangul vajab mõõdik kohandamist vastavalt simulatsioonõppe eesmärkidele ning vajalik on selgitav juhend instrumendi kasutamiseks.
The purpose of this thesis is to describe Creighton Competency Evaluation Instrument’s applicabilty in simulation based learning environment in Tallinn Health Care College. This thesis is a qualitative, empirical and descriptive. Participants of the study were lecturers of Tallinn Healthcare College. Empirical data was collected using individual half-structured interviews. The data recieved from the interviews were analysed using inductive content analysis. The study shows that according to lecturers Creighton Competency Evaluation Instrument is easy and comfortable to use in simulation based learning classes. Creighton Competency Evaluation Instrument contains most of the pre-clinical practice learning outcome assessment components and enables to evaluate according to the learning outcomes set on the situation and to the learning subject. Creighton Competency Evaluation Instument enables lecturers to give precise and homogeneous information to students after their performance. According to lecturers assessments the Creighton Competency Evaluation Instument needs some adjustments in accordance to the objectives of simulation based learning. The lecturers also found that an explanatory manual is necessary for the use of the Instrument.