"Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus" projekt PUTJD110
PUTJD110 (PUTJD110) "Challenging the current paradigms with Astroparticle Physics (1.08.2015−31.07.2017)", Luca Marzola, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
PUTJD110
Challenging the current paradigms with Astroparticle Physics
Challenging the current paradigms with Astroparticle Physics
1.08.2015
31.07.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP210 Elementaarosakeste füüsika, kvantväljade teooria 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP211 Kõrgenergeetiliste vastasmõjude uuringud, kosmiline kiirgus 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.08.2017−31.07.201763 420,00 EUR
63 420,00 EUR

Projekt andis oma panuse mitmesse tähtsasse kaasaegse osakestefüüsika ja kosmoloogia teemasse. Osakestefüüsika raames anti täielik seletus LHC-s nähtud 750 GeV massiga anomaaliale, ning täiustati meetodit, mida kasutatakse tau-tau-kanalisse laguneva Higgsi bosoni rekonstrueerimiseks. Peale selle uuriti põhjalikult relaksioni lahendust Standardmudeli hierarhiaprobleemile, toodi välja selle puudused ja pakuti välja alternatiiv. Kosmoloogia raames uuriti põhjalikult nn. ujeda (coy) tumeaine mudelit ja pakuti välja uut laadi tumeaine kandidaat: bimeetrilises gravitatsiooniteoorias esinev raske spinn-2 osake. Lisaks anti panus inflatsiooniteooriate paremaks mõistmiseks, milleks pakuti välja formalism, mis võimaldab kirjanduses esinevaid näiliselt erinevaid mudeleid viia ühele alusele. Suurt tähelepanu pöörati mudeliehitusele, eriti Standardmudeli klassikaliselt skaalainvariantsete täienduste raames.
The project contributed to several topics of importance in contemporary particle physics and cosmology. Within the former, the research carried out offered a full characterisation of the 750 GeV anomaly detected at the LHC, and improved on the method used for the Higgs reconstruction in tau-tau decays. On top of that, the present project explored in depth the relaxion solution to the Standard Model hierarchy problem, underlining its flaws and proposing a valid alternative. Within the framework of Cosmology, on one hand the project offered a deeper characterisation of the Coy dark matter model and proposed, as well, a new dark matter candidate in the heavy spin-2 particle emerging from bimetric theories. On the other, the research performed contributed to a better understanding of inflationary models, proposing a formalism that overcomes the redundancies which are currently present in the dedicated literature. Attention was also paid to model building, especially within the framework of classical scale invariant extensions of the Standard Model.
Projekt andis oma panuse mitmesse tähtsasse kaasaegse osakestefüüsika ja kosmoloogia teemasse. Osakestefüüsika raames anti täielik seletus LHC-s nähtud 750 GeV massiga anomaaliale, ning täiustati meetodit, mida kasutatakse tau-tau-kanalisse laguneva Higgsi bosoni rekonstrueerimiseks. Peale selle uuriti põhjalikult relaksioni lahendust Standardmudeli hierarhiaprobleemile, toodi välja selle puudused ja pakuti välja alternatiiv. Kosmoloogia raames uuriti põhjalikult nn. ujeda (coy) tumeaine mudelit ja pakuti välja uut laadi tumeaine kandidaat: bimeetrilises gravitatsiooniteoorias esinev raske spinn-2 osake. Lisaks anti panus inflatsiooniteooriate paremaks mõistmiseks, milleks pakuti välja formalism, mis võimaldab kirjanduses esinevaid näiliselt erinevaid mudeleid viia ühele alusele. Suurt tähelepanu pöörati mudeliehitusele, eriti Standardmudeli klassikaliselt skaalainvariantsete täienduste raames.