See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7741
ETF7741 "Fermi vedelike ja tahkiste kvant- ja mittelineaarne dünaamika: optilised ilmingud (1.01.2009−31.12.2012)", Vladimir Hižnjakov, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7741
Fermi vedelike ja tahkiste kvant- ja mittelineaarne dünaamika: optilised ilmingud
Quantum and nonlinear dynamics of Fermi liquids and crystal lattices: optical manifestations
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201110 719,60 EUR
01.01.2012−31.12.201210 719,60 EUR
44 999,60 EUR

Uurimisprojekt tegeleb teooria edasiarendamisega tahkisefüüsika, optika, kvantkeemia ja materjaliteaduse erinevates valdkondades. Projekt jätkab Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi pikaajalisi uurimusi tahke keha teooria alal, olles tihedalt seotud TÜ Füüsika Instituudi erinevate eksperimendiprojektidega. Uurimisteemadeks on mittelineaarsed nähtused võredünaamikas, defektide moodustumine, elektronüleminekud kristallides, klaasid, kvantvedelikud ja molekulaarsüsteemid, kondenseeritud aine optilised spektrid, klassikaline ja kvantoptika. Konkreetsed teemad on: 1) elektronüleminekute teooria kvantvedelikes, 2) instantonid ja mitteadiabaatilisus tahkiste optilistes spektrites, 3) madala energiaga ergastuste modelleerimine klaasides, 4) tugeva aatomliikumise teooria kristallides ja korrastamatuse moodustumine, 5) singulaarse ja kvantoptika teooria. On kavas arendada lokaliseeritud elektronüleminekute teooriat lisanditega 4He ja 3He kvantvedelike tilkades ning metall- ja ülijuhtivates kiledes. Eesmärgiks on ka arendada teooriat, mis kirjeldab stabiilsest olekust ebastabiilsesse tunnelleerumise tõttu toimuvaid optilisi üleminekuid potentsiaalibarjääri lähedusse, need üleminekud on kirjeldatavad instantonidega mitmemoodilises süsteemis. Kirjeldatakse foononkontiinumist põhjustatud tugeva mitteadiabaatilisuse efekte tahkistes kvaasikõdunud elektronseisundi juhul. Kavas on läbi viia klaaside molekulaardünaamika simulatsioone, arvutades kahenivooliste süsteemide (fermionide) ja madalsageduslike pseudolokaalsete moodide (bosonite) asümmeetria parameetreid. Eesmärgiks on arendada ka tugeva aatomiliikumise molekulaardünaamika simulatsiooni meetodeid kristallides, arvestades üheaegselt kaugmõjujõudude ja anharmoonilisusega ning sel alusel läbi viia tugeva aatomiliikumise arvutused ja uurida defektide moodustumise piiri reaalsetes kristallides. On kavas teoreetiliselt uurida lainepikkusest väiksema ava mõju läbivate footonite koherentsuspikkusele ja arendada Casimiri efekti teooriat (kvantkiirgus ajast sõltuvate ääretingimuste korral). Teoreetiliselt uuritakse ka singulaarse optilise kiire levikut läbi piirpinna.
The research project is dedicated to the further development of the theory in different fields of solid state, optics, quantum chemistry, material science.The project continues the long-standing research in solid state theory in the Institute of Physics of the University of Tartu. It is directly connected with different experimental projects in the Institute of Physics. The subjects of the research are the nonlinear phenomena in lattice dynamics, defect formation, electronic transitions in crystals, glasses, quantum liquids and molecular systems, optical spectra of condensed matter, classical and quantum optics. The concrete topics are: 1) theory of electronic transitions in quantum liquids, 2) instantons and nonadiabaticity in the optical spectra of solids, 3) modelling of low-energy excitations in glasses, 4) theory of strong atomic motion in crystals and the formation of disorder, 5) theory of singular and quantum optics. It is planned to develop a theory of localized electronic transitions in doped droplets of the quantum liquids 4He and 3He and in metallic and superconducting films. The goal is also to develop a theory describing the optical transitions to the vicinity of potential barriers; these transitions take place as a result of tunnelling from stable to unstable states and can be described by instantons in multimode systems. Strong nonadiabaticity effects due to phonon continuum in the case of a quasi-degenerate electronic state in solids will be described. It is also planned to carry through molecular dynamics simulations of glasses by calculating the asymmetry parameters of two-level systems (fermions) and of low-frequency pseudolocal modes (bosons). A goal is also to develop a method of molecular dynamics simulations of a strong atomic motion in crystals with a simultaneous consideration of long-range forces and anharmonicity and on this basis to perform calculations of strong atomic motion and to investigate the verges of defect formation in real crystals. It is also planned to study theoretically the effect of subwavelength aperture on the coherence length of the photons passing through a small hole and to develop a theory of the Casimir effect; - the quantum emission in the case of time-dependent border conditions. The development of the theory of the propagation of a singular optical beam through an interface is also planned.