"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt 9495102
""Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum" (1.01.2008−31.12.2009)", Ülo Valk, Eesti Kirjandusmuuseum.
9495102
"Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum"
"Vernacular religion, genres and the social sphere of meanings"
1.01.2008
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)0,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumpartner01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.200960 000,00 EEK (3 834,70 EUR)
3 834,70 EUR
ETF 2008

Grandiprojektis on kavas selgitada usundiliste žanride sotsiaalset tähendussisu, nende ühiskondlikku levikut ja toimet Euroopa ja India rahvaste folklooris. Kavas on keskenduda Eesti rahvausundi erinevatele vormidele nii minevikus kui tänapäeval, 19.-20. sajandi Põhja-Euroopa rändmuistenditele, 21. sajandi Hispaania palverändurite suulistele juttudele ja hinduistlikule rahvausundile tänapäeva Indias. Rahvausundit mõtestatakse kui kollektiivset uskumussüsteemi, mis avaldub sõnalistes ja käitumuslikes vormides ja kujundab nende kaudu sotsiaalse rühma argikultuuri. See varieerub üksikisiku ja rühma tasandil, on tugevalt seotud folkloorižanridega ning püsib dialoogisuhtes institutsionaalselt korraldatud ametliku religiooniga. Suulisi ja kirjalikke žanre mõtestatakse kui pärimuspõhiseid poeetilisi väljendusvorme, mis esindavad ja kujundavad maailmapilti ning teatud suhet sotsiaalsesse tegelikkusesse. Rakendades žanriteoreetilist ja –analüütilist folkloristlikku perspektiivi, loodetakse anda panus rahvausundi mõtestamisse, laiendada Eesti folkloristika rahvusvahelist temaatikat ja mõjusfääri.
Aim of the grant project is to study the social meanings of religious genres, their spread and social functions in the folklore of peoples of Europe and India. Research will focus on different forms of Estonian vernacular religion and folk belief, past and present; on North European migratory legends from 19th and 20th centuries; oral narratives of pilgrims in Spain in the 21st century; and Hinduist vernacular religion in contemporary India. Vernacular religion is conceptualized as a collective belief system that is expressed in verbal forms and behavior and shapes the everyday culture of social groups. It varies on individual and collective level, is closely connected with folklore genres and is in a dialogical relationship with institutionally organized official religion. Oral and written genres are conceptualized as tradition-based poetical expressive forms that represent and shape world views and a certain relationship with social reality. By applying genre theoretical and –analytical approach from folkloristic perspective, the grant project will make a contribution to the interpretation of vernacular religion, it will hopefully broaden the international range of Estonian folkloristics and its sphere of influence.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0