See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5786
ETF5786 (ETF5786) "Eesti kliima kõikumiste ja muutumise põhjuste analüüs lähtudes suuremõõtmelisest atmosfääri tsirkulatsioonist ja kasutades regionaalset kliimamudelit (1.01.2004−31.12.2007)", Jaak Jaagus, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
ETF5786
Eesti kliima kõikumiste ja muutumise põhjuste analüüs lähtudes suuremõõtmelisest atmosfääri tsirkulatsioonist ja kasutades regionaalset kliimamudelit
Analysis of causes of climate variability and change in Estonia based on large-scale atmospheric circulation and using a regional climate model
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007159 600,00 EEK (10 200,30 EUR)
01.01.2005−31.12.2005156 470,59 EEK (10 000,29 EUR)
01.01.2004−31.12.2004160 000,00 EEK (10 225,86 EUR)
01.01.2006−31.12.2006159 600,00 EEK (10 200,30 EUR)
40 626,75 EUR

Keskseks eesmärgiks on kohandada regionaalset kliimamudelit RegCM3 Eesti ja tema naaberalade jaoks ning selle abil kvantitatiivselt hinnata kliima kõikumisi ja muutusi. Erilise huvi all on tsüklonite erinevate trajektooride analüüs ja ilmastiku kujunemine nende korral. Projekti põhieesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tööülesanded. Esiteks, töösse rakendada regionaalne kliimamudel Eesti jaoks. Modelleerimise iseärasustest tulenevalt on otstarbekas vaadelda Eesti territooriumist oluliselt laiemat ala. Kliimamudeli töölerakendamiseks tuleb soetada vajalik riist- ja tarkvara ning lähteandmed. Edasi kontrollitakse mudelit mineviku andmete alusel pöörates erilist tähelepanu atmosfääri tsirkulatsioonile ja talvisele ilmastikule. Kontrollitakse mudeli tundlikkust erinevate füüsikaliste parameetrite suhtes. Teiseks, Wangenheimi-Girsi klassifikatsiooni järgi igapäevaste ilmatüüpide andmete kontrollimine ja kasutamine kõrvutamaks seda Eesti ilmastiku kõikumistega. Eelnevad uuringud on näidanud, et just see klassifikatsioon kajastab kõige paremini atmosfääri tsirkulatsiooni Eestis ja tema lähialal. Kolmandaks, koostada andmestik tsüklonite trajektooride kohta Euroopas ja analüüsida liikumisteede esinemissageduse dünaamikat ja nende mõju ilmastiku kõikumistele. Neljandaks, regionaalse kliimamudeli RegCM3 abil teha mudeleksperimente erinevate tsirkulatsioonitüüpide jaoks, mille väljundiks oleksid kliimaparameetrid sellise tsirkulatsiooni jaoks. Mudeli abil saab kontrollida seni kindlakstehtud seoseid tsirkulatsiooni ja ilmastiku vahel. Viiendaks, teostada mudeleksperimente globaalse kliima muutuse erinevate stsenaariumide jaoks. Tööhüpoteesiks on arvamus, et kuna tsirkulatsioon on Eesti kliima jaoks määravaks kliimat kujundavaks teguriks, siis ka kliima muutumise põhjusi tuleks otsida muutustest tsirkulatsioonis. Seda väidet on võimalik edukalt tõestada regionaalset kliimamudelit kasutades.
The main objective of the project is to apply the regional climate RegCm3 for Estonia and its neighbouring territories and to estimate quantitatively climate variations and changes using the model. A special interest is paid to analysis of different trajectories of cyclones and to their influence on weather. To gain the general objective of the project, the following main study tasks are planned. 1. To apply the regional climate model for Estonia. For that, appropriate hardware and software, and data should be acquired. Further, the model will be validated on a base of observation data from the past. The model sensitivity to different physical parameters will be verified. 2. To control the data base of daily circulation types according to the Wangenheim-Girs classification and to analyse them in relationship with weather variability in Estonia. The previous studies have indicated that this large scale classification gives the best description of atmospheric circulation in Estonia and on its neighbouring areas. 3. To create a data base of trajectories of cyclones in Europe, to analyse their dynamics and influence on weather variability in Estonia. 4. To carry out model experiments using the regional climate model RegCM3 for different circulation types. The output presents climate parameters corresponding to the circulation types. Using the model, it should be possible to verify the relationships between circulation and climate. 5. To realise model experiments for different global climate change scenarios. The main hypothesis used in this study presumes that since atmospheric circulation is the determinant climate forming factor in Estonia, causes of climate change should be found in changes in circulation. This proposition could be successfully approved using the regional climate model.