"Muu" projekt ESTwave
ESTwave "Mesoskoopilise pideva keskkonna füüsika õpetuslikuid, teaduslikud ja tehnoloogilised aspektid lainete uurimisel keerukate omadustega materjalides (1.04.2009−31.03.2012)", Heiko Herrmann, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut.
PERG04-GA-2008-238191
ESTwave
Mesoskoopilise pideva keskkonna füüsika õpetuslikuid, teaduslikud ja tehnoloogilised aspektid lainete uurimisel keerukate omadustega materjalides
Educational, Scientific and Technological Aspects of Mesoscopic Continuum Physics for Waves in Complex Materials
Educational, Scientific and Technological Aspects of Mesoscopic Continuum Physics for Waves in Complex Materials
1.04.2009
31.03.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.04.2009−31.03.2012
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituutpartner01.04.2009−31.03.2012
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon/ European Commission
PerioodSumma
01.04.2009−31.03.2012740 097,00 EEK (47 300,82 EUR)
47 300,82 EUR
Marie Curie programm

Keskseks teemaks on mesoskoopilise pideva keskkonna füüsika, teooria mis paikneb statistilisi meetodeid kasutava mikroskoopilise kirjelduse ja makroskoopilise fenomenoloogilise pideva keskkonna mehaanika vahel ja harilikult ei arvesta mikrostruktuuriga. Mesoskoopilise pideva keskkonna füüsika võtab arvesse mõlemaid nähtusi, kasutades pideva keskkonna lähenemist ja tuues sisse statistilise elemendi jaotusfunktsiooni näol. Mesoskoopilise pideva keskkonna füüsika teooria töötati välja vedelate kristallide jaoks, kuid on leidnud edukat rakendamist granuleeritud keskkonna ja purunemismehaanika (mikropraod) probleemide uurimisel. Seni on olemas väga vähe numbriliste arvutuste tulemusi tänu asjaolule, et mesoskoopilise pideva keskkonna teooria kasutab suuremadimensionaalset ruumi, mille dimensionaalsust on võimalik alandada erijuhtudel (twist-waves). Eesmärgiks on võrrelda simuleerimise tulemusi sisemuutujate abil saadud tulemustega, kasutades lõplike elementide meetodit
The central topic is Mesoscopic Continuum Physics, a theory which is situated between microscopic description which focusses on the individual particle and uses statistical methods and macroscopic phenomenological continuum mechanics, which usually does not take into account microstructure. Mesoscopic Continuum Physics combines aspects of both, it uses the continuum point of view and includes the distribution function as a statistical element. The mesoscopic continuum theory had been developed in the field of liquid crystals, but since then has been successfully applied to theoretical description of granular media and has also been introduced in damage mechanics (micro-cracks). Nevertheless there are only very few numerical calculations in this field, which is due to the fact that the mesoscopic continuum theory uses a higher dimensional space. In special cases like e.g. twist-waves the dimensionality can be reduced. The idea is to use the finite element method and to compare the results with simulations in the field of mechanics with internal variables.
KirjeldusProtsent
Alusuuring70,0
Rakendusuuring30,0