See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7612
ETF7612 "Nano - ja mikroskoopilised oksiidsed fiiberstruktuurid. (1.01.2008−31.12.2011)", Tanel Tätte, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7612
Nano - ja mikroskoopilised oksiidsed fiiberstruktuurid.
Micro and nanosize metal oxide fibres.
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT151 Optilised materjalid 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2009−31.12.2009230 400,00 EEK (14 725,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010209 436,00 EEK (13 385,40 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 386,00 EUR
56 835,44 EUR

Seoses peamise läbipaistva elektroodmaterjali indium-tinaoksiidi (ITO) olulise hinnatõusuga viimastel aastatel on võimalike alternatiividena paljude uurimisgruppide tähelepanu alla sattunud nanotorudega dopeeritud ränioksiid ja mitmesugused orgaanilised materjalid. Vastavad materjalid võiksid asendada ITO-t rakendustes nagu päikesepatareid, vedelkristallekraanid, elektrokroomsed ekraanid, auto- ja lennukiklaaside soendid, gaasisensorid jne. Käesolev projekt on orienteeritud peamiselt süsiniknanotorudega dopeeritud oksiidsete fiibrite sünteesile ja nende optiliste ja elektriliste omaduste uurimisele. Meiepoolne huvi vastavate materjalide vastu on seotud eeskätt nende kasutamisega hilisemates tehnoloogilistes projektides. Materjalide fiibriline kuju võimaldab kõrgemat mehhaanilist vastupidavust ja spetsiifilisemaid rakendusi, nagu näiteks erinevate tekstiilide valmistamine. Lisaks uuritakse ka võimalust muude dopantide (räni ja kulla nanoosakesed) viimiseks materjali. Teine uuritav materjalide klass on allalainepikkuselise diameetriga metalloksiidsed fiibrid. Vastav materjalide grupp on huvipakkuv seoses rakendustega sensoorikas ja valguslaine juhtidena. Simulatsioonid on näidanud, et allavalguselainepikkuselistel fiibritel baseeruvad optilised sensorid võiksid olla vähemalt suurusjärgu võrra tundlikumad senikasutatuist. Eesmärgile jõudmiseks on plaanis läbida järgmised etapid: · Sünteesida süsiniknanostruktuuridega (nanotorudega) dopeeritud metalloksiidseid fiibermaterjale. Karakteriseerida vastavate materjalide elektrijuhtivus- ja valgusjuhtivusomadused. Leida seos vastavate omaduste ja lisandatud nanotorude kontsentratsiooni vahel. Viia läbi vastavate materjalide elektronspektroskoopilised uuringud, selgitamaks nende elektronstruktuuri. · Töötada välja tehnoloogia minimaalselt vähemalt mõnesaja nanomeetrilise diameetriga metalloksiidsete optiliseks lainejuhiks sobiliku geomeetria ja struktuuriga fiibrite valmistamiseks. Karakteriseerida vastavate materjalide optilised ja elektrilised omadused. · Leida võimalused oksiidsete fiibrite dopeerimiseks teiste (kuld, räni) nanoosakestega.
Many carbon nanotube (CNT) doped transparent materials like silica and organic polymers have recently attracted attention as possible cost effective alternatives for indium-tin oxide electrodes in applications like solar cells, LCD`s, electrochromic displays, defogging aircraft and automobile windows, gas sensors and others. Current project focus mainly on synthesis of CNT doped metal oxide microfibres and their optical, electrical properties and structure. Scientific studies will be carried out as basis for further technological projects. Cylindrical geometry of fibre materials enables their higher strength due to orientation of nanotubes during the processing and specific applications like textiles. Additionally effect of some other dopants like cold and silicon for structure and properties of fibres will be studied. The other class of materials synthesised and studied in the project are sub-wavelength metal oxide fibres. The group of materials is actual due to potential applications as waveguides and optical sensors. Numerical simulations show nanofibre sensor can be over one magnitude higher than that of a conventional fibre/waveguide optical sensors. The purpose have planned to achieve passing through following steps: · Method for synthesising carbon nanotubes doped metal oxide fibres shall be elaborated, Materials electrical conductivity and optical waveguiding properties will be characterized. Relationship concentration of nanotubes- conductivity of materials will be measured. Spectra of matrials will be studied. · Method for preparing sub-wavelength metal oxide fibres will be elaborated. Optical and electrical properties of materials will be characterized. Relevant theories are adjusted to describe waveguiding properties of metal oxide fibres. · Method for doping metal oxide fibres by Au and Si-nanoparticles like will be elaborated. Optical characterization of particles will be carried out.