See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT1-7
IUT1-7 "Keemiatehnikapõhine lähenemisviis prioriteetsete saasteainete ja uute esilekerkivate mikrosaasteainete kõrvaldamisele veest/reoveest ja pinnasest: täiustatud oksüdatsioonitehnoloogiate kasutamine ja optimeerimine (1.01.2013−31.12.2018)", Marina Trapido, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut.
IUT1-7
Keemiatehnikapõhine lähenemisviis prioriteetsete saasteainete ja uute esilekerkivate mikrosaasteainete kõrvaldamisele veest/reoveest ja pinnasest: täiustatud oksüdatsioonitehnoloogiate kasutamine ja optimeerimine
Chemical engineering approach to removal of priority pollutants and emerging micropollutants from water/wastewater and soil: implementation and optimization of advanced oxidation technologies
1.01.2013
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia20,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudP305 Keskkonnakeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)10,0
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.2013149 500,00 EUR
01.01.2014−31.12.2014149 500,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015149 500,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016149 500,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017149 500,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018149 500,00 EUR
897 000,00 EUR

Üheks Euroopa Liidus kiiret lahendust nõudvaks probleemiks on mikrosaasteainete sisaldus veekogudes, reovees ja põhjavees. Mikrosaasteainete levikut hüdrosfääri on võimalik vältida ainult reovee süvapuhastusega, milleks sobivad kõige paremini süvaoksüdatsiooniprotsessid (AOP), mille peamine eelis on saasteainete kiire keemiline oksüdatsioon. Projekti eesmärgiks on laiendada AOP-de rakendusi keskkonna kaitses prioriteetsete ja uute esilekerkivate mikrosaasteainete eest. Antud projekti raames töötatakse välja tehnoloogiad nende ainete kõrvaldamiseks veest/reoveest ja pinnasest. Samuti on kavas parandada erinevate protsesside efektiivsust saasteainete eemaldamisel uute oksüdeerijate ja katalüsaatorite kasutuselevõtuga ja taastuvate energiaallikate (päikesekiirguse) kasutamisega energiaallikana kasutades protsesside optimeerimisel keemiatehnikapõhist lähenemisviisi. Uuringute tulemused on teoreetiliseks aluseks nende tehnoloogiate juurutamisel mikrosaasteainete kõrvaldamiseks.
Micropollutants in water bodies, streams and groundwater are considered as a very urgent problem in the European Union. It is possible to avoid spreading of micropollutants in the water bodies and streams only through advanced purification of wastewater. Advanced oxidation technologies (AOTs) are the most suitable technologies as their main advantage is a rapid chemical oxidation of contaminants. The current project aims to extend AOTs application to environment protection from priority pollutants and emerging micropollutants. The goal is to elaborate technologies for their removal from water/wastewater and soil. The improvement the efficiency of AOPs will be achieved by introducing novel oxidants, catalysts and renewable energy sources (solar radiation) to power the process. The chemical engineering approach to optimisation of processes will be used. The outcome of the research will provide the scientific basis and recommendations for AOPs implementation for micropollutants’ control.
Projekt oli suunatud esilekerkinud mikrosaasteainete (tööstuskemikaalid, ravimid, endokriinse toimega preparaadid, pestitsiidid, kloororgaanika jt) kahjutustamise tehnoloogia väljatöötamisele. Nimetatud ühendite üldisteks omadusteks on kõrge toksilisus ja madal biolagundatavus. Enamik mikrosaasteainetest ei lagune tavalises reovee töötlusprotsessis ning need jõuavad õhku, veekogudesse, pinnasesse ja isegi põhjavette. Projekti peamine eesmärk oli keemiliste töötlusmeetodite ehk süvaoksüdatsiooniprotsesside edasiarendamine ja optimeerimine selleks, et muuta neid kulutõhusamateks ja kaubanduslikult kättesaadavateks ning nende abil vähendada mikrosaasteainete emissiooni väliskeskkonda. Tehti kindlaks erinevate südaoksüdatsiooniprotsesside optimaalsed tingimused (töötlemisaeg, oksüdeerijate doosid, reaktori konstruktsioon, katalüsaatori lisamise viis jt), uuriti reaktsiooni laguprodukte ja hinnati nende ökotoksilisust ning leiti, et süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine teiste puhastusprotsessidega, sh biopuhastusega, võimaldab saavutada kõrgema efektiivsuse ning kulutõhususe. Tehnoloogiad on keskkonnasõbralikud, kuna süsteemi lisatakse kemikaale, mille jäägid lagunevad väliskeskkonnas absoluutselt ohututeks ühenditeks – veeks ja hapnikuks. Vee puhastamisel võib soovitada ultraviolettkiirgusega töötlemist vesinikperoksiidi lisamisega ja osoonimist; õhu puhul on suur potentsiaal fotokatalüüsil; pinnasest saab püsivaid ja toksilisi mikrosaasteaineid eraldada suhteliselt mõõdukate kulutustega kombineerides süvaoksüdatsiooniprotsesse bioloogilise oksüdatsiooniga. Mikrosaasteainete seire ning eemaldamine veest ei kuulu käesoleval ajal vee-ettevõtete tööülesannete hulka, kuid tulevased muutused Euroopa Liidu seadustes muudavad olukorda. Mikrosaasteainete eemaldamine nõuab uute tehnoloogiate, nt süvaoksüdatsiooniprotsesside, rakendamist. Selles kontekstis võivad projektis väljaarendatud protsessid ja nende optimeerimine olla selle probleemi lahendamisel väga olulised.