See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF9108
ETF9108 "Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid (1.01.2012−31.12.2015)", Olga Schihalejev, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
ETF9108
Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid
Contextual factors of young people's attitudes and convictions in relation to religion and religious diversity
1.01.2012
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.2. TeoloogiaH160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS285 Sotsiaalpedagoogika5.3. Haridusteadused33,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Usuteaduskondkoordinaator01.01.2012−31.12.2015
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201211 610,00 EUR
01.01.2013−31.12.201311 610,00 EUR
01.01.2014−31.12.201411 610,00 EUR
01.01.2015−31.12.201511 610,00 EUR
46 440,00 EUR

Antud projekt tugineb Euroopa Komisjoni rahastatud projekti REDCo tulemustele, mis keskendus noorte inimeste suhtumisele religiooni (Weisse 2011). Uuringus osales 8 riiki, sh Eesti (Schihalejev 2010). Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada edasi REDCo projektis kasutatud kombineeritud metoodikat, et uurida juhtumiuuringu metoodikaga erinevatesse kogudustesse kuuluvate 12-18-aastaste noorte usulist praktikat ja veendumusi kooli, perekonna ja koguduse mõjude pingeväljas. Lisaks rakendatakse tegevusuuringut, milles kasutatakse juhtumiuuringu tulemusi pedagoogiliste lähenemiste väljatöötamiseks religiooni käsitlemiseks kooli kontekstis. Uuringu raames tehakse koostööd teiste REDCo järgsete uuringutega Euroopas. Eesmärgid • uurida, kuidas noorte inimeste uskumused ja pühendumised avalduvad erinevates kontekstides • rakendada interpreteerivat lähenemist (Jackson 1997; 2011) noorte inimeste veendumuste nüansirikkaks ja paindlikuks kajastamiseks ja nende tulemuste analüüsimiseks. • uurida noorte inimeste suhtumisi usulisse mitmekesisusse kooli kontekstis • rakendada tegevusuuringut, et uurida pedagoogilisi lähenemisi noorte inimeste sallivuse kujundamiseks endast erineva maailmavaate esindajate suhtes • arendada kraadiõppurite ja tegevõpetajate teadusliku uuringu läbiviimise pädevusi nii meetodites kui ka interpreteeriva lähenemise teoorias Usuliste tõekspidamiste temaatika on Eestis tundlik uurimisvaldkond, kus noorte arusaamades on põimunud perekonna, koguduse, kooli, noortekultuuri ja laiema ühiskonna väärtussüsteemid ning on mõjutatud ka noorte arengulistest iseärasustest. Taoline komplekssus nõuab erinevate meetodite kombineeritud kasutamist, mis võimaldaks erinevate tulemuste kõrvutamist. Meetodid • 10 juhtumiuuringut, kasutades osalusvaatluse, üksikindiviidide ja fookusgruppide intervjueerimist • kvantitatiivne ankeetküsitlus vähemalt 500 12-18-aastase noorega • kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu trianguleerimine • tegevusuuring Antud uuringu tulemused aitavad paremini mõista erinevaid tegureid, mis kujundavad noorte inimeste suhtumisi ja veendumusi seoses religiooniga ja religioosse mitmekesisusega. Tulemustest ilmub raamat ja vähemalt 4 artiklit rahvusvahelise levikuga ajakirjades. Projekti tulemusi kasutatakse õppemetoodiliste materjalide väljatöötamiseks ning kooli väärtuskasvatuse arendamiseks. Nõnda võimaldab uuring edendada erineva maailmavaate ja usulise taustaga inimeste vastastikust mõistmist, panustades nõnda ühiskonna sidususse.
