See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0182589s03
SF0182589s03 "Läänemere ja Eesti suurjärvede ökosüsteemi matemaatiline modelleerimine ning operatiivse prognoosimudeli koostamine" (1.01.2003−31.12.2007); Vastutav täitja: Rein Tamsalu; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 371 774 EUR.
SF0182589s03
Läänemere ja Eesti suurjärvede ökosüsteemi matemaatiline modelleerimine ning operatiivse prognoosimudeli koostamine
Mathematical modelling of the Baltic Sea and Estonian large lakes ecosystems and composing of the operational forecasting models
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003942 000,00 EEK (60 204,77 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 040 000,00 EEK (66 468,11 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 150 000,00 EEK (73 498,40 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 255 000,00 EEK (80 209,12 EUR)
01.01.2007−31.12.20071 430 000,00 EEK (91 393,66 EUR)
371 774,06 EUR

Atmosfääri-mere/järve süsteemi (AMS) modelleerimine võimaldab kujundada ja kontrollida meie teadmisi hüdrodünaamilis-ökoloogiliste süsteemide kohta ning pakkuda lahendusi, kuidas neid süsteeme ratsionaalselt kasutada. AMS hõlmab väga paljusid nii globaalses kui lokaalses mõõtkavas toimuvaid füüsikalisi, keemilisi ning bioloogilisi protsesse, mis mikroklimaatilise atmosfäär-meri vastastikuse vahetuse kaudu mõjutab biogeokeemilisi protsesse iga globaalse kliimamuutuse korral. Uurimistöö eesmärgiks on Läänemere ning Eesti suurjärvede AMS seisundi prognoosimine erinevate tulevikustsenaariumide korral ning soovituste andmine nii veeökosüsteemi seisundi parandamiseks kui ka võimalike keskkonnakatastroofide tagajärgede pehmendamiseks. Olemasoleva mudelitekompleksi FRESCO baasil koostatakse operatiivselt töötav veeökosüsteemi mudel, mis ühildatakse õhusaaste leviku mudeliga HILATAR ning selle kaudu ka operatiivse ilmaprognoosi mudeliga HIRLAM. Edaspidi on kavas täiendada FRESCO mudelitekompleksit ka majanduse ja juhtimise moodulitega.
The atmosphere-marine/lake system (AMS) modelling is an efficient way of formalizing and testing knowledge about the complex hydrodynamic-ecological systems (HES) and of solving the problem of how the rational management of aquatic resources should be organized. The AMS involves multitude of physical, chemical and biological processes on the global as well as local scale. Microclimatic air-sea interaction controls local biogeochemical impacts under any global change scenario. The study is aimed at the AMS simulations in order to predict the different environmental disturbances and to mitigate their possible catastrophic consequences in the Baltic Sea and Estonian large lakes. The air pollution transport model HILATAR linked with the operational weather forecast model HIRLAM will be linked on-line/off-line to the HES model FRESCO to compose the operational forecasting system for the end-users.Further, it is planned to link to the FRESCO model also the modules for economics and management.