This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"RITA1" project RITA1/02-52
RITA1/02-52 "Use of remote sensing data for elaboration and development of public services (1.01.2019−31.12.2020)", Anu Noorma, University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory.
RITA1/02-52
Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel
Use of remote sensing data for elaboration and development of public services
1.01.2019
31.12.2020
R&D project
RITA1
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.7. TelecommunicationsT181 Remote sensing 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering30,0
4. Natural Sciences and Engineering4.2. GeosciencesP500 Geophysics, physical oceanography, meteorology 1.5 Earth and related environmental sciences40,0
1. Biosciences and Environment1.5. Forest SciencesB430 Sylviculture, forestry, forestry technology 4.1 Agriculture, forestry, and fisheries30,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartucoordinaator01.01.2019−31.12.2020
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatorycoordinaator01.01.2019−31.12.2020
PeriodSum
01.01.2019−31.12.20201 421 050,00 EUR
1 421 050,00 EUR

EL on Copernicuse programmi kaudu teinud vabalt kättesaadavaks mitmekesised kaugseire andmed eesmärgiga elavdada majandust ja luua uusi efektiivseid teenuseid. KAUGSEIRE raames toimub nende andmete kasutamisvõimaluste analüüs Eesti avaliku sektori huvides ja uute rakenduste väljatöötamine ning nende kasutamise piloteerimine neljas valdkonnas: - Maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine - Üleujutuste ja veetaseme seire - Põllmajandusmaade kasutuse seire - Ehitustegevuse planeerimine ja järelevalve Lisaks pakutakse kaugseire metoodikaga tuge RITA mereseire projektile. Uuring panustab Eesti mitmetesse strateegiatesse ja arengukavadesse. Tulemusi levitatakse avaliku sektori, ettevõtluse ja teadlaskonna jaoks korraldatavatel koolitus- ja teavitusüritustel, meedias, konverentside ja publikatsioonide kaudu ning valmivad soovitused edasiseks rakenduseks. Kaasatud on 20 põhitäitjat, lisaks doktorandid ja tudengid kõigist Eesti suurematest ülikoolidest.
EU Copernicus provides large amounts of satellite remote sensing (RS) data free of charge for users to develop effective new services. This demonstrates interest by public stakeholders but also challenges them to use RS methods effectively and incorporate suitable solutions in the workflow. We will study possibilities to use RS in the Estonian public sector through themes that the stakeholders have prioritized: - Prevention and suppression of wildfires - Monitoring of floods and water levels - Monitoring the use of agricultural land - Planning and supervision of constructions activities The national user will especially benefit from the dissemination plan as all the information will be made available in the native language and through many user and training events. Results will be published in the media and scientific journals, making the outcomes also available to the international community and industry. The best and most experienced Estonian RS teams and students will be engaged.
https://sisu.ut.ee/kaugseire/rita-kaugseire-0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Tallinna TehnikaülikoolpartnerEstonia
Eesti MaaülikoolpartnerEstonia
OÜ KappaZeta partnerEstonia