This project builds on research conducted as part of the European Commission Framework Six REDCo project focusing on young people's attitudes towards religions and beliefs (Weisse 2011). Eight countries were involved, including Estonia (Schihalejev 2010). The proposed project aims to develop the mixed methods approach of the REDCo project using a more developed methodology of case study. In addition, there will be an action research element in which research findings are used to develop pedagogical approaches for use in schools to learn about religion. The study will complement other European studies being conducted after the REDCo project. Aims • To investigate how young people's beliefs and commitments are expressed in different contexts • To employ the interpretive approach (Jackson 1997; 2011) in expressing flexible and nuanced accounts of young people's beliefs and convictions, and in analysing findings. • To investigate young people’s attitudes towards religious diversity in the context of school • To use action research methods in school-based studies in order to investigate the pedagogies for promotion of tolerant attitudes towards people with a different worldview • To build research capacity through training practicing teachers, MA and doctoral students in appropriate research methods and in theory related to the interpretive approach The topic of religious convictions is a sensitive issue. Views of young people on religion are interwoven with attitudes and discourses in school, society, family, religious communities and in the youth culture. Such a complexity requires using varied methods in order to triangulate the outcomes from several researches and researchers. Methods • Case study, using ethnographic methods of participant observation, semi-structured interviewing of individuals and small groups • quantitative survey • triangulation of qualitative and quantitative results • action research Results. The results will help to gain better insight into different factors which shape the attitudes and convictions of young people in relation to religion and religious diversity. Project publications will include a book on empirical studies and at least four articles in refereed journals. During the project new pedagogical approaches will be worked out to promote mutual understanding among people with different religious and non-religious convictions. Thus the project will contribute to social cohesion and values education in the context of formal education.
Projekti I etapis uuriti noorte inimeste usulisi veendumusi kooli, kodu ja eakaaaslaste mõjuväljas. Seda tehti nii anketeerimise abiga, osaledes selleks rahvusvahelises uuringus REDCO II, kui ka kvalitatiivsete intervjuude abiga. Uskumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumiste uurimiseks teostati ankeetküsitlus 573 14-16-aastase koolinoore seas 15 koolist; lisaks intervjueeriti erinevate maailmavaadetega noori sh luterlasi, õigeusklikke, baptiste, Jehoova tunnistajaid, katoliiklasi, määratlemata kristlasi, maausulisi, satanisti, nelipühilasi, määratlemata maailmavaatega noori. Noorte usuline enesemääratlus on tihti kontektsuaalne ja nad navigeerivad mitme usulise traditsiooni raamistikus üheaegselt, sidumata ennast jäigalt ühegagi. Vähem esindatud uskude pooldajad tunnevad koolis halvakspanu nii õpetajate kui ka kaaslaste poolt. Sellega seoses saab mõista ka viimastel aastatel kasvanud kristlike koolide hulka. Projekti teises etapis keskenduti kooli ja õpetajatöö tegelikkusele – kaardistati probleeme, mis on õpetajatel erineva usulise taustaga õpilastega töös ning usundite õpetamisel. Religiooniga seotud küsimused on muutunud eriti aktuaalseks seoses põgenike saabumisega Euroopasse ja ka Eestisse. Kaardistatud probleemidele otsiti lahendusi, mille tulemuslikkust uuriti tegevusuuringute abiga. Õpetajad otsivad tõhusaid pedagoogilisi lähenemisi nn „elatud usu“ ja interpreteeriva lähenemise sissetoomiseks, mis aitavad arendada empaatiat ja ka religiooni paremini mõista. Siiski võib õpilaste usu kasutamine tunnis sisaldada endas ohte, millega tuleks arvestada. Projektiga seotult on magistritööde raames uuritud sobivaid metoodikaid, nt probleem- ja projektõppe võimalusi, mängude kasutamist, menukirjanduse analüüsi, väljapaistvate inimeste lugude kasutamist oma suhtumiste ja väärtuste analüüsivahendina. Uuringu tulemusi on tutvustatud nii Eesti õpetajatele suunatud kui ka rahvusvahelistel konverentsidel. Projekti raames valmis 10 õppeotstarbelist videot „Kohtumised“, mille abil saavad põhikooli lapsed võimaluse kohtuda Eestis erinevate maailmavaadete esindajatega.