See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG)" projekt PRG1667
PRG1667 "Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905-1940" (1.01.2022−31.12.2026); Vastutav täitja: Mirjam Hinrikus; Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 183 250 EUR.
PRG1667
Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905-1940
Emergence of a Civilised Nation: Decadence and Transitionality in 1905-1940
1.01.2022
31.12.2026
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2 Keeled ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuskoordinaator01.01.2022−31.12.2026
PerioodSumma
01.01.2022−31.12.2022183 250,00 EUR
183 250,00 EUR

Käesolev projekt "Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905-1940” uurib ambivalentse ja afektiivse üleminekulisuse esitusi eesti kirjanduses ja kunstis ning võrdleb neid nii näidetega väikestest Balti ja Põhjamaade kultuuridest kui ka Euroopa suurtest kultuuridest. Projekti põhieelduse kohaselt taastootis selliseid ambivalentseid esitusviise dekadentsi diskursus, kus allakäik tähendab samaaegselt uuenemist ja tõusu. Dekadents kui üleminekuseisundite väljendaja aktualiseerub koos Noor-Eestiga (1905-15), mis seab kunsti eesmärgiks keskkonnavahetuse (ehk linnastumise) tagajärgede kujutamise. Maalt linna kolimist tajutakse nii tõusu kui languse võtmes, samastudes üheaegselt „noore“ rahvuse ja vana, dekadentliku Euroopaga. Uurime: 1. Milliste narratiivsete ja visuaalsete strateegiate abil konstrueeritakse noort rahvust ja dekadentlikku Euroopat? 2. Kuidas dekadents seguneb rahvuse eri vormidega? 3.Kuidas dekadents põimub allakäigudiskursustega, mis ilmnevad naturalismis?
The project „Emergence of a Civilised Nation: Decadence and Transitionality in 1905‒1940” studies expressions of ambivalent and affective states of transition in Estonian literature and art compared to European culture. The project`s main argument is that such transitional representations were reproduced by the discourse of decadence, in which decline simultaneously signified renewal and rise. Decadence as transition comes to the fore with the Young Estonia movement, which assigns to literature and art the task of representing the consequences of change in setting (urbanisation). Moving from country to city is perceived both as rise and decline, identifying simultaneously with a „young” nation and old, decadent Europe. We investigate: 1. Through which narrative and visual strategies are the young nation and old, decadent Europe constructed? 2. What is the relationship between these constructions? 3. How is decadence entangled with the discourses of decay occurring in naturalism?