See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT20-33
IUT20-33 "Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani" (1.01.2014−31.12.2019); Vastutav täitja: Toomas Tammaru; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 1 138 200 EUR.
IUT20-33
Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani
Comparative approaches to evolutionary ecology of insects: from phylogenies to applied population dynamics
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt80,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt10,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB330 Paleozooloogia, fülogenees 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt10,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014189 700,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015189 700,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016189 700,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017189 700,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018189 700,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019189 700,00 EUR
1 138 200,00 EUR

Taotletav projekt integreerib sünergiliselt paljusid putukaliike hõlmavaid uuringuid fülogeneesi rekonstruktsioonist looduskaitsebioloogiani. Kavandatavate uurimuste tuumaks on kehasuuruse, kasvukiiruse ja värvuse evolutsiooniline ökoloogia. Lisaks arendatakse originaalset uudset lähenemist elukäigutunnuste ordineerimisele (tulu- ja varusigimise vastandus). Iga mainitud valdkonna raames testitakse mitmeid spetsiifilisi hüpoteese, valdavalt rakendatakse fülogeneesi otseselt arvestavaid võrdlevaid analüüse. Viimased toetuvad suuresti originaaluuringutele valitud putukarühmade fülogeneesist. Fülogeneetilis-võrdlevaid uuringuid putukatel on seni takistanud just fülogeneetiliste andmete vähesus, taotletav projekt on algava läbimurde eesliinil. Lähenemisviisi läbivaks elemendiks on tähelepanu pööramine piirangutele tuginevatele seletustele. Võrdlevad uurimused hõlmavad muuhulgas ka populatsioonidünaamika kontekstis olulisi tunnuseid, mis annab projektile rakendusliku mõõtme.
We propose a synergistic set of multi-species studies on insects ranging from phylogenetic reconstructions to conservation ecology. The core is formed by studies on evolutionary ecology of fundamental traits such as body size, growth rate and body colouration, with numerous hypotheses pertaining to each question. An original hypothesis about ordination of life histories (capital vs income breeding) will be developed. Explicitly phylogenetic analyses will be predominantly applied. These will largely rely on original phylogenetic work on the moth family Geometridae. The scarcity of phylogenetic information has formerly precluded such analyses on insects - this project will participate in the breakthrough. As a unifying conceptual aspect, we are going to pay specific attention to the possibility of explanations other than adaptive ones. Comparative approaches will also be applied to traits of relevance to population dynamics, which adds a conservation-ecological dimension to our work.
Projekti raames toimunud teadustegevus jagunes kolme põhisuuna vahel. 1) DNA järjestuste põhjal analüüsisime põlvenemissuhteid ühe liblikasugukonna – vaksiklaste – liikide osas. Sündis üldine arusaamine ühe alamsugukonna evolutsioonipuust ning andsime olulise panuse vaksiklaste globaalse sugupuu ehitamisse. 2) Projekti tuumaks olnud evolustioonilis-ökoloogilised uurimused tuginesid suurelt osalt põlvnemissuhteid arvestavale fülogeneetilis-võrdlevale meetodile. Selle suunal oli olulisimaks tulemuseks tähelepanek, et tulusigijad (valmiku toitumisel on oluline osa viljakuse määrajana) erinevad varusigijatest (kasutatakse peamiselt vastseeas kogutud ressursse) mitmete ökoloogiliste parameetrite poolest. Võrdlesime ka Eesti ja Uganda vaksikute ökoloogiat ja leidsime, et troopilised liigid ei erine parasvöötme sugulastest oluliselt ei toidutaimespetsialisatsiooni ega ka elukäigu osas. Asjakohases võrdlevas töös leidsime, et vaksikuvalmiku eluiga on määratud eelkõige kehasuuruse poolt ega sõltu oluliselt liigi ökoloogiast. Kehasuuruse evolutsioonilise ökoloogia suunal oli oluliseks tööks kirjandusandmete koondamine kehasuuruse reaktsiooninormidest putukatel ehk siis sellest, kuidas sõltuvad vastse arenguks kulunud aeg ja saavutatud lõppsuurus kasvutingimusest. Leidsime, et kehvemates tingimustes kasvatakse reeglipäraselt kauem, kuid ei saavutata heade oludega võrdset lõppsuurust. Näitasime ka, et putukavastse kasvukiirus ei ole adaptiivsele evolutsioonile avatud suurus: suuremad kehamõõtmed saavutatakse läbi kauem, mitte kiiremini kasvamise. 3) Rakendasime oma putukaökoloogilist asjatundmist looduskaitselise suunitlusega töödes. Näitasime, et raiesmikud pakuvad elupaiku päevaliblikatele, kes kannatavad poollooduslike niitude kui nende senise peamise elupaiga pindala vähenemise tõttu. Mastaapse Eesti päevaliblikate leviku kaardistamise projekti tulemusi analüüsides tuvastasime liblikafauna olulisemad muutused viimase aastasaja jooksul.