See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7454
ETF7454 "Eesti (kirjandus)kultuuri oikumeeniline aspekt" (1.01.2008−31.12.2010); Vastutav täitja: Rein Veidemann; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 43 470 EUR.
ETF7454
Eesti (kirjandus)kultuuri oikumeeniline aspekt
The Ecumenical Aspect of Estonian (Literary) Culture
1.01.2008
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.5 Teised humanitaarteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2010
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2008−31.12.2008240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2009−31.12.2009230 400,00 EEK (14 725,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010209 760,00 EEK (13 406,11 EUR)
43 470,15 EUR

Käesolev uurimisteema võtab ülesandeks keskenduda eesti kultuuri niisugustele „pesakohtadele“, milles kultuuri erinevad (ja enamasti erinevail märgisüsteemidel rajatud) osised kokku saavad, lõikuvad ja manifesteerivad nö substantsiaalset identsust, „eesti“ pärisnimelisust.Kultuuri osatekstides (alates pärimusest üle kirjandus- (mis omakorda rajaneb keelekultuuril), muusika-, haridus-, teatrikultuuri ja lõpetades argikultuuriga) avalduvat erilist nimetan kultuuri oikumeeniliseks (terviku teadvustamisele suunatud) struktuuriks. See kultuuri oikumeeniline struktuur saab nähtavaks mingites reaalsetes või mentaalsetes kohtades, kultuuri korduvates sündmustes (rituaalides, tavades, traditsioonides).Üks tüüpilisemaid oikumeenilise struktuuri tekkemehhanisme seisneb järgmises: kirjanik kirjutab oma elukohaga seotud ja mälestustel põhineva teksti (novelli, romaani, luuletuse), mida võimendatakse dramatiseeringu, filmi, telelavastuse või muusikaga. Selle võimemdnuse käigus tekibki uus ühtsus, mis hakkab esindama kultuuri tervikuna, olles üheks tema "pärisnimeks" (Eesti kultuuris näiteks Mahtra, Vargamäe, Palamuse, Kurgja).Oikumeenilised struktuurid võivad olla suunatud erinevuste süvaühtsuse manifesteerimisele (nagu näiteks rahvuslik omamütoloogia), aga teisalt ka erinevuste, individuaalsuste „silumisele“, pealiskaudsele, stereotüpiseeritud formaadiühtsusele (nagu see paljudel juhtudel massi- ja popkultuuris aset leiab). Mind huvitabki, mis tüüpi ühtsusega on tegemist, milline seos valitseb kultuuriühtsuse ja sotsiaalse sidususe vahel, kuidas erinevates tekstides (nende süva- ja/või pealisstruktuuris, sisus ja vormis) leiavad kasutamist mingid elemendid, mille abil moodustub uus – kultuuri oikumeeniline struktuur, mille abil omakorda luuakse või võimendatakse mingit (lokaalset, kogukondlikku, religioosset, rahvuslikku) identiteeti. Uurimuse tööhüpoteesiks on, et kultuuri oikumeenilised struktuurid käituvad kultuuris tsentripetaalse jõuna ning kujutavd endast "silda" kultuuriühtsuse (identiteedi) ja sotsiaalse sidususe vahel.
The Ecumenical Aspect of the Estonian (Literary) Culture Annotation The present research theme undertakes to focus on Estonian culture and its specific "spots", which different cultural components (mainly founded on different sign systems) are confront, intersect and manifest the so-called substantial identity, proper "Estonian" denomination. Cultural sub-texts starting with traditional to literal (based on language culture), musical, educational, theatrical culture to every culture) illustrate special ecumenical aspect of cultural (targeted to the understanding of unity) structure. This kind on ecumenical structure of culture is exposed in certain physical and mental spots, recurrent cultural events (rituals, customs, traditions). One typical generative mechanisms of ecumenical structure is as follows: a writer writes a text connected with his place of residence or based on his memory (short story, novel, poems), which is empowered by dramatizing it, shooting a film, a TV play or musical. The above described intensification creates a new unity, which starts to represent culture as a whole, being its original "proper name" (in Estonian culture such names as Mahtra, Vargamäe, Palamuse, Kurgja).Ecumenic structures may be targeted to the manifestation of different deep unity (like customised national mythology), but on the other hand also on differences, individual "rectification“, superfluous, stereotypical unity of format (as it is present in mass and pop culture). I am intrigued by the type of unity we are dealing with, which kind of relationship dominates over cultural unity and social cohesion, how different texts (their deep and/or surface structure, content and format) expose certain elements find way, forming a new cultural ecumenical structural, used for the creation and intensification of some (local, community religion, national) identity. The hypothesis of the research is as follows: the ecumenical structures of culture behave in culture as centripetal power and form a "bridge" between the cultural unity (identity) and social cohesion. The principle aim for the research is to register such the ecumenical structures of Estonian culture and to give a new possibility of the interpretation of the Estonian culture.